Božji Obećani Spasitelj je Rođen

Ključni redak: „Danas vam se u Davidovu gradu rodio Spasitelj, koji je Krist Gospodin.“
–Luka 2:11

Izabrani tekst:
Luka 2:8-20

POČETNA NAZNAKA da je Isusovo rođenje bilo neposredno nije bila dana vjerskim vođama tog vremena, nego umjesto toga, poniznim pastirima, koji su bili u polju, čuvajući svoja stada. Izvještaj navodi: „Anđeo im Gospodnji pristupi i slava ih Gospodnja obasja! Silno se prestrašiše. No anđeo im reče: „Ne bojte se! Evo javljam vam blagovijest, veliku radost za sav narod!“ (Luka 2:8-10)

Naš Ključni Redak ukazuje na spektakularno radosne vijesti o Mesijinom rođenju u Betlehemu, „Davidovu gradu.“ Anđeo je nadalje obavijestio pastire da će Spasitelja naći povijena u pelene, i da leži u jaslama. Tada se najednom ukazao anđeoski zbor pjevajući, hvaleći i dajući veliku slavu Bogu zbog njegovog milosrđa i obećanja o miru i dobroj volji prema cijelom čovječanstvu. To je očito bilo proročanstvo koje se je trebalo ispuniti, ali koje je trebalo potaknuti srce svakog vjernika koji čezne za kraljevstvom Božjim, tijekom kojega će to i mnoga druga slavna obećanja biti ostvarena. (reci 12-14)

Pastiri su otišli u Betlehem i našli su Mariju i Josipa zajedno sa tek rođenim Isusom koji je ležao u jaslama. S obzirom na sve što su čuli od nebeskih vojski, i zatim vidjeli novorođeno dijete, pastiri su bili nadahnuti objaviti naširoko i nadaleko taj čudesan događaj. „Obznaniše posvuda ono što im bijaše rečeno o tome djetetu.“ (reci 15-19)

Pred kraj svoje službe, trideset i tri i pol godine kasnije, Isus Krist je bio u potpunosti zaokupljen vršenjem Božje volje i dao je opipljivi dokaz da ga je njegov Nebeski Otac bio poslao Izraelu. Iako odbačen od vjerskih vođa, Gospodar je bio dobro prihvaćen od običnog naroda, koji ga je rado slušao. On je liječio bolesne, istjerivao demone, hranio mnoštva - jednom prilikom 5000 muževa, a u drugoj prilici broj je bio 4000. (Marko 12:37; Mat. 8:16; 14:21; 15:38)

Ipak, unatoč svem tom predivnom svjedočanstvu, znajući da je vrijeme njegovog odlaska sa zemlje bilo blizu, naš je Gospodin počeo očitovati da su različita čuda koja je učinio bila sredstvo prema cilju. On je tražio one koji će ga željeti slijediti pod bilo koju cijenu s izgledom da budu povezani s njim u Božjem nebeskom kraljevstvu. (Mat. 16:24; 19:21)

Gospodin je iznio vrlo snažne uslove za učeništvo. Na koncu je samo sveti ostatak bio spreman prihvatiti Gospodara i živjeti životom žrtve i nošenja križa, u zamjenu za prednost vladanja s njim da blagoslove čovječanstvo. Naš je Gospodin bio vjeran do smrti u polaganju svog života u korist ljudske obitelji, ujedno iznoseći svojim primjerom cilj i način svjedočanstva o kraljevstvu kojeg mi imamo prednost oponašati.

Kao izgledni članovi njegovog tijela, posvećeni su vjernici bili pozvani slijediti Krista svjedočeći za istinu i živeći životom žrtve. Pastiri su se radovali objavljivati Spasiteljevo rođenje prije oko dvije tisuće godina. Neka bi smo revno objavljivali Božje kraljevstvo koje će uskoro biti uspostavljeno kao univerzalan lijek koji će donijeti blagoslove svim narodima na zemlji.Udruženje Istraživaca Biblije „Svanuće“