Najveći Dar je Ljubav

Ključni redak: „A sad ostaje vjera, ufanje, ljubav, ovo troje, ali je najveća među njima ljubav.“
–1 Korinćanima 13:13

Izabrani tekst:
1 Korinćanima 13

MNOGI U CRKVI U Korintu su očito stavljali veliki naglasak na izvanjsko očitovanje darova Svetog Duha. Zaista, oni su bili važni tijekom razdoblja Rane Crkve. Međutim, Pavao je naglasio da je trajni duh ljubavi bio od daleko veće vrsnoće od tih darova. On je rekao da je ljubav bila od veće važnosti nego sposobnost da se shvati velike tajne Božje, svjedočenja za Kristovu stvar, ili čak žrtvovanja nečijih zemaljskih posjeda na korist drugih. Bez pravog, iskrenog motiva ljubavi koji bi potaknuo takva djela, bili bi beskorisni. (1 Kor. 13:1-3)

Pavao zatim objašnjava karakteristike povezane sa pravom ljubavlju. „Ljubav dugo trpi, dobrostiva je; ljubav ne zavidi, ne ponosi se, ne nadima se. Ne čini što ne valja, ne traži svoje, ne razdražuje se, ne misli o zlu, Ne raduje se nepravdi, a raduje se istini, Sve pokriva, sve vjeruje, svemu se nada, sve trpi.“ (reci 4-7)

Nakon opisivanja svojstava koja posjeduju oni koji pokazuju duh ljubavi, Pavao suprotstavlja trajnu prirodu ljubavi sa privremenim karakterom različitih darova duha. On zapaža da ljubav „nikad ne prestaje,“ u smislu da će trajati kroz svu vječnost, dok su čudesni darovi bili i privremeni i djelomični. (reci 8-10) Neki kršćani naučavaju da se čudesni darovi koji su prevladavali u Ranoj Crkvi nastavljaju očitovati čak i danas. Pavao međutim u našoj pouci tvrdi, da ti darovi koji su bili prenašani polaganjem ruku apostola trebaju prestati. (Djela 8:18) Oni više neće biti potrebni budući da će nadahnuti zapisi Biblije, nakon što budu bili kompletni, biti priznati kao izvor Božje istine. (2 Tim. 3:15-17)

S obzirom da će zemlja biti „napunjena poznavanjem slave Gospodnje, kao što vode prekrivaju more,“ sposobnost da se sakuplja informacije i razumije Božju riječ neće prestati. (Hab. 2:14) Umjesto toga prestat će, čudesna nadahnuća i otkrivenja božanskih istina na početku Evanđeoskog Doba a na koje se ukazuje u Biblijskom odlomku naše pouke. (1 Kor. 13:8-10)

Pavao također uspoređuje darove duha sa plodom duha. Ono prvo on uspoređuje sa djetinjastom nezrelosti u Kristu. Međutim, zreli vjernik, usredotočit će se na povećani razvoj Svetog Duha i njegovih različitih plodova i milosti kao mnogo poželjnijih svojstava. (redak 11)

Postoje mnogi Biblijski tekstovi koji naglašavaju ljubav kao neophodnu za ugađanje našem Nebeskom Ocu. Tijekom svoje zemaljske službe, kad su ga upitali o toj stvari, Isus je ukazao na važnost pokazivanja ljubavi prema Bogu iznad svega i ljubavi prema bližnjemu kao prema sebi kao na način ispunjavanja Zakona. (Mat. 22:36-40) On je također iznio standard po kojem će vjernici moći mjeriti njihovo postignuće te nadasve važne osobine. „Novu zapovijed dajem vam: ljubite jedan drugoga! Kao što sam ja ljubio vas, tako i vi ljubite jedan drugoga!“ (Ivan 13:34) Tako u sažetku, naš ključni redak naglašava da je najveći od svih darova posjed „agape“ ljubavi—znak prepoznavanja naprednog Kršćanina. Neka bi smo svi nastojali postići taj cilj!Udruženje Istraživaca Biblije „Svanuće“