Moliti Se Jedni Za Druge

Ključni redak: „I kad su se pomolili, potreslo se mjesto na kome su bili okupljeni; i svi su se napunili Duhom Svetim te govorili s hrabrošću riječ Božju.“
–Djela 4:31

Izabrani tekst:
Djela 4:23-31

ISUSOVI učenici radovali su se znati da je dugo očekivani Mesija stigao u skladu s obećanjima koja su izrekli proroci. Međutim, ta radost bila je zamjenjena sa zbunjenošću zbog njegove neočekivane smrti. Izvještaji Evanđelja govore o njihovom razočaranju dok su razmišljali o povratku njihovim prijašnjim životnim zanimanjima. Sveto Pismo također opisuje Isusovo uskrsnuće i pojavljivanja njegovim učenicima. On ih je podsjetio da je bilo neophodno da on umre, zatim ponovno ustane, i da oni trebaju biti svjedoci tih stvari i propovjedati njegovo ime među narodima.

Prilikom svog zadnjeg pojavljivanja prije uzlaska na nebo, Isus je rekao svojim sljedbenicima, „a vi ćete nedugo nakon ovih dana biti kršteni Duhom Svetim.“ (Djela 1:5) Izvještaj navodi da su na dan Pedesetnice učenici bili „napunjeni Duhom Svetim.“ (Djela 2:1-4) To je bilo izvanjski očitovano kada su počeli govoriti drugim jezicima „kako im je već Duh davao govoriti.“ Mnoštva su bila u čudu, ali neki su se ismijavali. Petar je odgovorio na to sa snažnim govorom objavljujući da je Isus uskrsnuo Božjom moći i u skladu sa riječima Božjih proroka. (reci 14-36)

U četvrtom poglavlju Djela imamo drugi primjer izlijevanja Svetog Duha sa fizičkim očitovanjem. Nakon što je Židovsko Vijeće zaprijetilo Petru i Ivanu, redak 29 kaže da su se braća molila, „A sada Gospodine, pogledaj na njihove prijetnje i daj slugama svojim da sa svom hrabrošću govore riječ tvoju!“ Njihova je molitva bila uslišena kako je navedeno u našem Ključnom Retku. U ovoj pouci mi nalazimo važnost i učinkovitost moljenja za našu braću.

Pavao kaže, „I promišljajmo jedan o drugome da se potičemo na ljubav i dobra djela. Ne propuštajte svoje zajedničko sastajanje, kako je nekima običaj, nego opominjimo jedan drugoga.“ (Hebr. 10:24,25) Djelo „poticanja“ i „opominjanja“ jedni drugih je najbolje ostvareno kroz zajedničko sastajanje i molitvom.

Ivan tvrdi da je ljubav prema braći konačni ispit naše ljubavi prema Bogu, navodeći, „Mi znamo da smo prešli iz smrti u život jer ljubimo braću. Tko ne ljubi brata svojega, ostaje u smrti…Po tome smo upoznali ljubav Božju: jer je on [Isus] položio svoj život za nas. I mi bi smo morali položiti svoje živote za braću.“ (1 Ivan. 3:14,16) Iskrena molitva za braću je važan aspekt polaganja naših života za njih.

Jakov nam daje sličnu poruku, govoreći, „Ispovijedajte jedni drugima svoje pogreške i molite jedan za drugoga da budete ozdravljeni. Mnogo koristi svrsishodna žarka molitva pravednika.“ (Jak. 5:16) Ovdje opisani „pravednik“ je onaj tko je začet Svetim Duhom—pripadnik klase opisane kao „sinovi Božji.“ (Rim. 8:14)

I na koncu, Isus se molio za sve svoje sljedbenike, uključujući one koji žive u sadašnje vrijeme: „Ja molim … za one koje si mi dao, jer su tvoji … sačuvaj u imenu svome one koje si mi dao, da budu jedno kao mi.“ (Ivan 17:9,11) Slijedimo vjerno te primjere i poticaje da se molimo žarko jedni za druge.Udruženje Istraživaca Biblije „Svanuće“