Isus pomazan u Betaniji

Ključni redak: „Zaista, kažem vam, gdje se god bude propovijedalo ovo evanđelje, po svem svijetu, navješćivat će se i ovo što ona učini – njoj na spomen.“
–Matej 26: 13

Izabrani tekst:
Matej 26: 1-13

Manje od tjedan dana prije izdaje i raspeća, Isus i apostoli zaustavili su se u gradu Betaniji. Tamo je, u prijašnjem posjetu, Isus uskrisio Lazara iz mrtvih. (Ivan 11: 1-44) Lazar i njegove dvije sestre, Marija i Marta, priredili su večeru za Isusa kako bi mu odali počast i zahvalnost. (Ivan 12: 1-8) Dok je Isus bio oslonjen na stol, Marija je ušla u sobu s „alabastrenom posudicom prave skupocjene nardove pomasti.“ Otvorila je kutiju i istočila malo mirisa na Isusovu glavu. (Marko 14: 3) Marija tada „pomaže Isusu noge i otare ih svojom kosom. I sva se kuća napuni mirisom pomasti.“—Ivan 12: 3

Marijina darežljiva upotreba ovog „vrlo skupocjenog“ mirisa pokazala je duboko uvažvanje i poštovanje koje je imala prema Učitelju. Sigurno je shvatila da je Isus, koji joj je od mrtvih uskrisio brata Lazara, bio Mesija, jedinorođeni Božji Sin. Na Isusa je, također, Marijin čin zacijelo imao blagotvoran učinak.

Vjerujemo da su Marijina djela ispunjavala proročanstvo koje glasi: „Dok se kralj odmara na svojim dušecima, (tada) nard moj miriše.“ (Pjesma nad pjesmama 1: 12) Isus bi uvelike bio ohrabren te večeri kada bi vidio ispunjenje ovog proročanstva o njemu.

Međutim, Juda Iškariotski se požali: „Zašto se ta pomast nije prodala za trista denara i razdala siromasima? To ne reče zbog toga što mu bijaše stalo do siromaha, nego što bijaše kradljivac.“ (Ivan 12: 4-6) „Denar“ je prijevod grčke riječi denarius, a drugdje je u Novom zavjetu prikazan kao „peni“. Bila je to prosječna dnevna plaća za obične radnike. (Matej 20: 2) Budući da u subotu ili drugim svetim danima nije zarađivan nikakav novac, tri stotine denara bilo je jednako prosječnoj plaći za cijelu godinu!

Isus je odgovorio na Judino oštro kritiziranje onoga što je Marija učinila, govoreći: „Što dodijavate ženi? Dobro djelo učini prema meni. Ta siromaha svagda imate uza se, a mene nemate svagda. Izlila je tu pomast na moje tijelo – za ukop mi to učini.“ (Matej 26: 10-12) Zatim je izgovorio riječi našeg ključnog stiha, u kojem je rekao da će se o Marijinim djelima punim ljubavi govoriti u budućnost „njoj na spomen.“

Vjerujemo da Isus nije govorio ove riječi hvale samo u Marijinu čast, nego i kako bi nadahnuo i ohrabrio sve Božje ljude u duhu žrtve ljubavi. Slično tome, trebamo željeti razviti takav karakter koji uživa u služenju u ime Gospodina, istine i braće, čak i ako je to na našu osobnu štetu.

Da je Marija čekala još tjedan dana prije negoli je Isusa pomazala mirisom, bilo bi prekasno. Koliko je bilo bolje što nije odgodila pokazati svoju zahvalnost Isusu dok je još bio živ. Nemojmo ni mi isto tako odgađati otvaranje naših alabasternih kutija ljubavi, suosjećanja, ljubaznosti, nježnosti, strpljenja, pomoći i ohrabrenja jednih drugima. Na kraju našeg zemaljskog života, neka se govori o nama kao i o Mariji: „Učinila je što je mogla.“—Marko 14: 8Udruženje Istraživaca Biblije „Svanuće“