Rijeka Koja Preobražava

Ključni redak: „Sva živa bića što se samo miču, oživjet će posvuda kamo dođe rijeka. Tada će biti vrlo mnogo riba. Jer kad dođe tamo ova voda, ozdravit će Mrtvo more i sve će oživjeti kamo dođe rijeka.“
–Ezekijel 47:9

Izabrani tekst:
Ezekijel 47:1, 3-12

POSTOJE MNOGA ukazivanja u Bibliji koja proročanski govore o obnovi ljudske obitelji kao posljedica „vremena obnove svega,“ obećanog da će se desiti tijekom dolazećeg Božjeg kraljevstva. Voda je vrlo često korištena kao simbol da pokaže kako će takvi blagoslovi pritjecati čovječanstvu jednom kada, Krist, glava i tijelo, bude bio potpun u slavi.

Tijekom svoje zemaljske službe, Isus se susreo sa Samarićankom. Nakon što ju je zatražio piti vodu iz zdenca, naznačio je da i on ima vodu za ponuditi, i da oni koji će ju piti više neće ožednjeti. (Ivan 4:7-14) U ovom izvještaju o vodi života, čiji je on izvor, Isus je dao duboko objašnjenje. To mogu razumjeti i cijeniti jedino oni koji budu primili Sveti duh i njegov posvećujući utjecaj, koji će ih odvojiti od ostatka svijeta čovječanstva.

Još jedno ukazivanje na ovu istu simboličnu vodu što je težište našeg današnjeg studija, nalazimo u ovim riječima: „U onaj će dan poteći iz Jeruzalema živa voda, jedna polovina u istočno, druga polovina u zapadno more. Tako će biti ljeti i zimi. I Gospodin će biti kralj nad svom zemljom. U onaj će dan Gospodin biti jedini Bog. Njegovo će ime biti jedino prepoznato.“ (Zah. 14:8, 9) Vrlo je vjerojatno da se te proročanske riječi odnose na Novi Jeruzalem, ili duhovni dio Božjeg Kraljevstva pod upravom Krista i crkve, koji će pružiti blagoslove obnove cijelom svijetu čovječanstva koji će poslušati zakone te pravedne vladavine.

Naš nas ključni redak upućuje na sveobuhvatnu prirodu te pripreme. To će biti prilika kada će „doći Žudnja svih naroda,“ zato što će donijeti trajni mir i sreću svijetu koji je bio zadobio ožiljak grijeha i njegovih pratećih zala bolesti, boli i smrti. (Hag. 2:7)

U Ivanovoj viziji koja je zapisana u posljednjem poglavlju posljednje knjige Biblije naučava se slična pouka. „I pokaza mi rijeku žive vode, bistru kao kristal, koja je izlazila od Božjega i Jaganjčeva prijestolja. Nasred gradskog trga i s obje strane rijeke stablo života koje rađa dvanaest puta, dajući svakog mjeseca svoj plod. Lišće stabla lijek je narodima. Više neće biti nikakva prokletstva. Božje i Jaganjčevo prijestolje bit će u gradu, i sluge Božje klanjat će se Bogu.“ (Otkr. 22:1-3)

Osim toga, obaviješteni smo da će „Duh i zaručnica“ pružiti osvježenje s vodom života svima koji voljno prihvate poziv: „neka uzme vodu života besplatno.“ (redak 17) Kako će to biti divno kad će se Božja volja vršiti „kako na nebu tako i na zemlji.“ (Mat. 6:10)Udruženje Istraživaca Biblije „Svanuće“