Začetnik i Dovršitelj Naše Vjere

Ključni redak: „Uprijevši pogled u začetnika i dovršitelja naše vjere, Isusa, koji je, prezrevši sramotu, umjesto radosti što je stajala pred njim podnio križ i sjeo zdesna Božjega prijestolja.“
–Hebrejima 12:2

Izabrani tekst:
Hebrejima 12:1-3

U PRVOM retku naše pouke, mi smo dobili uputu da „odložimo svaki teret, i grijeh koji nas tako lako opsjeda.“ Neki od tih „tereta“ koje trebamo odložiti jesu „brige i bogatstvo i naslade ovog života.“ (Luka 8:14) Takve stvari nisu nužno grešne, ali zauzimaju naše vrijeme i trud, i mogu istisnuti naš razvoj plodova Svetog Duha. Nastavljajući u našem uvodnom retku, Pavao kaže da mi moramo ne samo nastojati odložiti bilo kakve takve „terete“ ovog života, nego i da također „postojano trčimo“ – što znači radosnu izdržljivost i ustrajanje – „trku što je pred nama.“

Naš Ključni Redak navodi da smo mi u stanju činiti to jedino „uprijevši pogled u Isusa.“ Isus je „začetnik,“ što znači glavni vođa ili predvodnik, naše vjere, zato što je on spremno dao svoj život kao otkupninu za cijelo čovječanstvo. Zbog njegove otkupne žrtve, bio je otvoren tijekom Evanđeoskog Doba „novi i živi put,“ i „mi imamo otkupljenje krvlju njegovom, to jest oproštenje grijeha.“ (Hebr. 10:19,20; Kol. 1:14) „Začetnik“ naše vjere je „prvorođeni među mnogom braćom.“ On je „glava tijela, crkve;…prvorođenac od mrtvih; da u svemu ima prvenstvo.“ (Rim. 8:29; Kol. 1:18)

Isus je također „dovršitelj naše vjere.“ Riječ „dovršitelj“ označava onog koji dopunjuje. Isus ispunjava tu važnu ulogu u smislu što nam pomaže u našim kušnjama i složenim iskustvima. Tijekom svoje zemaljske službe, on je rekao: „Dođite k meni svi koji ste izmučeni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Uzmite jaram moj na sebe i učite od mene, jer ja sam krotak i ponizan u srcu.“ (Matej 11:28,29) „Uprijevši pogled u Isusa,“ mi ga vidimo kako krotko i ponizno odustaje od svoje vlastite volje kako bi vršio volju Nebeskog Oca, i on će nam pomoći u dovršavanju istog zadatka.

Pavao nas savjetuje da „u nama bude isto mišljenje koje bijaše i u Kristu Isusu, koji,…se sam toga lišio i uzeo na sebe obličje sluge…ponizio se i postao pokoran do smrti, i to smrti na križu.“ (Filip. 2:5-8) Kroz veliki primjer našeg Gospodara, mi tako vidimo koliko je važno razviti poniznost.

Naš Ključni Redak kaže da je zbog velike „radosti što je stajala pred njim,“ za Isusa bilo užitak uvijek vršiti volju svog Nebeskog Oca. Psalmista je bio prorekao taj njegov stav: „Uživam činiti volju tvoju, Bože moj; jest, zakon tvoj mi je u srcu.“ (Ps. 40:8) Kao njegovi sljedbenici, i mi bi smo trebali razviti „užitak“ da vršimo volju našeg Nebeskog Oca, podnoseći naš „križ, prezrevši sramotu.“

„Uprijevši pogled u Isusa,“ mi moramo proći kroz iskustva slična njegovima. Tako, poput Pavla, mi imamo izgled biti „baštinici Božji i subaštinici Kristovi; ako doista zajedno s njim trpimo, da zajedno budemo i proslavljeni. Jer…patnje sadašnjega vremena nisu vrijedne usporedbe s budućom slavom koja će se objaviti u nama.“ (Rim. 8:17,18) Neka bi smo stoga „promotrili njega koji je podnio toliko protivljenje grešnika protiv sebe, da se ne premorimo i ne klonemo u svojim umovima.“ (Hebr. 12:3)Udruženje Istraživaca Biblije „Svanuće“