On je uskrsnuo

Ključni redak: „Tada im Isus reče: Ne bojte se! Idite, javite mojoj braći da pođu u Galileju! Ondje će me vidjeti!“
–Matej 28: 10

Izabrani tekst:
Matej 28: 1-10

U jutro Isusova uskrsnuća, dok je još bilo mračno, Marija Magdalena bila je prva koja je stigla do groba gdje je bilo postavljeno Isusovo tijelo. Ranije je Isus u svojoj službi čudesno iz nje izagnao sedam đavola. (Luka 8: 2) Stigavši do groba, Marija je otkrila da je kamen koji je bio korišten za blokiranje ulaza otkotrljan. Kad je pogledala u grobnicu i nije vidjela Isusovo tijelo, potrčala je reći Petru i Ivanu. Kasnije se Marija vratila grobu, a uskrsli Isus joj se ukazao.—Ivan 20: 1, 2, 11-18

Kao što je navedeno u odlomku našeg odabranog pisma, bilo je i drugih žena koje su došle Isusov grob. Njima je anđeo govorio: „Vi se ne bojte! Ta znam: Isusa Raspetoga tražite! Nije ovdje! Uskrsnu kako reče. …pa pođite žurno i javite njegovim učenicima da uskrsnu od mrtvih.“—Matej 28: 5-7

Nakon što su čule ovu anđelovu poruku, „One otiđoše žurno s groba te sa strahom i velikom radošću otrčaše“ javiti Isusovim učenicima. Dok su trčale: „eto im Isusa u susret! Reče im: Zdravo!“ To je bio čest pozdrav tog vremena i značio je:“Radujte se!“ Znajući da je to uskrsli Gospodin, žene mu obujme noge i „ničice mu se poklone.“—vss. 8, 9

Kao što je rečeno u našem ključnom stihu, Isus je, poput anđela, rekao skupini žena da se ne boje, te da upute njegovu „braću“ u Galileju, gdje će ga vidjeti. Isus je htio da njegova braća saznaju dobru vijest da je uskrsnuo od mrtvih. Kako li je lijepo da je naš odnos prema našem Učitelju, Isusu, onaj „bratski.“—Luka 8: 21; Rimljanima 8 :29; Hebrejima 2: 10-13

Nakon što je izvršio nekoliko ukazanja nakon uskrsnuća u blizini Jeruzalema, Isus se prestao dalje ukazivati svojim sljedbenicima dok se nisu vratili na područje Galileje. Većina Isusove zemaljske službe protekla je u Galileji. Prema tome, većina ranih kršćana su bili Galilejci. Mnogima od tih sljedbenika pružena je mogućnost svjedočiti Isusovu uskrsnuću. Pavao je, otprilike dvadeset pet godina kasnije, pisao o jednom od tih ukazanja, govoreći da se Krist „ukaza braći, kojih bijaše više od pet stotina zajedno; većina ih još i sada živi, a neki usnuše [u smrti].“—1.Korinćanima 15: 6

Ovo je pouka za nas. Nakon što smo pronašli Gospodina i istinu, imamo veliku privilegiju dijeljenja evanđeoske poruke—da savršeni čovjek Isus voljno daje svoj život kao odgovarajuću otkupnu cijenu za neposlušnost savršenog čovjeka Adama. Kao što je Pavao napisao, „Dozivljem vam, braćo, u pamet evanđelje, … Krist umrije za grijehe naše“ i „bî pokopan,“ i „uskrišen treći dan po Pismima.“ „Ali sada: Krist uskrsnu od mrtvih, prvina usnulih! Doista, po čovjeku smrt, po Čovjeku i uskrsnuće od mrtvih!“—1.Korinćanima 15: 1-4, 20, 21

U Kraljevstvu Božjem, pod vlašću Krista, Adam i cijela ljudska obitelj bit će podignuti iz groba. Pod pravednošću kraljevstva, cijelom čovječanstvu bit će dana prilika da se vrati u sklad s Bogom i da zauvijek živi kao savršena ljudska vrsta na zemlji.—Hošea 13: 14; Djela apostolska 3: 20, 21; 1.Korinćanima 15: 22; Otkrivenje 21: 1-7Udruženje Istraživaca Biblije „Svanuće“