Žrtvenik: Znak Nade

Ključni redak: „Kad se navrše ti dani, neka svećenici osmoga dana prinose na žrtveniku vaše žrtve paljenice i pomirne žrtve, i ja ću vas milostivo primiti, govori svemogući Gospodin.“
–Ezekijel 43:27

Izabrani tekst:
Ezekijel 43:13-21

KAO ŠTO je navedeno u našoj prethodnoj pouci, knjiga Ezekijela sadrži ukazivanja na Kristovu valdavinu tijekom Milenija. Sveukupna simbolika zadnjeg dijela ovog proročanstva bavi se s uređenjem hrama i kako će ono djelovati u budućnosti. Ovaj bi opis nesumnjivo trebao dati osjećaj nade i ohrabrenja Židovskom narodu da će u nekom budućem vremenu opet biti vraćeni u Božju naklonost. To je čini se prikazano Ezekijelovom vizijom novog hrama i njegovim opisom njegovih izvjesnih obilježja. „Ovo su mjere žrtvenika u laktima, lakat je imao običan lakat i dlan: podnožje mu je bilo lakat visoko i lakat široko. Oplata na njemu po kraju uokolo bila je pedalj visoka.“ (Ezek. 43:13)

Težište ovog studija je povezano sa žrtvenikom, koji je jedini komad opreme naveden u hramu kojeg je Ezekijel opisao. Kroz Bibliju su žrtvenici i njihovo korištenje spomenuti mnogo puta. Oni su se koristili kao sredstva za prinašanje žrtvi, ponekad za žrtvu pomirenja ili neku drugu posebnu svrhu. U drugim prilikama, žrtvenici su bili korišteni za prinose kao izraze zahvalnosti i zahvala Bogu. Prema tome, vjerojatno je da je žrtvenik koji je opisan ovjde u našoj pouci povezan sa žrtvom.

„On mi reče: Sine čovječji, ovako veli svemogući Gospodin: Ovo su zapovijedi za žrtvenik žrtava paljenica: čim je podignut i mogu se na njemu prinositi žrtve paljenice i moglo ga se krvlju poškropiti. Levitskim svećenicima, koji vuku lozu od Sadokovog potomstva i zato mi se smiju približiti – govori svemogući Gospodin – da obavljaju moju službu, predaj junca za žrtvu za grijeh.“ (reci 18,19)

U ovom i kasnijim recima nalazi se opis ceremonije posvećenja žrtvenika. To nas podsjeća na predodžbene aranžmane kako su opisani u 3 Mojsijevoj, u kojima je najprije bilo posvećeno Aronsko svećenstvo. Tada, nakon što su žrtve Dana pomirenja bile završene, predočavajući žrtvene prinose Krista i njegovih sljedbenika tokom ovog doba, narodu je bilo dopušteno da donese svoje prinose, koje su svećenici prihvatili u njihovo ime.

Čini se također vjerojatnim da u izvještaju o Ezekijelovoj viziji budućeg hrama, „junac za žrtvu za grijeh,“ predočava Isusa Krista, koji se prinio da odnese grijeh svijeta uzrokovan Adamovom neposlušnošću. Osim toga, jednog se jarca prinosilo kao žrtvu za krivnju, sedam uzastopnih dana po jednog. To bi moglo predočavati sedam faza razvoja crkve. Njihov prinos, koji je uključen kao dio Kristove žrtve za krivnju tijekom sadašnjeg Dana pomirenja u protuslici, utrt će put da se koristi otkupnine mogu primjeniti tijekom kraljevstva. Nema sumnje da će cijela ljudska obitelj biti poučena što se tiče svih ovih aranžmana napravljenih u njihovu korist i da će priznati i cijeniti tu čudesnu pripremu.

Naš ključni redak sadrži nadu i ohrabrenje za sve one koji će to tada priznati, temeljeno na Božjoj mudrosti, pravdi, ljubavi i moći i tako će biti pronađen način za njihov oporavak i obnovu u savezni odnos sa njihovim Stvoriteljem.Udruženje Istraživaca Biblije „Svanuće“