Veliki Svećenik Zauvijek

Ključni redak: „Ali njegovu svećeničku službu, budući da on zauvijek živi, nitko neće preuzeti.“
–Hebrejima 7:24

Izabrani tekst:
Hebrejima 7:1-3, 19-28

KAO ŠTO JE navedeno u našoj prethodnoj pouci, Pavao, u Knjizi Hebrejima, ukazuje na Isusa kao na „velikog svećenika po redu Melkizedekovu.“ (Hebr. 5:10; 6:20) U sedmom su poglavlju pokazane mnoge stvari o Melkizedeku koje dokazuju da je on predslika Krista. Melkizedekovo svećenstvo, i predodžbeno i ono u protuslici, je veće u svakom pogledu, od Aronskog svećenstva.

Melkizedek je bio i kralj i svećenik, i, sa Božjeg stanovišta, njemu je bila iskazana velika čast. Zaista, čak je i Abraham, koji je bio nazvan „Prijateljem Božjim,“ i kojemu se je vjera „uračunala kao pravednost,“ platio desetine Melkizedeku, i bio je blagoslovljen od njega. (Jak. 2:23; 1. Moj. 14:18-20; Hebr. 7:1,2)

Ime Melkizedek, kako je prevedeno u Novom Zavjetu, dolazi od dvije Hebrejske riječi: „melek,“ koja znači kralj, i “tsedeq,“ koja znači pravednost. Melkizedek je bio „Kralj Salema,“ što znači mir. Stoga ga Pavao, naziva i „Kraljem pravednosti“ i „Kraljem mira.“ On je bio, Pavao nastavlja, „bez oca, bez majke, bez podrijetla, kojemu dani nemaju početka, ni život svršetka, sličan Sinu Božjemu, ostaje svećenikom zauvijek.“ (Hebr. 7:2,3) On je bio „bez oca, bez majke,“ i „bez podrijetla“ u smislu da on nije naslijedio svećeničku službu kroz obiteljsku lozu, nego da mu je bila dana izravno od Boga.

Tijekom Židovskog Doba, Bog je dao upute Izraelu da njihovi svećenici trebaju biti uzeti iz Levijevog plemena. Međutim, Bog je također imao auoritet uzvisiti druge u tu službu. On je to učinio u slučaju Melkizedeka, i također s Kristom, Melkizedekom u protuslici. Prorok Izaija je napisao u vezi Krista, rekavši: „Jačanju njegove vlasti i miru neće biti kraja.“ (Iza. 9:7) U Aronskom redu svećeništva postojala je linija nasljedstva kroz izravne potomke, ali tako nije u uzvišenijem uređenju. Melkizedek nije imao niti prethodnika niti nasljednika u svojoj svećeničkoj službi. U tom je pogledu, on bio „sličan Sinu Božjem,“ Kristu Isusu, koji je slično tome jedini u tom najuzvišenijem od svih svećeničkih redova, i ostaje „zauvijek velikim svećenikom.“ (Hebr. 6:20)

Izraelci su dugo bili navikli gledati na Aronsko svećenstvo kao na kanal kroz kojega će obožavati Boga i primati njegove upute. Međutim, Krist Isus je veliki svećenik novog reda svećenstva, i njegovi vjerni sljedbenici sadašnjeg Evanđeoskog Doba će mu se pridružiti u tom novom uređenju. Djelo tog uzvišenijeg Melkizedeka je buduće djelo slave, kada će Isus i članovi njegovog tijela – Crkve – biti postavljeni kao kraljevi i svećenici. Sa tog uzvišenog položaja, oni će vladati i poučavati svijet čovječanstva u pravednosti. (Otkr. 1:6; 5:10; 20:6)

Božja namjera nije bila da Savez Zakona ostane trajno, niti da dopusti da se njegovo Aronsko svećenstvo nastavi zauvijek. (Hebr. 7:18-23) Božja namjera je bila da postavi Isusa kao svećenika uzvišenijeg reda, isto tako kao i kralja, davno prije nego je on došao u svijet da bude čovjekov Otkupitelj. Proročanstva Starog Zavjeta daju nam to jamstvo. (1. Moj. 14:18; Ps. 110:4; Zah. 6:12,13) Radujmo se stoga vremenu kada će Božje „kraljevsko svećenstvo“ biti sredstvo za donošenje blagoslova svijetu čovječanstva. (1. Pet. 2:9; Djela 3:25)Udruženje Istraživaca Biblije „Svanuće“