Božja Božanska Slava Se Vraća

Ključni redak: „I slava je Gospodnja ušla u Hram na istočna vrata. Tada me podiže duh i donese me u unutarnji trijem. I gle, Hram je bio napunjen Gospodnjom slavom.“
–Ezekijel 43:4,5

Izabrani tekst:
Ezekijel 43:1-12

PROROK EZEKIJEL bio je odveden u zarobljeništvo prije nego je Jeruzalem bio razrušen. S tim je počelo dugo razdoblje dominacije Neznabožačkih naroda nad Židovima, a koje je počelo s Babilonom tijekom vladavine kralja Nebukadnezara. Današnja pouka proročanski ukazuje na Milenijsku vladavinu Isusa Krista kako je opisana u viziji koju je prorok primio. „Tada dođe slava Izraelova Boga od istoka. Žamor je dolazio od nje kao žamor silnih voda. Zemlja je zasjala od njegove slave. Viđenje koje vidjeh bilo je kao viđenje što sam ga bio vidio kad je on došao da uništi grad. Prikaza je bila nalik na onu koju sam bio vidio na rijeci Kebaru. Pao sam ničice na svoje lice.“ (Ezek. 43:2, 3)

Naši ključni reci opisuju to razdoblje kada će se božanska prisutnost i slava ponovno očitovati Židovskom narodu, nakon ozbiljnih poteškoća koje ih budu još snašle. Te su ih nevolje snašle jer su propustili držati Božje zakone i odbacili su priliku da postanu sveta nacija kraljeva i svećenika.

Pripreme Mesijanskog kraljevstva neće uključivati samo Židove već pripadnike cijele ljudske obitelji. U vezi s time čitamo Isusove proročanske riječi: „Kad dođe Sin čovječji u svojoj slavi i svi anđeli s njime, sjest će na prijestolje svoje slave. Svi će se narodi pred njim sabrati. On će ih razlučiti jedne od drugih, kao što pastir razlučuje ovce od jaraca.“ (Mat. 25:31, 32)

Ishod Kristove vladavine pravednosti biti će iskorijenjivanje grešnih postupaka, riječi, misli, i motiva svih voljnih i poslušnih pripadnika ljudske obitelji. To će se dogoditi tijekom „vremena obnove“ o kojima nije govorio samo Ezekijel nego i „usta svih (Božjih) svetih proroka.“ (Djela 3:20, 21)

Uspjeh Božjeg plana biti će olakšan činjenicom da će Sotona biti vezan tijekom cijelog tog vremena. Tako će čovječanstvo biti u stanju napraviti kontrast između postojećeg pravednog okruženja koje će tada cvjetati sa zlim uvjetima koji su ih prethodno okruživali. Na kraju kraljevstva Sotoni će biti dopušteno da iskuša ljude na zemlji tako da se vidi hoće li biti poslušni u svu vječnost. Svi koji padnu na tom ispitu – nepopravljivi zli, uključujući Sotonu – tada će biti uništeni. (Otkr. 20:1-3, 7-9, 14, 15)

Premda se Ezekijelova vizija nalazi u Starom zavjetu, i posebno se odnosi na ophođenje našeg Nebeskog Oca sa Izraelom, kada se božanska slava vrati tom narodu, ona će se u konačnici proširiti na sve koji će postati pravi Izraelci. (Zah. 8:23) „I obrisat će Bog svaku suzu s njihovih očiju, i više neće biti smrti, ni tuge, ni vike, ni boli neće više biti, jer prvo prođe.“ (Otkr. 21:4) Kakvo će to veličanstveno vrijeme biti!Udruženje Istraživaca Biblije „Svanuće“