Sud Protiv Iskvarenih Vođa

Ključni redak: „A ja, ja sam napunjen snagom od duha Gospodnjega, pravdom i srčanošću, da kažem Jakovu opačinu njegovu i Izraelu grijeh njegov.“
–Mihej 3:8

Izabrani tekst:
Mihej 3:5-12

KAO I U NAŠOJ prethodnoj pouci, ove su riječi bile upućene od proroka Miheja, čije ime znači: „Tko je kao Bog“ naciji Izrael. On je prorokovao tijekom zadnje polovice 8 st. pr. n.e., kao i Izaija. Mihejeve aktivnosti, poput Izaijinih, bile su prije svega u Izraelskom dvoplemenskom kraljevstvu Judi. Njih se smatralo dvojicom najvećih Judinih proroka.

I Mihej i Izaija su revno podržavali napore kralja Ezekije da izvrši reformu zala počinjenih od strane njegovog oca, kralja Ahaza. Tijekom njegove zle vladavine, Ahaz je oskvrnuo Hram u Jeruzalemu imajući žrtvenik kojeg je dao napraviti prema uzorku kojeg je vidio u Damasku, glavnom gradu Asirije. On je također napravio i druge promjene na Hramskom namještaju za što nije imao ovlaštenje od Boga, i na koncu „zatvorio je vrata doma Jehovina“ potpuno. (2 Kralj. 16; 2 Ljeto. 28)

Takvo je bilo stanje koje je Ezekija zatekao kad je postao kraljem Jude. „Činio je što je pravo u očima Jehovinim.“ (2 Ljeto. 29:2) U prvom mjesecu njegove vladavine Ezekija je popravio vrata Hrama i ponovno ih otvorio. Također je okupio svećenike i levite i uputio ih da očiste Hram i „da iznesu iz svetoga mjesta sve što je nečisto!“ tako da bi ponovno moglo biti prikladno za obožavanje. (reci 3-5) Njegov je cilj bio obnoviti stare načine obožavanja i štovanja Boga. (reci 20-36) Mihej je ohrabrivao napore kralja da učini te promjene i da također obnovi srca ljudi.

U Miheju 3:9,11,12 čitamo ove riječi: „Slušajte dakle ovo, poglavari kuće Jakovljeve, sudci kuće Izraelove, koji imate pravo u užasu i iskrivljujete svaku pravednost,… Njegovi poglavari sude za mito, njegovi svećenici poučavaju za korist, njegovi proroci vrše gatanje za srebro. I to na GOSPODA oni se oslanjaju govoreći: ”GOSPOD nije li usred nas? Ne, nevolja neće doći na nas.“ To je zašto, zbog vas, Sion bit će preoran kao jedno polje, Jeruzalem će postati jedna hrpa krša, a planina Templa, jedna uzvisina šipražna.“

Vođe naroda znali su što je ispravno, međutim oni su zloupotrijebili svoje odgovornosti, koristeći svoj položaj da napune svoje džepove i prošire svoja imanja. (Mih. 2:1-9; 3:1-3) Čineći to oni su postali tlačitelji naroda umjesto dasu bili njihovi čuvari. Kako su postajali jačima u svojoj privrženosti jedni drugima, oni su osmislili sistem organiziranog kršenja zakona. „Njihove se ruke za zlo koriste. Za činiti dobro, princ postavlja svoje zahtjeve, sudac traži jednu nagradu, odličnik govori za zadovoljiti svoju pohlepu.“ (Mih. 7:3)

Kao posljedica svega zla koje se zbilo u Judi, Bog je objavio ove riječi kroz svog slugu Miheja: „Zato ćete imati noć mjesto vaših viđenja i tminu mjesto proricanja. Zaći će sunce tim prorocima i dan će za njih pomrčati. Tada će se posramiti vidovnjaci i zblaniti vračari. Svi će oni pokriti gubice, jer odgovora Božjeg neće biti.“ (Mih. 3:6, 7)

Božja želja za Izrael, i za njegov narod svih doba, je da mu služe preko izvanjskog prikazivanja i obreda—to jest, sa svetošću srca. Bez toga, nijedan prinos ili služba Bogu nema vrijednosti u njegovim očima. (1 Sam. 12:20, 24; Izreke 4:23; Iza. 1:11; Mih. 6:6-8)Udruženje Istraživaca Biblije „Svanuće“