Jumalan Valtakunta

Mitään muuta ei ole niin innokkaasti toivottu, mitään muuta ei ole vilpittömämmin haluttu, mitään tarvetta ei ole niin hartaasti tunnettu — kuin rauhan, ilon ja onnellisuuden valtakuntaa korvaamaan nykyiset olosuhteet maan päällä.

Kristityt keskittävät uskonsa ja koko elämänsä Jeesuksen ympärille. Jeesus keskitti elämänsä ja opetuksensa tähän tulevaan valtakuntaan. ”Hän vaelsi kaupungista kaupunkiin ja kylästä kylään ja saarnasi ja julisti Jumalan valtakunnan evankeliumia” (Luuk. 8:1). ”Minun tulee muillekin kaupungeille julistaa Jumalan valtakunnan evankeliumia, sillä sitä varten minä olen lähetetty.” — Luuk. 4:43

Jeesus kuvasi tulevaa valtakuntaa vertauksissaan: ”Silloin Kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: Tulkaa, minun Isäni siunatut, ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti” (Matt. 25:34). Hän osoitti valtakunnan voiman lukemattomissa ihmetöissään: hän antoi sokeille näön, sai rammat kävelemään, herätti jopa kuolleita.

Tämä oli se valtakunta, jonka hän lupasi; tämä oli valtakunta, jota hän saarnasi ja jonka saavuttamisen vuoksi hän kuoli.

Millainen tämä valtakunta tulee olemaan?

Vaikka tämä valtakunta oli Jeesuksen elämän keskipiste, hän ei ollut ensimmäinen, joka sitä saarnasi. Tämä valtakunta oli keskipisteenä useissa Vanhan Testamentin ennustuksissa. Profeetat näkivät ennalta valtakunnan, jossa ihmiset elävät sovinnossa ja rauhassa keskenään ja jossa on täydellinen taloudellinen turvallisuus. Jesaja puhuu näistä lupauksista: ”Ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa” (11:6-9); ”he takovat miekkansa vantaiksi ja keihäänsä vesureiksi; kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan” (2:4); ”Minun valittuni kuluttavat itse kättensä työn.” — 65:21,22

Profeetat näkivät valtakunnan, jossa ihmiset ja eläimet elävät sopusoinnussa; luonnolliset viholliset asuvat yhdessä täydellisessä rauhassa ja sovussa; ja aikaisemmin vahingolliset eläimet eivät enää ole vahingollisia tai vaarallisia. ”Silloin susi asuu karitsan kanssa, ja pantteri makaa vohlan vieressä; vasikka ja nuori leijona ja syöttöhärkä ovat yhdessä, ja pieni poikanen niitä paimentaa. Lehmä ja karhu käyvät laitumella, niiden vasikat ja pennut yhdessä makaavat, ja jalopeura syö rehua kuin raavas. Imeväinen leikittelee kyykäärmeen kololla, ja vieroitettu kurottaa kätensä myrkkyliskon luolaan. Ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa, sillä maa on täynnä Herran tuntemusta, niinkuin vedet peittävät meren.” — Jes. 11:6-9

He näkivät ennalta rauhan valtakunnan, jossa ihmiset elävät sovussa keskenään, eikä sotia enää ole: ”Ja hän tuomitsee pakanakansojen kesken, säätää oikeutta monille kansoille. Niin he takovat miekkansa vantaiksi ja keihäänsä vesureiksi; kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan.” — Jes. 2:4

He näkivät ennalta valtakunnan, jossa on täydellinen taloudellinen turvallisuus, ihmiset tulevat korjaamaan tulokset omasta työstään ja elämään turvassa ilman pelkoa sen menettämisestä: ”He rakentavat taloja ja asuvat niissä, he istuttavat viinitarhoja ja syövät niiden hedelmät … Minun valittuni kuluttavat itse kättensä työn.” — Jes. 65:21,22

Uuden Testamentin apostolit näkivät ennalta valtakunnan, jossa ei ole sairauksia, eikä kuolemaa enää ole: ”Hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt.” — Ilm. 21:4

Ja parasta on, että nämä eivät olleet tyhjiä kuvitelmia. Ne eivät olleet toiveajattelua. Ne puhuivat elävistä tosiasioista hyvin yksinkertaisesta syystä — he tiesivät, minkä puolesta he puhuivat, sillä he olivat olleet todistajina.

Apostoli Pietari sanoi, ”Sillä me emme seuranneet viekkaasti sommiteltuja taruja tehdessämme teille tiettäväksi Herramme Jeesuksen Kristuksen voimaa ja tulemusta, vaan me olimme omin silmin nähneet hänen valtasuuruutensa. Sillä hän sai Isältä Jumalalta kunnian ja kirkkauden, kun tältä ylhäisimmältä kirkkaudelta tuli hänelle tämä ääni: ‘Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt’. Ja tämän äänen me kuulimme tulevan taivaasta, kun olimme hänen kanssaan pyhällä vuorella. Ja sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana, ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niinkuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähti koittaa teidän sydämissänne.” — 2. Piet. 1:16-19

Ja apostoli Paavali kirjoitti itsestään, ”Tunnen miehen, joka on Kristuksessa … hänet temmattiin kolmanteen taivaaseen” (2. Kor. 12:2). Seuraavassa jakeessa hän kutsuu tätä kolmatta taivasta paratiisiksi. Nämä Raamatun kirjoittajat pystyivät puhumaan arvovallalla ja varmuudella; ja syy heidän ehdottomuutensa valtakuntaennustuksissa on mainittu: ”Sillä Herran Sebaotin suu on puhunut.”

Ketä varten tämä Valtakunta on?

Se on vanhurskaita varten (Matt. 13:43). Tämä valtakunta on kristittyjä varten (Apt. 16:31). Valtakunta on juutalaisia varten (Hes. 16:55). Valtakunta on pakanallisia Sodomaa ja Gomorraa varten (Matt. 10:15). Valtakunta on Tyyron ja Siidonin pakanoita varten (Matt. 11:22). Itse asiassa valtakunta on kaikkia ihmisiä varten! ”Älkää ihmetelkö tätä, sillä hetki tulee, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä ja tulevat esiin, ne, jotka ovat hyvää tehneet, elämän ylösnousemukseen, mutta ne, jotka ovat pahaa tehneet, tuomion ylösnousemukseen.” — Joh. 5:28,29

Kaikki, jotka haudoissa ovat, herätetään elämään — juutalaiset ja arabit; kristityt ja ateistit; katoliset ja protestantit; pyhät ja syntiset; papit ja poppamiehet — kaikki! Mutta se näyttää mahdottomalta! Raamattu sanoo selvästi, ”Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman.” — Apt. 4:12

On totta, että täytyy uskoa Kristukseen, jotta voi pelastua ja elää ikuisesti tässä valtakunnassa. Kuitenkin Raamattu aivan yhtä selvästi sanoo, että pakanallisten Sodoman ja Gomorran, Tyyron ja Siidonin asukkaat ovat siellä. Voivatko molemmat olla tosia? Kyllä, molemmat ovat totta, koska molemmat ovat Raamatussa, ja Raamattu on totta!

Sopusointu näiden kahden näennäisesti ristiriitaisen ajatuksen välille on esitetty apostoli Paavalin lausunnossa Jumalan tahdosta ihmisen suhteen, ”Se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus, joka antoi itsensä lunnaiksi kaikkien edestä, josta todistus oli annettava aikanansa.” — 1. Tim. 2:3-6

Jumala haluaa, että kaikki ihmiset pelastuisivat. Jeesus Kristus antoi itsensä lunnaiksi kaikkien ihmisten puolesta. Kuinka paljon selvemmin sen voi sanoa. Kaikki — juutalaiset, kristityt ja pakanat; pyhät ja syntiset — kaikki. Kuitenkin sanotaan, ”Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman.” Molemmat ovat Raamatullisia lausuntoja ja molempien täytyy olla totta! Mutta kuinka?

Täytyy tutkia kahta jaetta Paavalin sanoissa Timoteukselle, jotta löydämme vastauksen tähän kysymykseen. Ensiksikin, katsokaamme sanontaa pelastua. Pelastua mistä? Mitä tarkoittaa pelastua?

Vastaus on helppo. Pelastettu kuolemasta! Pelastettu synnistä! Nämä vastaukset ovat oikein, mutta ne ilmaisevat vain puolet totuudesta, joka on sanoissa jotta kaikki pelastuisivat.

Raamattu on hyvin monimutkainen kirja, mutta sen keskeinen sanoma on yksinkertainen. Se on kertomus lunastuksesta. Se alkaa siitä, miten ihminen luotiin täydelliseksi ja asetettiin täydelliseen puutarhaan — Eedeniin. Pian Aadam ja Eeva lankesivat syntiin ja syöksivät koko ihmissuvun synnin seuraukseen — kuolemaan. Se loppuu ihmisen ennalleenasettamiseen täydellisyyteen täydellisessä maassa, jolloin maa on puhdistettu synnin saastutuksesta — sisältäen itse kuoleman. Väliin se kertoo lupauksista ja niiden täyttämisestä, epätoivosta ja toivosta, ennustuksista ja todellisuudesta, ihmisen lunastamisesta yhden ihmisen — Jeesuksen — kautta.

Lunnaat kaikkien puolesta!

Sana ”lunastus” osoittaa periaatteen, johon pelastus perustuu. Se on käännetty kreikkalaisesta sanasta antilytron, joka merkitsee vastaavaa hintaa. Yksinkertainen puntari havainnollistaa sen hyvin. Aadam teki syntiä ja toi itsensä ja jälkeläistensä päälle ansaitun kuoleman rangaistuksen. Oikeuden mittapuu vaati sitä. Kristus kuoli vastaavana hintana — täydellinen ihminen täydellisestä ihmisestä — hyvittääkseen Aadamin synnin ja tuodakseen oikeuden mittapuun takaisin tasapainoon.

Koska kaikki Aadamin lapset (ja siten myös heidän jälkeläisensä) olivat syntyneet ensimmäisen synnin jälkeen, he olivat syntyneet kuolemantuomion alaiseen tilaan. Psalmista Daavid ilmaisee sen hyvin, ”Katso, minä olen synnissä syntynyt, ja äitini on minut synnissä siittänyt.” — Psa. 51:7

Koska Aadamin jälkeläiset sisältävät sekä hyvät että pahat ihmiset, sekä pyhät että syntiset, sekä uskovaiset että ateistit, heille kaikille on taattu pelastus Kristuksen vuodatetun veren kautta, joka annettiin Aadamin ja kaikkien hänen jälkeläistensä puolesta.

Apostoli Paavali tekee yhteenvedon koko Raamatun sanomasta kahdessa lyhyessä lauseessa, ”Koska kuolema on tullut ihmisen kautta, niin on myöskin kuolleitten ylösnousemus tullut ihmisen kautta. Sillä niinkuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa.” — 1. Kor. 15:21,22

Siten kaikki ihmiset pelastetaan tästä kuoleman tuomiosta, joka on koko ihmiskunnan yllä. Tämä pelastus on varattu kaikille ihmisille Kristuksen kuoleman kautta — sekä hyville että pahoille. Mutta on eri asia saada pelastus, kuin säilyttää tämä pelastus. Samalla kun Jeesuksen kuolema lupaa elämän kaikille ihmisille, se ei lupaa, että tämä elämä säilyisi iankaikkisesti.

Aadamille ja Eevalle annettiin elämä Eedenin puutarhassa. He eivät ansainneet sitä; se oli yksinkertaisesti lahja, se oli Jumalan armoa. He olisivat voineet säilyttää tämän elämän ikuisesti. Mutta he eivät säilyttäneet, koska he tekivät syntiä. Tällä samalla tavalla saavat kaikki ihmiset elämän Jumalan valtakunnassa. He eivät tee mitään ansaitakseen sen, se on yksinkertaisesti lahja, se on Jumalan armosta. He voivat säilyttää tämän elämän ikuisesti, mutta tekevätkö he niin? Juuri kuten Aadamin ja Eevan kanssa, valintavapaus on ihmisillä itsellään.

Totuuden tieto

Tässä kohdin täytyy tutkia Paavalin lausunnon toinen osa Timoteukselle, ”joka [Jumala] tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.” — 1. Tim. 2:4

Huomaa järjestys! Jumala haluaa ensin, että kaikki ihmiset pelastuisivat, ja vasta sen jälkeen, että he tulevat tuntemaan totuuden. Odottaisitko sinä, että järjestys olisi päinvastainen? Että ihmisten täytyy ensin tietää totuus — tuntea Jeesus — ennen kuin he pelastuvat? Tämä näyttäisi loogiselta. Mutta Raamattu ei sano niin.

Jumalan suunnitelma on kaikille ihmisille, ”kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä ja tulevat esiin,” saavat elämän; ja sitten heidät johdatetaan ”tuntemaan totuuden.” Tästä Jumalan valtakunnassa on kysymys. Ensiksikin, herättää kaikki ihmiset haudasta; toiseksi, opettaa heille Jumalan määräykset niin, että he tottelemalla niitä voisivat säilyttää ikuisesti sen elämän, joka heille on annettu. Tämä on Jumalan suunnitelma! Tämä on valtakunnan ihanuus! Tämä on Raamatun lupaus!

Miksi pitkä viipyminen?

Mutta jos Jumalan valtakunta on niin ihana, miksi se on viipynyt niin kauan? Jeesus kuoli lähes 2000 vuotta sitten, eikä valtakuntaa näy vieläkään. Paranemisen sijasta monet tuntevat, että maailman tilanne on vain huonontunut. Miksi näin pitkä viipyminen?

Raamattu osoittaa kolme syytä viipymiseen: 1) maan asuttaminen täysin; 2) ihmisen synnin ja sen seurauksien kokemisen salliminen; ja 3) määrätyn luokan kehittäminen ihmisistä Kristuksen apulaisiksi kohottamaan ihmiskunta elämään, täydellisyyteen ja onneen.

Kun Jumala teki ihmisen ja asetti hänet Eedenin puutarhaan, hän antoi hänelle käskyn, ”Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne alamaiseksi; ja vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet.” — 1. Moos. 1:28

Väestötutkijat sanovat nykyään, että juuri tämä on ongelma. Maailmassa on väestöräjähdys, joka uhkaa olemassaoloamme. Mutta onko tämä todella niin? Raamattu osoittaa, että ihminen on elänyt tällä planeetalla hieman yli 6000 vuotta. Koko ihmiskunta luomisesta nykyaikaan asti on arvioitu olevan 30-50 miljardia. Tämä on paljon ihmisiä! Maa on kuitenkin suuri paikka. Jos kaikki nämä 50 miljardia ihmistä asuisivat Suomessa, heillä olisi jokaisella 7 neliömetriä tilaa. Saatat sanoa, ettei se ole kovin suuri tila! Totta! Mutta Suomikin on vain hyvin pieni osa maapallosta, joten koko maapallolla on kyllä riittävästi tilaa 50 miljardille ihmiselle.

Ei ainoastaan ihminen tarvitse riittävästi tilaa elääkseen, vaan maata tarvitaan myös kasvattamaan tarvittava ruoka ihmisten elättämiseen. Myös tämä on otettu huomioon Jumalan suunnitelmassa. Huomaa profeetta Jesajan sanat, ”Erämaa ja hietikko iloitsee, aromaa riemuitsee ja kukoistaa kuin lilja. Se kauniisti kukoistaa ja iloitsee ilolla ja riemulla. Sille annetaan Libanonin kunnia, Karmelin ja Saaronin ihanuus. He saavat nähdä Herran kunnian, meidän Jumalamme ihanuuden.” — Jes. 35:1,2

Tuhansia ja taas tuhansia neliökilometrejä on nykyään erämaana — Sahara, Gob, Amerikan suuri erämaa, Australian sisämaa jne. Yksistään Sahara on jo Euroopan kokoinen erämaa. Lukematon määrä lisää neliökilometrejä on muuten ruuan tuotantoon ala-arvoista maata. Ajattele näiden kaikkien kukoistavan kuin lilja! Ajattele maailman vilja-aittojen tuottavuutta, ja niitä liitettyinä suuriin alueisiin, jotka nykyisin ovat erämaana! Tilaa on, ja on tilaa jopa enemmällekin.

Ja Jumalan käsky oli ”Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa.” Tämä ”täyttäminen” on yksi syy suureen viivytykseen, joka edeltää tätä Valtakuntaa, jota meidät on opetettu rukoilemaan.

Pahan salliminen

Ihmisen kokemukset maailmassa ovat olleet kovia. Hänen ei ole ainoastaan täytynyt ansaita elantoaan ”otsasi hiessä,” vaan ihmisen epäinhimillisyys toista ihmistä kohtaan on täyttänyt kaikki kunnon ihmiset vastenmielisyydellä. Luonnononnettomuudet, kuten tulvat, maanjäristykset, nälänhädät ja tulivuorenpurkaukset, ovat lisänneet inhimillistä kurjuutta. Haluaako ihminen todella elää ikuisesti sellaisissa olosuhteissa? Jos Jumala on olemassa, miksi hän on sallinut sellaista kärsimystä? Kaikkeen tähän pahaan on syynsä — ja hyvä.

Synti tuli maailmaan pahan persoonallisuuden — Saatanan — kautta. Hänen vaikutuksensa on saanut aikaan pahuuden leviämisen. Yksi Jumalan valtakunnan menestymisen syy perustuu yksinkertaiseen lähtökohtaan — paha vaikutus estetään — Saatana sidotaan. ”Ja minä näin tulevan taivaasta alas enkelin, jolla oli syvyyden avain ja suuret kahleet kädessään. Ja hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on perkele ja saatana, ja sitoi hänet tuhanneksi vuodeksi ja heitti hänet syvyyteen ja sulki ja lukitsi sen sinetillä hänen jälkeensä, ettei hän enää kansoja villitsisi, siihen asti kuin ne tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet; sen jälkeen hänet pitää päästettämän irti vähäksi aikaa.” — Ilm. 20:1-3

Kun Saatana on sidottu ja ihmisille opetetaan Jumalan ja vanhurskauden lait, ihmisillä on ihana tilaisuus verrata kahta elämäntyyliä — syntiä ja sen seurauksia: kurjuutta, sairautta ja kuolemaa; ja vanhurskautta ja sen seurauksia: onnea, terveyttä ja elämää. Onko epäilystäkään, minkä suurin osa ihmisistä valitsee. Varmaankin he valitsevat elämän.

Kuten viisas mies sanoi, ”Ja minä käänsin sydämeni viisaudella tutkimaan ja miettimään kaikkea, mitä auringon alla tapahtuu. Tämä on vaikea työ, jonka Jumala on antanut ihmislapsille, heidän sillä itseään rasittaaksensa.” — Saarn. 1:13

Verrattaessa ihmisen nykyistä lyhytaikaista elämää synnin ja pahuuden alla, ikuiseen elämään valtakunnan olosuhteissa, kaikki toistavat Apostoli Paavalin näkemystä, ”Sillä minä päätän, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin.” — Room. 8:18

Valtakunnan avustajat

Mutta on vielä jäljellä yksi syy tähän pitkään viivytykseen. Valtakunnan työ on hyvin suuri työ; silloin herätetään kaikki miljardit ihmiset haudoistaan ja heille opetetaan Jumalan pyhä tahto. Siksi Jumalan suunnitelma on, että Jeesuksella on avustajia tässä suuressa ihmisten kohottamistyössä. Kun Jeesus hallitsee, seurakunta saa hallita hänen kanssaan. ”Jos kärsimme yhdessä, saamme hänen kanssaan myös hallita; jos kiellämme hänet, on hänkin kieltävä meidät” (2. Tim. 2:12). ”Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa; heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne tuhannen vuotta.” — Ilm. 20:6

Tämän luokan, seurakunnan, valitseminen ja heidän kouluttamisensa on täyttänyt vuosisadat Kristuksen kuolemasta nykyaikaan asti. He tulevat olemaan Herransa kanssa taivaassa avustaen häntä ihmisten ennalleenasettamistyössä täydelliseen elämään maan päällä. ”Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena, kuin hän on.” — 1. Joh. 3:2

Näiden kolmen syyn vuoksi — maan täyttäminen, pahan oppiminen synnin ja sen seurausten kokemusten kautta ja Kristuksen kanssatyöntekijäjoukon valitseminen valtakuntaan — on ollut 2000 vuoden viivytys tämän vanhurskauden hallituksen perustamisessa. Mutta se tulee — Jumalan omana aikana.

Milloin tämä valtakunta tulee

Kuinka me tiedämme, milloin tämä valtakunta tulee? Onko se lähellä? Kyllä, se on lähellä! Raamattu sisältää yltäkyllin muutoksen merkkejä, jotka tapahtuvat maailman olosuhteissa ja jotka johtavat tähän valtakuntaan. Monet näistä löytyvät Jeesuksen saarnassa, joka on Matteuksen 24. luvussa, jotka perustuvat ennustuksiin Danielin kirjan luvussa 12. Katsomme lyhyesti neljää näistä ennustuksista:

Ahdistuksen ajat, jotka uhkaavat tuhota kaiken lihan:

”Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule. Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi; mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään.” — Matt. 24:21,22

Vasta kun toinen maailmansota toi tullessaan ydinaseet, on ihmisellä ollut tämä kyky tuhota kaikki liha. Nykyään ihminen kykenee ydinaseillaan tuhoamaan kaiken lihan maan päältä moneen kertaan. Lisäksi teollistumisen myötä lisääntynyt saastuminen uhkaa nykyään tuhota koko maapallon ekosysteemin.

Tiedon ja matkustamisen vallankumous:

”Mutta sinä, Daniel, lukitse nämä sanat ja sinetöi tämä kirja lopun aikaan asti. Monet matkustavat edestakaisin ja tieto kasvaa.” — Dan. 12:4 (Kaarlo Syvännön käännös)

Pakollisen koulutuksen käyttöönoton, laajalle levinneen painetun materiaalin saatavuus ja tietokoneiden käyttöönoton myötä tiedon määrä on kasvanut räjähdysmäisesti. Nopean matkustamisen välineet ovat niin yleisiä, että saatamme unohtaa, että vain 150 vuotta sitten oli mahdollista matkustaa vain hevosen nopeudella, ja suurin osa ihmisistä kuoli matkustamatta enempää kuin muutaman kilometrin kodistaan.

Israel:

”Silloin minä käännän kansani Israelin kohtalon, ja he rakentavat jälleen autiot kaupungit ja asuvat niissä … Minä istutan heidät omaan maahansa, eikä heitä enää revitä pois maastansa, jonka minä olen heille antanut, sanoo Herra, sinun Jumalasi.” — Aamos: 9:14,15

On ihmeellistä, että kansa vaellettuaan kodittomana 2000 vuotta, on palannut muinaiseen kotimaahansa. Huolimatta lukumäärältään ylivoimaisen vihollisen lukuisista ankarista hyökkäyksistä, he ovat kestäneet ja seisovat vahvana kansojen keskuudessa.

Evankeliumin julistaminen:

”Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu.” — Matt. 24:14

Hyvin kauan aikaa Raamattu käännettiin vain latinan kielelle ja vain papit omistivat niitä. Raamatun leviäminen tavallisen kansan keskuuteen alkoi vasta 1800-luvun alussa, kun Raamattuseuroja perustettiin Eurooppaan ja Amerikkaan ainoana tarkoituksenaan levittää Raamattuja ympäri maailmaa. Nykyään Raamattu on edelleen menestysteos ja se on käännetty useammalle kuin tuhannelle kielelle.

Kuuntele Herran sana: ”Kun näette tämän tapahtuvan, tietäkää, että Jumalan valtakunta on lähellä” (Luuk. 21:31). Me elämme aikaa, jolloin ihminen kykenee tuhoamaan kaiken lihan. Elämme aikaa, jolloin tieto on kasvanut ja monet matkustavat edestakaisin. Elämme aikaa, jolloin Israelin uudelleensyntyminen vanhaan kotimaahansa on tapahtunut tosiasia. Elämme aikaa, jolloin evankeliumi — Raamattu — on julkaistu ympäri maailmaa.

Siksi me elämme aikaa, jolloin Jumalan valtakunta on ovella!

Ihminen on rukoillut monia asioita. Mutta hän ei ole rukoillut mitään muuta niin hartaasti tai niin usein, kuin valtakuntaa. Ja tämä on rukous, johon vastataan pian. ”Isä meidän, joka olet taivaissa! Pyhitetty olkoon sinun nimesi; tulkoon sinun valtakuntasi; tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niinkuin taivaassa.” — Matt. 6:9,10