Suradnici Istine

Ključni redak: „Mi smo dakle dužni primati takve, da budemo suradnici istine.“
–3 Ivan 8

Izabrani tekst:
Treća Ivanova

KAO I U prethodnoj poslanici, pisac ukazuje na sebe kao „starješinu“ i naširoko je prihvaćeno da je to Apostol Ivan. On je uputio ovo pismo „ljubljenome Gaju, kojega ja ljubim u istini.“ (3 Ivan 1) Premda izgleda da je Gaj bio narušenog zdravlja, Ivan priznaje njegovu duhovnu vitalnost, i radovao se svjedočanstvu kojeg je primio od braće da Gaj „u istini hodi.“ (reci 2-4) Ivan posebno pohvaljuje Gaja za gostoprimstvo i korištenje svojih osobnih sredstava u pomaganju da se pobrine za potrebe slugu koji su bili angažirani u službi Evanđelja. (reci 5-7)

Apostol Pavao također naglašava potrebu da vjernici žive u skladu sa primjerom Kršćanskog vladanja pokazanom kroz primjer vjerne braće u Ranoj Crkvi. „Uostalom, braćo, što je god istinito, što je časno, što je pravedno, što je sveto, što je ljubezno, što je slavno, što je god kreposno, i što je god hvale vrijedno, to mislite! što i naučiste, i primiste, i čuli ste, i vidjeste u meni ono činite, i Bog mira bit će s vama!“ (Filip. 4:8,9)

Naš je ključni redak poticaj za nas, kao posvećene vjernike, da budemo budni za prilike pružanja kakve god potpore koju možemo pružiti drugoj braći koja putuju od mjesta do mjesta u promicanju Božje riječi. Takva pomoć može uključivati ugošćivanje takvih slugu u našem domu, i u nekim slučajevima, kada je to prikladno, može uključivati pružanje financijske pomoći. Međutim, u svim slučajevima, mi imamo prednost pružiti podršku onima koji su u stanju biti više aktivno angažirani u službi kroz naše molitve za njih i riječima ohrabrenja.

Ivan nastavlja, govoreći, „Pisao sam nešto crkvi; ali Diotref, koji hoće da bude prvi među njima, ne prima nas. Zato, ako dođem, spomenut ću njegova djela, kako nas sumnjiči zlim riječima. I nije mu to dosta, nego sam braće ne prima i zabranjuje onima, koji to hoće, i izgoni ih iz crkve. Ljubljeni, ne ugledaj se na zlo, nego na dobro! Tko dobro čini, od Boga je; a tko zlo čini, nije vidio Boga.“ (3 Ivan. 9-11)

Za razliku od vjernog Gaja, bilo je potrebno da Ivan da javni ukor Diotrefu, koji je pokazao ponos i diktatorski duh, čak do te mjere da koristi svoj utjecaj kako bi spriječio druge od pokazivanja gostoljubivosti Ivanu i drugim vjernim radnicima u Božjoj službi. Kao zaključak ove poslanice, Ivan, s druge strane, navodi Demetrija kao pouzdanog brata Gaju, čije se Kršćansko vladanje pokazalo priznatim. (redak 12)

Pouku sličnu ovoj u ovoj poslanici također je napisao Apostol Ivan, ne samo za one koji su živjeli i njegovim danima, nego za sve posvećene Kristove sljedbenike kroz cijelo Evanđeosko doba. Ove riječi, date Ivanu od uskrslog Gospodina, navode, „Ništa se ne boj od muka, što te čekaju! Gle, đavao će neke od vas baciti u tamnicu, da se iskušate i imat ćete nevolju deset dana. Budi vjeran do smrti, i dat ću ti vijenac života.“ (Otkr. 2:10)Udruženje Istraživaca Biblije „Svanuće“