Ovlaštenje apostola

Ključni redak: „Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i učeći ih čuvati sve što sam vam zapovjedio! I evo, ja sam s vama u sve dane – do svršetka svijeta.“
–Matej 28: 19, 20, ESV

Izabrani tekstovi:
Matej 28: 16-20; Djela apostolska 1: 6-8 ESV

U lekciji od prošlog tjedna, uskrsli Gospodin Isus dao je ovu poruku skupini žena: „Idite, javite mojoj braći da pođu u Galileju! Ondje će me vidjeti!“ (Matej 28: 10, ESV) U odlomku ovotjednog odabranog pisma, čitamo, kao odgovor na Gospodinove upute: „Jedanaestorica pođoše u Galileju na goru kamo im je naredio Isus.“—vs. 16 ESV

Tamo im Isus reče: „Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji!“ (vs. 18, ESV) Evo dokaza da uskrsli Isus više nije bio čovjek, već da ga je Bog podigao kao duhovno biće. Petar je zapisao: „Doista, i Krist jednom za grijehe umrije, pravedan za nepravedne, da vas privede k Bogu – ubijen doduše u tijelu, ali oživljen u duhu.“—1.Petrova 3: 18, Weymouth New Testament

Isus, međutim, nije uskrsnuo kao anđeosko duhovno biće, već se uzdigao na najvišu od svih razina postojanja, postavši bićem božanske prirode. Pavao je zapisao: „Zato Bog njega preuzvisi i darova mu ime, ime nad svakim imenom, da se na ime Isusovo prigne svako koljeno nebesnikâ, zemnikâ i podzemnikâ [u grobu]. I svaki će jezik priznati: Isus Krist jest Gospodin!—na slavu Boga Oca.“—Filipljanima 2: 9-11, ESV

Poseban aspekt nagrade koju je Isus primio kroz uskrsnuće jest besmrtnost, koja označava stanje otpornosti na smrt. (Ivan 5: 26; 1.Timoteju 6: 15, 16) Tijekom sadašnjeg doba Evanđelja naš Nebeski Otac poziva one koji žele slijediti stope njegova Sina, Krista Isusa. To je „sveti poziv, ne po našim djelima,“ već zbog Božjeg „nauma i milosti“, utemeljene na žrtvi otkupljenja Krista Isusa.—2.Timoteju 1: 9, 10, ESV

Svima koji prihvate ovaj nebeski poziv posvećujući se Bogu, mijenjajući svoj karakter i koji ostanu vjerni do smrti, obećano je da će uskrsnuti kao duhovna bića i primiti besmrtnost. Pavao je zapisao: „Onima koji postojanošću u dobrim djelima ištu slavu, čast i neraspadljivost – život vječni.“—Rimljanima 2: 7, ESV

U našim ključnim stihovima, apostoli i svi Isusovi sljedbenici od uskrslog su Gospodina primili nalog propovijedati Evanđelje u „svim narodima. Ohrabrujuća poruka primjenjiva na sve Isusove sljedbenike tijekom Evanđeoskog doba, također sadržana u našim ključnim stihovima, jest ta da će nas Isus nadgledati i brinuti za sve one koji su doista njegovi sluge. Ovako je Isus obećao svojim sljedbenicima: „Jer gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, tu sam i ja među njima.“—Matej 18: 20

Tijekom njegova posljednjeg ukazanja nakon uskrsnuća, Isus je poučio svoje učenike govoreći: „Bit ćete mi svjedoci u Jeruzalemu, po svoj Judeji i Samariji i sve do kraja zemlje.“ (Djela apostolska 1: 8, ESV) Ovo ne znači sada preobratiti cijeli svijet, nego prije biti svjedok „po svem svijetu,“ i skupiti i poučiti sve one koji žele prihvatiti nebeski poziv.—Matej 24: 14Udruženje Istraživaca Biblije „Svanuće“