Bog Obećaje Spasitelja

Ključni redak: „I evo, začet ćeš i roditi sina; i nazvat ćeš ga imenom ISUS.“
–Luka 1:31

Izabrani tekst:
Luka 1:26-38

MNOGO STOLJEĆA prije događaja opisanih u današnjoj pouci, Izaija je prorekao Božju objavu da će djevica začeti i roditi sina koji će biti nazvan Emanuel. Također su unaprijed bili zabilježeni daljnji detalji što se tiče tog čudesnog rođenja Izraelovog Mesije, isto tako kao i njegova opsežna uloga u donošenju mira, pravde i života svima spremnima i poslušnim članovima ljudske obitelji tijekom njegovog Drugog Dolaska. (Iza. 7:14; 9:6,7)

Početno ispunjenje Izaijinog proročanstva dogodilo se kada se je anđeo Gabrijel pojavio Mariji, djevici koja je živjela u Nazaretu, koja je bila zaručena za čovjeka imenom Josip. Gabrijel je objavio da je Marija bila visoko povlaštena od Boga. (Luka 1:26-30)

U našem Ključnom Retku, Gabrijel obavještava Mariju da će začeti i roditi sina kojem će nadjenuti ime Isus. Gabrijel je zatim pružio dodatne informacije Mariji što se tiče tog čudesnog događaja. „On će biti velik i zvat će se Sinom Svevišnjega. Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje njegova oca Davida: i kraljevat će on nad domom Jakovljevim zauvijek i kraljevstvu njegovu neće biti kraja.“ (reci 32,33)

Budući da je bila djevica, Marija je bila u nedoumici u vezi toga kako će ona začeti i roditi sina koji se bude zvao Isus. Gabrijel ju je obavjestio da će začeti kroz moć Svetog Duha. On je također bio objavio da je njena rođaka, Elizabeta, začela sina „u svojoj starosti,“ i trenutno je bila šest mjeseci u trudnoći. (reci 34-36)

S velikom radoščću u njenom srcu, Marija je vjerom prihvatila božansku pripremu da ona bude instrument koji će rezultirati dolaskom Sina Božjeg na zemlju u ljudskom obliku kako bi osigurao otkupninu za Adama i rasu čovječanstva koja je umirala zbog grijeha. Ovo očitovanje Marijine vjere u Božju sposobnost da ostvari sve ono što on planira napraviti trebalo bi biti inspiracijom za nas dok razmišljamo o tom dijelu Svetog Pisma. „Jer s Bogom ništa neće biti nemoguće.“ (reci 37,38)

Nakon rođenja, službe, smrti i uskrsnuća našeg Gospodina, vjerni Kristovi sljedbenici tijekom ovog Evanđeoskog Doba primili su poziv da sudjeluju u službi pomirenja. (2. Kor. 5:18,19) To djelo će biti u svrhu pomaganja spremnim članovima pale ljudske rase u ponovnom zadobivanju Božje naklonosti i postizanja vječnog života na zemlji.

Petar ukazuje da smo mi kao tijelo Kristovo, dobili „nadasve velika i dragocjena obećanja.“ Budemo li se držali tih obećanja i primjenjivali njihovu važnost, rezultat će nadmašiti bilo što što ljudski um može shvatiti. Iako je onima koji to čine ponuđena božanska priroda, da nije bilo Božje ljubavi i veličanstvene velikodušnosti, nitko među nama, kao palim bićima koja su bila uvaljena u jamu grijeha, ne bi mogao gajiti takav izgled budućeg uzvišenja. (2. Pet. 1:2-4)

Nada pomaganja Kristu u uništavanju grijeha tijekom pravedne vladavine kraljevstva trebala bi nas ohrabriti da pokažemo vjeru i poslušnost u riječ Nebeskog Oca da će sve njegove namjere biti ostvarene.Udruženje Istraživaca Biblije „Svanuće“