Toivoa Pelontäyttämälle Maallmalle

MILJOONAT MIEHET taiselivat ja kuolivat maailmanlaajuisessa taistelussa, jonka toivottiin tekevän lopun kaikista hyökkäyksistä ja karkoittavan pelon maailmasta. Kun tämän taistelun päämääristä puhuttiin, sen päämääristä yhden sanottiin olevan pääsy pelosta vapauteen. Se oli jalo päämäärä mutta kun tämä sota, jonka oli määrä saavuttaa tämä vapaus, puhallettiin loppuneeksi pudottamalla ensimmäiset atomipommit eräisiin japanilaisiin kaupunkeihin, täytti se kaikkien sydämet kauhistuttavimmalla pelolla, mitä ihminen on koskaan kokenut. Tämä kaikki ei kuitenkaan ollut rittävää hävittämään uskoa inhimillisiin päämääriin, sillä sen jäikeen tehdyt epäonnistuneet ponnistelut ristiriitogen poistamisesksi kansojen kesken, ristiriitojen, jotka ennemmin tai myöhemmin voivat aiheuttaa uuden maailmanlaajuisen sodan, ovat vain lisänneet tätä pelkoa. Tälle pelolle onkin todelliset syynsä, sillä koko maailma tietää, että uuden sodan syttyessä ei yksikään kansa ole turvassa atomipommien hävitykseltä.

Tänä päivänä maailman pelko pohjautuu suuressa määrin ihmiskunnan johtajien kyvyttömyyteen löytää tehokkaita ratkaisuja itsekkyyden ja vihan synnyttämille ongelmille. Oli aika—ennen ensimmäistä maailmansotaa—jolloin maailman viisaat puhuivat kansalle, että ihmissuku oli kehittynyt asteettaisen kehityksen kautta sivistyksen korkeimmalle huipulle ja niin sodat kuuluisivat pian menneisyyteen. Maailma on tuolssa aina vain paremmaksi, he sanoivat, ja pian meillä todella on olemassa rauhan ja hyvän tahdon ihannemaa, joka on ollut profeettain unelma ja ruoilijoitten laulunaihe.

Todisteena sille, että tämä valoisa tulevaisuuden näkymä on oikeutettu mieliimme muistutettiin sivistyksen voittokulku ja sanottiin, että näin valistunut maailma löytäisi kyllä paremmatkin keinot kuin sodat kansainvälisten ristiriitojen ratkaisemiseksi. Meitä pyydettiin myöskin huomioimaan tieteen valtava edistyminen, joka osaltansa vaikuttaisi pysyvän rauhan vallitsemiseen kansojen kesken. Edelleen väitettiin kristillisyyden saavuttaneen sellaisia nopeita vaikutuksia maailmassa, että se pian olisi niin läpikotaisin kyllästetty Jeesuksen vuorisaarnan sisällöllä, että sodat sen jäikeen olisivat täysin mahdottomia.

Me tiedämme nyt liiankin hyvin, kuinka nämä ja monet muutkin ennen ensimmäistä maailman sotaa tehdyt väitteet ovat surkeasti pettäneet. Näiden kauhistuttavien pettymysten sekasorto ei ensin tahtonut valijeta ihmiskunnalle Eri kansojen propaganda-koneistot koettivat kukin omalta kannaltaan esittää syitä tähän maailmanlaajuiseen sotaan. Meille kerrottiin esimerkiksi, että syllisiä tähän olivat sellaiset kansat, joilla ei ollut demokraattisia hallituksia; jotta nyt voitaisiin ehkäistä tällainen katastrofi, oli tätä sotaa jatkettava, kunnes oltaisiin varmoja koko maailman demokratisoitumisesta.

Tämä kuulosti hynältä, koska yleensä kaikki halusivat saada maailman, jossa olisi turvallista asua, sillä kaikesta huolimatta demokratia on paras hallitsemismuoto, minkä ihminen tietää. Mutta maailmaa ci saatu turvalliseksi demokratialla. Ensimmäisen maailman sodan aiheuttama todellinen muutos oli, että kuningashuoneet saivat väistyä diktaattorien tieltä, jotka puolestaan olivat halukkaita saattamaan maailman uuteen sotaan, minkä he myös tekivätkin. Demokratian voima itseasiassa menetti maata jalkojensa alta ensimmäisen maailmansodan seurauksena.

Tieteen, sivistyksen ja uskonnon voimat eivät onnistuneet estämään toisen maailmansodan syttymistä saman sukupolven aikana. Meille kerrottiin, että maailmassa, jossa ei olisi mitään puutetta eikä pelkoa ja jossa sekä yksilöt että ryhmät saisivat vapaasti puhua ja julkaista sellaista, josta olisi keikille hyvää ja olisi sopiva kaikkien harrastuksiin, ei olisi mitään aihetta sotaan. Kaiken kaikkiaan, toisen sodan avulla tehtiin armokkaita ponnistuksia, jotta maailma saataisiin vapaaksi kaikesta puuteesta, vapaaksi pelosta ja että kaikki saisivat vapauden ilmaista ajatuksensa politiikasta ja uskonnosta. Se oli jalo yritys, mutta sekin epäonnosta. Se oli jalo yritys, mutta sekin epäonnistui.

Nyt me nautimme ajoittaista ja epävarmaa rauhaa-rauhaa, jota uhkaavat kansalliset ja rodulliset ongelmat, maailman talouden epävakaisuus,kolmannen, maailman nälkäongelma, ihmisten väliset poliittiset ja uskonnolliset ennakkoluulot jne. Tästä seuraa, että pelko kasvaa siinä määrin, että kansat ovat pakotetut varustautumaan suunnattomilla sotakoneeistoilla ehkäistäkseen sotaa, kuten ne väittävät tai ollakseen valmiina sen syttyessä.

Meidän aikamme profetian valossa

Tämä pelon ja hämmennyksen aika tuli maailmalle aivan odottamatta, huolimatta väitteistä sivistyksen edistymisestä, mutta Raamatun huolellisia tutkijoita se ei yllättänyt, sillä kaikilla sen sivuilla olivat Jumalan henkeyttämät profeetat siitä puhuneet. Esimerkiksi profeetta Daniel ennusti tämän aikajakson ihmissuvun kokemuksena sanoen sitä ”ahdistuksen ajaksi, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kuin kansoja on ollut, hamaan siihen aikaan asti.” (Dan. 12:1) Jeesus viittasi tähän Danielin ennustukseen sanoen sen täyttyvän Hänen toisessa läsnäolossaan tämän aikakauden lopussa.

Jeesus selosti eräitä piirteitä tästä ahdistuksen ajasta sanoen ”ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivo ja ihmiset menehyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä kohtaa maanpiiriä.” (Luuk, 21:25,26) Jeesuksen viittaus pelkoon, joka täyttäisi ihmisten sydämet on rittävää todistamaan Hänen viitanneen juuri meidän aikaamme, sillä koskaan ennen ei ole ollut sellaista laajalle levinnyttä pelkoa ihmisten ja varsinkin heidän johtajiensa kesken, kuin juuri tänä aikana.

Kun Jeesus sanoi, että maan päällä on kansoilla ahdistus, hän esitti ajatuksensa kuvaanollisesti sanoen tätä ahdistusta meren pauhuksi ja aalloiksi. Tämä on todella sopiva kuvaus kuvaamaan tämä ajan rauhattomia, tyytymättömiä ihmisjoukkoja.

Myöskin profeetta Daavid puhui tästä ajasta, jossa me nyt elämme, ja samoin kuin Jeesuskin, hän vertaa maailmassa nyt vallitsevaa kaaosta meren ja aaltojen rauhattomaan, hellittämättömään pauhuun. Ne kuvaavat juuri tätä aikaa, kun ihmisten ja kansojen kiihkeät vaatimukset hyöokkäävät sivistyksen tukimuureja vastaan, joita kerran pidettiin horjumattomina. Daavidin ennustus on osoitettu niille, joilla on usko Jumalan sanaan ja näistä hän sanoo, ”sen tähden emme pelkää, vaikka maa järkkyisi ja vuoret meren pohjaan vajoaisivat. Vaikka sen vedet pauhaisivat ja kuohuisivat ja vuoret vapisisivat sen raivosta.”—Psalmi 46:3,4

Me emme pelkää, sanoo profeetta. Kristittyinä meidän ei tarvitse pelätä sitä, mikä on kohtaava maanpiiriä. Toisin sanoen meidän ei tarvitse pelätä mitään, jos vaan ahkerasti koetamme tutustua Raamatun ennustuksiin ja uskomme siihen, mitä ne kertovat meille tästä päivastä ja huomisesta. Raamatun ennustukset sisältävät ainoan ja väärentämättömän selityksen maailman ahdistuksen syistä ja neuvoo meille ainoan toivorikkaan tavan päästä lopullisesti eroon tästä nykyisestä pelon pimeästä aikakaudesta. Kun tunnemme Jumalan sunnitelman ihmiskunnan hyväksi, silloin meillä on rauha ja ilo sydämissämme huolimatta kaikesta siitä pelosta, mikä meitä ympäröi, ja silloin kykenemme nyöskin välittämään tätä lohdullista vakaumusta toisillekin.

Mikä on sitten Raamatun mukainen ulospääsy tästä murheellisesta pelon ja hämmennyksen ajasta? On sanottu, että tämä sukupolvi tapaa oman kohtalonsa. Tämä on kyllä oikein, mutta Jumala pitää tätä kohtaloa kaikkivoivassa kädessään täydelleen ja seuraukset siitä ovat niin kauaskantoiset, että mielikuvituksemme miltei pysähyy, kun yritämme sitä käsittää, Lyhyesti sanoen, ne tosiseikat, jotka Jumalan sanassa esiintyvät ovat seuraavat: Olemme saavuttamaisillamme erään aikakauden lopun Jumalan suunnitelmassa, olemme saavuttamassa maailmanlopun. Se ei merkitse, niin kuin kerran otaksuimme, maapallon hävittämistä, vaan saatanan hallituskauden loppua maan päällä ja ettäsen tilalle astuu Kristuksen hallitus. Nyt me elämme Kristuksen toisen läsnäolon aikoja, jolloin Hän tekee valmisteluja valtakuntansa pystyttämiseksi.

Hänen läsnäolonsa merkit

Ennustuksessaan Jeesus kuvasi tämän ajan luonteenomaisia piirteitä selittäen sen sellaiseksi aikajaksoksi, jolloin ihmisten sydämet ovat täynnä pelkoa. Näin hän vastasi opetuslasten kysymyksiin, kun he kysyivät Jeesukselta hänen läsnäolonsa ja aikakauden lopun merkkejä. (Matt. 24:3) Meidän suomalaisessa Raamatussamme kyseinen paikka on virheelisesti käännetty: ”Mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki?” Sananmukaisesti käännös kuuluu: ”Mikä on sinun läsnäolosi ja aikakauden lopun merkki?” Opetuslapset eivät tässä kysyneet, mistä he tietäisivät, milloin hänen palaamisensa aika oli lähellä, vaan ennumminkin sitä, mistä he tietäisivät, että hän oli jo tullut takaisin.

Mestarin vastus näihin kysymyksiin antaa meille ainoan todellisen selityksen nykyisen maailman olosuhteisiin sekä ainoan todellisen toivon parempien päivien tulosta. Siitä ilmenee myös, että olemme sapuneet nykyisen aikakauden loppuun sekä hänen toisen läsnäolonsa aikaan. Tämä vuorostaan merkitsee, että Jumalan sanan lupausten täyttymisen aika on lähellä, lupausten, joihin sisältyy rauhan, ilon ja elämän siunaukset, jotka ihmiskunnan on mahdollista saavuttaa Kristuksen, kuningasten Kuninkaan ja herrojen Herran, tuhatuotisen hallituksen tuloksena.

Tämä ei suinkaan merkitse, että Jeesus hallitsisi maan päällä ihmisenä. Hänen ensimmäinen käyntinsä maan päällä ihmisenä tapahtui siksi, kuten hän sen itse selittää, jotta Hän voisi antaa lihansa kuolemaan, ”että maailma saisi elää.” (Joh. 6:51) Mutta kun hän oli tuottanut vapautuksen kuolemasta uhraamalla oman inhimillisyytensä Golgatan ristillä, herätettiin hänet kuolemasta ihanana jumalallisena henkiolentona, niinkuin Luoja itse on, ”jota yksikään ihminen ei ole nähnyt eikä voi nähdä.”—1. Tim. 6:16

Raamatun ennustusten lilian kirjaimellinen tulkinta on johtanut eräisiin hyvinkin alkeellisiin kästiyksiin Kristuksen toisen tulemisen tavasta. Hänen on otaksuttu tulevan takaisin ihmisenä, pilvien päällä samalla kun taivassa ja maassa taahtuu niin kauhistuttavia luonnonmullistuksia, ettei ihminen ikänänsä ole siihen kyennyt edes atomipommeillaan.

Nyt voimme nähdä, että ne ennustukset, joita on käytetty tällaisten eksyttävien selostusten pohjana Kristuksen toisesta tulemisesta, ovatkin kuvaannollisia ja tarkoittavatkin sellaisten ihmisrakennelmien ja laitosten lopullista tuhoamista, jotka muodostavat nykyisen ns. sivistyksen ja yhteiskunnan. Tämä on sitä, mitä nämä ennustukset kuvaavat maailman lopuksi—ei tmän maan eikä maapallon lopuksi, jota Paavali kuvaa ”täksi pahaksi maailmaksi.” (Gal. 1:4) Jeesus viittasi saatanaan ”tämän maailman ruhtinaan” ja näin ollen tämä maailman loppu tarkoittaakin Saatanan valtakunnan loppua, hänen yksinvltansa loppua ihmisten mielissä ja sydämissä.—Joh. 12:31

Kaikkisn kristittyjen tulisi iloita jokaisesta havaitisemastaan todisteessta, joka viittaa maailman lopun oleva lähellä. Koko ihmiskunta on idoitseva, kun he käsittävät Saatanan maailman loppuneen, sillä silloin heillä on itsekullakin tilaisuus siirtyä uuden maailman kansalaisksi—ei minkään toisen inhimillisesti järjestetyn sivistyksen alaisuuteen, vaan Kristuksen valtakunnan lakien alaisuuteen.

Tämä maailma, joka nyt on lähestymässä loppuaan, ei ole koskaan ollut täysin tyydyttävä, ei edes niillekään, jotka nyt ovat kaikkein innokkaimpia pyrkimyksissään säilyttää sen olemassaolo. On totta, että siinä on ollut paljon hyvääkin, mutta synti ja pahuus ovat täällä aina hallinneet. Sairaus, tuska ja kuolema ovat olleet kaikkien ihmisten kauhistuttava perintö. Viha ja sota himmentää täällä ihmisten onnen ja karkoittaa kansojen rauhan.

Pelko yhä pahemmista onnettomuuksista nyt ja tämän jäikeen on riistänyt ihmisiltä kaiken elämän ilon, joka kaikille tulisi kuitenkin kuulua. Todellakin, niinkuin Raamattu meille sanoo, tämä on ollut paha maailma ja mitä enemmän tutkistelemme sen luonnetta, sitä paremmin käsitämme, kuinka hyvin Jeesus tiesi mitä puhui sanoessaan Saatanaa tämän maailman ruhtinaaksi.

Todellakin, me saamme olla iloisia, että sellainen maailma lähestyy loppuaan ja, Raamatun sanan mukaan, sen ruhtinas sidotaan ja lopulta hävitetään. Jeesus sanoi niille, jotka nyt tänä aikana ovat elossa ja joilla on usko Jumalan sanaan, ”Kun nämä kaikki alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä.”—Luuk 21:28

Viholliset hävitetään

Eräässä apostoli Paavalin antamassa henkeytetyssä ennustuksessa Kristuksen valtakunnasta hän julistaa, että Kristuksen on hallittava siihen asti, kunnes hän on pannut kaikki vihollisensa jalkojensa alle, ja vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema. (!.Kor. 15:24-26) Tämä osoittaa, että Kristuksen hallituksen yhtenä tarkoituksena on vihollisten kukistaminen—Jumalan, ihmisten ja vanhurskauden vihollisten. Kuolema tulee olemaan vihollisista viimeinen, jonka Kristuksen hallitus tuhoaa, ja sen tähden kukistetaan muut viholliset sitä ennen. Ensimmäisten vihollisten joukossa kukistetaan maan itsekkäät ja synnintäyteiset järjestelmät, jotka seisovat Kristuksen oikeudellisen ja vanhurskaan hallituksen tiellä. Näiden järjestelmien ja laitosten hävittäminen tuottaa tilapäistä ahdistusta ja hämminkiä niille ihmisille, jotka ovat tällaisten järjestelmien orjuudessa. Tällöin toteutuu se, mitä profeetta Daniel sanoo ahdistuksen ajaksi, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka kun kansoja rupesi olemaan, aina tähän päivään asti.—Dan. 12:1

Toisen psalmin ennustuksissa viitataan Jeesukseen suurena maan Kuninkaana, jonka Jumala on valtuttanut hallitsemaan. On ennustettu, ettö kun Hän alkaa hallituksensa voimassa ja kirkkaudessa, saavat maailman kansat kokea suuren ahdistuksen ajan, ”ahdistuksen, jonka kaltaista ci ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti.” Tämän vuosisadan sukupolvet ovat saaneet olla todistamassa monen Eurooppalaisen kuningashuoneen ja yksinvaltiaan kukistumisen sekä sitä seuraavan kaaoksen maailman asioissa. Ennusaessaan näitä tapahtumia Jeesus sanoi, että kaikki maan sukukunnat parkuisivat Hänen toisessa tulemuksessaan eli läsnäolossaan. Tänä päivänä me näemme tuon parkumisen alkaneen kaikkialla maailmassa.

Mutta me saamme kiittää Jumalaa, että tämä ahdistus on vain tilapäistä. Kristuksen takaisintulon on ilmoitettu tuovan tullessaan rauhan, ilon ja elämän kuolevalle maailmalle—ja tämä tulee olemaankin sen lopullinen tulos. Tämä täyttämiseksi on saatava aikaan kokonaan uusi hallitusmuoto ja siksi onkin ensiksi kukisettettava se vanha hallitusmuoto, jossa Saatana on ollut näkymättömänä ja useimmiten huomaamattomana ruhtinaana.

Jos joskus olet ihmetellyt, miksi maailman valtiomiehet, jotka nauttivat 20. vuosisadan kulttuurin ja edistyksen eduista eivät ole kyenneet estämään maailman kulkua häviötään kohden, niin vastaus löytyy Raamatun ennustuksista. Vastaus on, että jumalallinen vaikutus on puuttunut ihmisten asioihin uuden asiainjärjestyksen aikaansaamiseksi maan päälle ja tämä jumalallinen vaikutus laajenee asteettain Kristuksen näkymättömän läsnäolon johdosta.

Mutta synnin ja itsekkyyden laitosten kukistaminen—niiden laitosten, jotka ovat edistäneet sortoa ja sottaa—on vasta Kristuksen työn alkua. Se on kuin kirurgin veitsi, jota käytetään kuolevan potilaan pelastamiseksi. Noin 6000 vuoden ajan on ihmissuku tehnyt kuolemaa. Ihminen i itse ole kyennyt löytämään mitään pelastusta synnin kuolettavalle myrkylle, joka langettaa kuoleman joka ainoalle. Nyt Kristus, tuo Suuri Lääkäri, on saapunut muuttamaan tämän kaiken. Ensimmäinen, välttämätön toimenpide on asettaa ihmiskunta, tuo potilas, uuteen ympäristöön oikeuden ja vanhurskaiden säännösten alaiseksi. Juuri kaiken tämän valmistelu aiheuttaa inhimillisen vallan luhistumisen kaikkialla.

Viimeisinä päivinä

Ne harvat ihmiset, jotka tietävät maailman tapahtumien merkityksen, ovat niitä, jotka uskon kautta oat valmiit hyväksymään Jumalan sanan todistukset. Heille Raamatun ennustukset ovat kuin majakan valo, joka kertoo heille, huolimatta tästä pimeimmästä aikajaksosta mitä ihminen on koskaan kokenut, että uusi, kirkas päivä, on nyt valkenemassa. Tämä on oleva päivä jossa terveyden, rauhan ja elämän siunaukset säteilevät Kristuksen läsnäolosta, uudesta kuninkaasta, tuosta kirkkauden jumalallisesta hallitsijasta, jota profeetallisesti kutsutaan ”vanhurskauden auringoksi,” joka tuo parannusta siivissään.—Mal. 4:2

Me uskomme, että ihmiskunta alkaa hyvinkin pian havaita suuremman voiman tarttuneen ihmisten asioihin, voiman, joka syrjäyttää ihmisten muodostamat hallitusmuodot. Tämä tulee ilmeiseksi, kun kaikki ihmisten ponnistukset turvallisuuden ja pysyvän rauhan aikaansaamiseksi yhä edelleen epäonnistuvat. Nykyisen maailman hallitusmiehet kuvittelevat mielessään, että ovat enemmän tai vähemmän ihmiskunnan kohtalon määrääjiä ja että heidän viisautensa ja armeijoittensa tehokas voima on riittävä tuottamaan rauhan kansoille. Tämä maailman viisaat pilkkaavat Jumalan sunnitelmaa pysyvän rauhan pystyttämiseksi. Mutta kun heidän yrityksensä jatkuvasti päätyvät epäonnistumiseen, he vähitellen alkavat katsella korkeampaa voimaa avuksensa. Tämä tapahtuma on tässä ihmeellisessä ajassa vielä edessä päin ja profeetta Miika kuvaa sitä seuraavasti, ”aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista ja se on oleva korkein kukkuloista, ja sinne virtaavat kansat. Monet pakanakansoista lähevät liikkeelle sanoen: tulkaa nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että Hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme Hänen polkujansa, sillä Siionista lähtee laki ja Jersualemista Herran sana. Ja Hän tuomitsee monien kansojenkesken, säätää oikeutta väkeville pakanakansoille kaukaisiin maihin saakka. Niin he takovat miekkansa vantaiksi ja keihäänsä vesureiksi; kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan. He istuvat kukin oman viinipuunsa ja viikunapuunsa alla kennenkään peljättämättä sillä Herra Sebaotin suu on puhunut.”—Miika 4:1-4

Tämä on hyvin syväsisältöinen ja vakuuttava ennustus, joka nykyisten tapahtumien valossa voidaan pian odottaa täyttyväksi koko ihmiskunnan iankaikkiseksi iloksi. Ensiksi huomioikaammme ajan määrittely, ”aikojan lopussa.” Tämä profeetallinen sanonta ”aikojen lopussa” ei suinkaan viittaa perimätietojen mukaiseen yhden päivän pituiseen tuomiopäivään, ei maan tuhoamiseen, eikä liioin ihmisten olemassaolon päättymiseen maan päällä. Tämä tarkoittaa Saatanan hallituksen päiväin loppua, synnin ja kuoleman viimeisiä päiviä, sodan päivien loppua. Niin, kaiken sen pahan loppua, joka on kiusannut ihmissukua Eedenin päivistä aina tähän asti.

Me elämme nyt näiden profeetallisten ”aikojen lopun” aikoja ja olemme jo saaneet todistaa monen sellaisen pahan tuhoutuneen, joka on tuottanut kärsimystä suurimmalle osasta kansoista. Euroopan kuningashuoneet, jotka sortivat kansaa Jumalan nimessä, mutta joiden aikaansaannokst todistivat niiden olevan Saatanan inspiroimia, ovat jo kukistuneet. Ja kun jumalalliset tarkoitukset käyvät täytäntöään kohi näinä viimeisinä päivinä, me lopulta saamme todistaa totalitaaristen hallitusten tuhon, olivatpa ne sitten kommunistisia, fasistisa tai kapitalistisia. Samoin pääsemme eroon sodista ja keiken turmelevasta pelosta, joka nyt täyttää ihmissydämet.

Todellakin, nämä profetiassa ennustetut viimeiset päivät on ihana aika, jossa saamme nyt elää ja ennen pitkää on tapahtuva niinkuin profeeta on julistanut, että Herran temppelin vuori on ylimpänä vuorista ja ihmiset virtaavat sinne. Tämä ”Herran vuori” on Jumalan valtakunta. Daniel tuo ennustustensa toisessa luvussa esiin kuvauksen ihmisten hallitusvallasta maasa kuvaamalla sen kuvapatsaaksi, ihmisen muotoiseksi, joka ”oli suuri ja sen kirkkaus ylenpalttinen . . . hirvittävä nähdä.” Tämä hallitusvallan loppu kuvataan kuvapatsaan hävitettiin, oli ”kivilohkare, joka irtautui—ei ihmiskäden voimasta—ja iski kuvapatsasta jalkoihin.” Tästä kivestä, joke oli kuvapatsaan murskannut, tuli suuri vuori ja se täytti koko maan. Selostaessaan tätä ihmeellistä ennustusta Daniel kertoo, että tämä vuori, joka lopulta täyttää koko maan on Jumalan valtakunta.

Profeetta Miika sanoo tätä vuorta eli Jumalan valtakuntaa ”Herran temppelin vuoreksi.” Tämä Herran temppeli on Jumalan hallitseva huone, jonka muodostavat ne, joita Raamattu sanoo Jumalan omien ”poikien” perheeksi. Jeesus on näiden poikien joukossa päänä ja Hänen kanssaan ovat ne, jotka ovat ottaneet vastaan Hänen kutsunsa tulla kärsimään ja kuolemaan Hänen kanssaan. Näille kutsutuille on annettu lupaus, että he saaat elää ja hallita hänen kanssaan. Tästä asiasta vakuuttaa Paavali Mestarin seuraajia sanoen. ”Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Mutta jos olemme lapsia, olemme myöskin perillisiä, Jumalan perillisiä je Kristuksen kanssaperillisiä, jos kerran yhdessä Hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisime.” (Rom. 8:16-17) Saatana luuli saaneensa tapettua Jeesuksen, Rauhan Ruhtinaan, mutta jumalallinen voima herättikin Hänet kuolleista. Ne, jotka ovat täällä kärsineet ja kuollet Hänen kanssaan herätään kuolleista, niinkuin Raamattukin sanoo, ”ensimmäiessä ylösnousemuksessa,” jotta he eläisivät ja hallitsisivat Kristuksen kanssa tuhannen vuotta.—Ilm. 20:4-6

Profeetallisessa kuvauksessaan Jesaja sanoo tästä voitollisesta Kristuksen valtakunnasta, ”Herra Sebaotin kiivaus on sen tekevä.” (Jes. 9:6) Kun otamme huomioon, että Jumalan voima on jo herättänyt kuingasten Kuninkaan kuolemasta ja että tätä samaa jumalallista voimaa on käytetty Hänen osavelijiensä herättämiseen kuolemasta elämään, voimmeko silloin yhtään epäillä Jumalan kykyä täyttää kaikkia hyviä lupauksiaan Kristuksen kautta? Varmasti emme!

Katsokaamme edelleen, mitä on luvattu. Profeetta Miika selittää, että tämä Jumalan temppelin ”vuori on seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista” eli yläpuolella muita valtakuntia, mikä merkitsee sillä olevan ylimmän vallan kaikkien kansojen asioissa, ”ja sinne virtaavat kansat.” Ja Jesaja sanoo, ”herraus on oleva suuri ja rauha loppumaton.” (Jes. 9:6) Tähän astisista inhimillisistä kokemuksista tiedetään, että kun joku imperialistismielinen hallitus halusi laajentaa vaikutusvaltaansa toisten kansojen yli, näistä monet pakenivat muihin maihin. Mutta näin ei tule olemaan Kristuksen valtakunnassa. Kun kansat saavat nähdä sen laajanevan voiman, kuten profeetta sanoo, he suorastaan virtaavat sinne.

Antaessaan meille vielä lisätietoja samasta asiasta ennustus jatkuu, ”monet pakanakansat lähtevät liikkeelle sanoen: tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle .. . että Hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme Hänen polkujansa.” Silloin kun tämä osa ennustuksesta täyttyy, ovat kansat huomanneet omien teittensä turhanpäiväisyyden ja mielettömyyden, Kun epäonnistuminen on kohdannut heitä jokaisessa yrityksessä pelastaa maailma kaaokselta ja raunioitumiselta, he ovat silloin valmiita luomaan katseensa Häneen, joka voi tuoda ratkaisun, Kristukseen, siihen ainoaan, joka silloin tunnustetaan maan oikeaksi kuninkaaksi.

Kun kansat osoittautuvat näin halukkaiksi oppimaan Herran teitä ja soveltamaan Hänen ohjeitansa käytäntöön, mikä siitä on tuloksena? Se on oleva mitä onnellisin lopputulos, sillä ennustus sanoo, ”niin he takovat miekkansa vantaiksi ja keihäänsa vesureiksi; kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan.” Inhimillinen viisaus on aina vättänyt, että ainoa keino rauhan säilyttämiseksi on olla valmiiksi sotaan varustautunut. Maan uusi kuningas on kääntävä tämän järjestyksen päinvastaiseksi, sillä kun kansat joutuvat Hänen valtakuntansa pyhien laikien vaikutusten alaisiksi, silloin maan rikkaudet, jotka aikaisemmin olivat sotien alkuaiheina, käytetään varustamaan ihmiset elämän perustarpeilla.

”Eivätkä he enää opettele sotimaan.” Ajatelkaamme, kuinka kauaskantoisen muutoksen ihmisen näkemyksissä ja kokemuksissa nämä harvat sanat sisältävät. Ne tekevät lopun rauhanajan asevelvollisuudesta ja sota-ajan suunnitelmista. Ne vakuuttavat kaikkien kansojen äideille, ettei heidän enää tarvitse kasvattaa poikiansa tykkien ruuaksi. Maailman militarismi poistetaan kaikkine sen julmine muotoineen. Ne poistavat pelon kaikkien ihmisten sydämistä, sillä kaikki ymmärtävät, että kun kansat eivät enää opettele sotimaan eivät he myöskään ryhdy sotimaan. Kiitos Jumalalle tästä kasvatusohjelmasta, joka poistan opetusohjelmastaan sotaopetuksen.

Viini-ja viikunapuun alla

Kun kansat oppivat ja käytäntöön soveltavat rauhan ja vanhurskauden teitä, on heillä myös taloudellinen turvallisuus. Tämä vakuutus annettaan meille kauniissa kuvauksessa, jossa jokainen ihminen saa istua oman viini-ja viikunapuunsa alla. Tämän kuvan avulla tahdotaan toisella tavalla ilmaista, kuinka Kristuksen valtakunnan hallinnon aikana maan rikkaudet ovat kaikkien saatavilla ja että näiden rikkauksien tasapulinen jako kaikkien kesken on turvattu jumalallisen valtakunnan lakien kautta. Lisäksi profeetta vielä sanoo, että he saavat tehdä sen ”kenenkään heitä peljättämättä.” Kiitos Jumalalle tästä lupauksesta, joka suo ihmiselle vapautumisen pelosta.

Kukaan ei heitä enää pelottele. Ihmisten mielet valtaa erilaisten hyökkäysten pelko eikä tämä pelko todellakaan rajoitu vain mahdollisiin kansojen välisiin selkkauksiin. Taloudelliset hyökkäykset kaikkine hintaheilahduksineen voivat samoin aiheuttaa suuriakin kärsimyksiä ihmisjoukoille. Toisaalla ovat suuret luonnon katastrofit pitäneet ihmisiä jatkuvasti pelon alla. Yleensäkin ihmisen epäinhimillisyys toista ihmistä kohtaan aiheuttaa pelkoa, joka jatkuvasti tuhoaa sen rauhan ja ilon, johon on oikeus jokaisella inhimillisellä olennolla, joiden esivanhemmat oli luotu Jumalan kuvaksi. Kristuksen valtakunnan lakien alla tämä oikeus palautetaan jokaiselle, sillä silloin ei kukaan voi enää toista ihmistä peloittaa.

Kuoleme kukistettu

Niin kaunis ja vakuuttava kuin tämä profeetta Miikan ennustus onkin, se ei vielä sellaisenaan esitä koko sitä Jumalan suunnitelmaa, joka koskee ihmiskunnan kohtaloa Kristuksen hallituksen aikana. Maailma ilman sotaa, sodan pelkoa ja epävarmuutta on suunnattoman paljon parempi maailma kuin se, joka nyt on lähestymässä loppuaan. Jos tähän vielä lisäämme taloudellisen turvallisuuden kaikille, meillä olisi silloin juuri sellainen maailma, josta viisaustietelijät ovat uneksineet, mutta jota he eivät koskaan kyenneet pystyttämään. Ja kuitenkin heidän haavemaailmassaan olisi edelleen olemassa muita pelon aiheita, kuten tuska, murhe ja—kuolema.

Niin, kuoleman pelko olisi todella edelleen olemassa ja lisäksi olisi pimeän keskiajan irvokkaiden opetusten vuoksi pelko siitä, mitä on kuoleman tuolla puolen. Tarvittaisiin edelleen sairaaloita, lääkäreitä ja hautausurakoitsijoita. Mutta, kiitos Jumalalle, Hänen sanassaan on toisia lupauksia joiden mukaan sairaus ja kuolema kaikkine pahoine seurauksineen hävitetään Kristuksen hallituksen aikana.

Olemme jo vittanneet Paavalin vakuutukseen kuoleman kukistamisesta Jumalan valtakunnassa. Nyt kiinnitämme huomiomme Jesaja 25:6-9 :ssa olevaan ennustukseen. Tässä, samoin kuin Miikankin ennustuksessa, Jumalan valtakunta on kuvattu vuoreksi ja meille kerrotaan, että tällä vuorella kuolema niellään voitossä ja että Herra pyyhkii kyyneleet kaikkien kasvoilta, ”sinä päivänä sanotaan: katso, tämä on meidän Jumalamme, jota me odotimme pelastamaan meitä, tämä on Herra, jota me odotimme. Iloirkaamme ja riemuitkaamme pelastuksesta, jonka hän toi.”

Tähän toivoon koko ihmiskunnan pelastuksesta viittaa apostoli Pietari Uudessa Testamentissa. Pietarin ennustuksessa puhutaan Kristuksen toisen tuleisen tarkoituksesta, joka on tuova mukanaan ajan, ”jolloin kaikki jälleen kohdalllensa asetetaan, mistä Jumala on ikiajoista saakka puhunut pyhäin profeettainsa suun kautta.” (Apt. 3:19-21) Olemme todella iloiset tästä tiedosta, jonka mukaan Kristuksen takaisin tuleminen ei suinkaan merkitse kaiken olevaisen tuhoamista tai maapallon tuhoa, vaan päinvastoin kaiken kohdalleen eli ennalleenasettamista siihen tilaan, mikä oli ennen syntiinlankeemusta. Tämä merkitsee elämän ja terveyden ennalleenasettamista sekä myös kuolleitten ylösnousemista.

Kristuksen toinen läsnäolo on jo vaikuttanut paljon nykyisten pahojen järjestelmien hajoamiseen, joiden on tehtävä tilaa rakkauden ja oikeuden hallitukselle. Tämä hävitystyö koskee vain ihmisen pystyttämiä itsekkäitä laitoksia. Ihmissuku, sekä elossa olevat että haudassa makaavat, mikäli he tottelevat Jumalan lakeja, asetetaan ennalleen siihen, mistä he synnin takia lankesivat. Ihminen ei menettänyt taivaallista kotia vaan maallisen. Maa oli luotu ihmistä varten ja kun ihminen luotiin, annettiin hänelle oikeus vallita maata. Tämä valta samoin kuin hänen elämänsäkin menetettiin synnin seurauksena. Mutta kadotettu paratiisi asetetaan ennalleen ja juuri tästä ennalleenasettamisesta Pietari puhuu, kun hän mainitsee kaiken kohdalleen asettamisesta. Hän jatkaa sanoen, että tästä Jumalan suurenmoisesta tarkoituksesta ovat kaikki pyhät profeetat puhuneet jo ammoisista ajoista asti; yhtenä esimerkkinä profeetallisesta todistuksesta on Jumalan lupaukset Aabrahamille.

Yksi näistä profeetallisista kuvauksista ennalleenasettamisesta ja sen siunauksista ihmiskunnalle Kristuksen valtakunnan aikana on se, josta jo mainitsimmekin, tuo siunattu lupaus kuoleman hävittämisestä ja kyyneleiden pyyhkimisestä kaikkien ksvoilta. Ajatelkaa, mikä muutos ihmisten kokemuksissa silloin tapahtuukaan! Jumala pyyhkii kyneleet kaikkien kasvoilta poistamalla murheiden syyt. Mieti, kuinka paljon on tänäpäivänä maailmassa murheenaiheita ja mitä kaikkea se merkitseekään koko ihmiskunnalle, kun nämä on kaikki poistettu!

Eräs toinen Jumalan profeetta kuvailee ennalleenasettamista sanoen, ”silloin tulee kaikkien pakanain toivo” (Haggai 2:7, vanha käännös) Kaikki kansat haluavat rauhaa. He haluavat turvalllisuuden selkkausten sijaan. He toivovat oman kansansa hyvinvointia. Profetta Daavid julistaa maan uudesta Kuninkasta, ”auttakoon Hän kansan kurjat oikeuteen, pelastakoon köyhäin lapset ja musertakoon sortajan.”—Ps. 72:4

Toisessa ennalleenasettamislupauksessa Jesaja selostaa, kuinka silloin, Kristuksen hallitessa, ”rampa hyppi kuin peura ja mykän kieli riemuun ratkeaa.” Ja edellen, ”silloin sokeain silmät avataan ja kuurojen korvat aukenevat..” (Jes. 35.luku) Epäilemättä viittaa tämä ennustus uihin, jotka ovat kirjaimellisesti sokeita, kuuroja ja mykkiä, mutta myöskin niihin, jotka ovat kuuroja ja sokeita Jumalan sanalle. Tällaisia löytyy miljoonia, sillä apostoli Paavali sanoo meille, että Saatana, tämän maailman jumala, on sokaissut uskottomien mielet ja on näin estänyt heitä tuntemasta, rakastamasta ja ylistämästä Rakkauden Jumalaa.—2,Kor. 4:4

Yksi Jumala profeetoista kuvaillessaan Kristuksen hallituksen tuhatvuotiskauden siunauksia toiselta näkökannalta sanoo, ”silloin maa on oleva täynnä Herran kunnian tuntemusta, niinkuin vedet peittävät meren.” (Hab. 2:14) Silloin ei kansa enää kumarra vieraita Jumalia eikä kannata ristiriitaisia uskomuksia, mistä toinen profeetta sanoo, että Jumala on muuttava puhtaiksi kansain huulet ja he palvelevat Häntä yksimielisesti. (Sef. 3:9) Silloin kansat ovat vapaita kunnioittamaan ja palvelemaan totista Rakkauden Jumalaa täyestä sydämestä ja ymmärryksellään.

Ilmestyskirjassa meille on myös annettu ihmeellisiä lupauksia siunauksista, jotka tulevat ihmisten hyväksi Kristuksen hallituksen aikana. Siellä sanotaan, ”ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistään, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt.”—Ilm. 21:4

On vaikea kuvitella maailmaa, jossa ei ole kuolemaa, mutta Jumala on näin luvannut, ja niin on oleva ja me uskomme siihen ja saamme rohkeutta. Jos tälläisen lupauksen olisi tehnyt joku toinen, vähemmän voimallinen kuin Kaikkivaltias Jumala, meillä olisi oikeus epäilyksiin, Mutta Luoja on kykenevä täyttämään kaikki lupauksensa, sillä Hän on kaiken elämän lähde. ”Sillä Hänessä me elämme, liikumme ja olemme,” sanoo apostoli Paavali.—Apt. 17:28

Me emme käsitä, mikä meille antaa elämän tai voiman liikkumiseen, mutta Jumala tietää sen ja Hän on runsaasti kykenevä antamaan iankaikkisen elämän kaikille niille, jotka tottelevat Kristuksen valtakunnan lakeja. Raamattu vakuuttaa kuitenkin, että jokainen, joka näissä suotuisissa olosuhteissa kieltäytyy uskomasta ja tottelemasta, tulevat, kuten Pietari sanoo, hävitettäväksi kansasta. (Apt. 3:23) Iiankaikkinen elämä annetaan vain niille, jotka edistyvät uskossa ja tottelevaisuudessa.

Tämä on se kirkas toivo, joka nyt voidaan esittää hämmentyneelle ja pelon täyttämälle maailmalle. Se on kirkas toivo ja julistaessamme sitä me seuraamme profeetan neuvoa, ”sanokaa hätääntyneille sydämille, olkaa lujat ja älkää peljätkö! Katso, teidän Jumalanne, kosto tulee ja Jumalan rangaistus. Hän tulee ja pelastaa teidät.”—Jes. 35:4

Profetioissa yksi kuvaavimpia nimiä tälle ajalle on ”koston päivä.” Se on aika, jolloin Jumalan vanhurskas viha ilmenee aikakausia kestäneiden järjestelmien ja laitosten hävittäneiden. Joskin kansat tuntevat pelkoa ja hämmennystä tuloksena tästä pahan maailman poisrepimisestä, Jumalan lopullisena tarkoituksena on pelastaa kansat synnistä ja kuolemasta Kristuksen valtakunnan pystyttämisen kautta. Sen tähden me voimme sanoa tänään maailmalle, tälle pelon täyttämälle maailmalle: Alä pelkää, sillä Jumalan puutuminen ihmisten asioihin tuo pian jullessaan rauhan, terveyden ja elämän—niin, tilaisuuden iankaikkiseen pelastukseen—maan kaikille sukukunnille.—1.Moos. 22:18