Plodovi prepoznavanja

Ključni redak: „Čuvajte se lažnih proroka koji dolaze k vama u ovčjem odijelu, a iznutra su vuci grabežljivi. Po njihovim ćete ih plodovima prepoznati. Bere li se s trnja grožđe ili s bodljike smokve?“
–Matej 7: 15,16

Izabrani tekst:
Matej 5: 15-23

Naše lekcije ovog mjeseca usredotočene su na Isusovo ispunjenje Zakona, kojim oslobađa Židove od osude. Budući da pogani nikada nisu bili pod njegovom vlašću, svi koji bi od sada bili privučeni pozivu Evanđelja, bilo Židovi ili pogani, bili su slobodni od odredbi Zakona. Novi zahtjevi za sve one koji svoj život posvećuju Bogu ne bi bili određivani prema djelima, nego po vjeri u Isusa Krista. Stoga je Crkva u evanđeoskom dobu upućena na razvijanje nesebične ljubavi prema braći i cijelom čovječanstvu, kao što pokazuje Nebeski Otac.

Uspostavivši mjerila koja se primjenjuju na svakoga od nas, u današnjoj lekciji Isus skreće pozornost na opasnost od kretanja krivim putem, na opasnost od sljedbe za onima koji će nas putem obmane odvratiti od našeg cilja. Čini se da je ovo upozorenje posebno primjenjivo na Crkvu na kraju ovog teškog doba, i vrlo je slično Mateju 24: 24, koji je dio Isusova velikog proročanstva našega vremena.

Jedan od primjera lažnih proroka u Isusovim danima bili su gnostici koji su propovijedali spasenje posebnim znanjem umjesto kroz krv Isusa Krista. Sličan primjer u današnje vrijeme može se naći u onima koji propovijedaju „evanđelje blagostanja“, tvrdeći da Bog nagrađuje vjeru povećanjem zdravlja i bogatstva. Oba su lažna učenja, prerušena u ovčju odjeću naviještanja spasenja, i poziv su na zemaljsko razmišljanje. Valja imati na umu da su oni su u suprotnosti s Isusovim učenjima, u kojima se kaže: „Ne zgrćite sebi blago na zemlji, gdje ga moljac i rđa nagrizaju i gdje ga kradljivci potkapaju i kradu. Zgrćite sebi blago na nebu, gdje ga ni moljac ni rđa ne nagrizaju i gdje kradljivci ne potkapaju niti kradu. Doista, gdje ti je blago, ondje će ti biti i srce.“—Matej 6: 19-21

Takvi lažni proroci današnjice uglavnom prizivaju tjelesnu znatiželju i maštu. Apostol Pavao upozorio je na to govoreći: „Jer doći će vrijeme kad ljudi neće podnositi zdrava nauka, nego će sebi po vlastitim požudama nagomilavati učitelje kako im godi ušima.“ (2.Timoteju 4: 3) Većina onih koji se bave ovim poslom traže slavu, istaknutost i čast među ljudima zarad vlastitog uzdizanja. Kristovi sljedbenici moraju neprestano tražiti lažne učitelje i odvlačiti pozornost stada od takvih.

Kao Božja djeca, svatko od nas ima osobnu odgovornost brinuti o međusobnoj duhovnoj dobrobiti. Kao što je navedeno u našim Ključnim stihovima, dio toga nalazi se u traženju i promicanju plodova duha jednih u drugima. To je u suprotnosti s plodovima lažnih proroka, koji su pak u skladu s grijehom i unižavanjem. Pavao prepoznaje prave duhovne plodove: „Plod je pak Duha: ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrota, vjernost, blagost, uzdržljivost. Protiv tih nema zakona.

Koji su Kristovi, razapeše tijelo sa strastima i požudama. Ako živimo po Duhu, po Duhu se i ravnajmo! Ne hlepimo za taštom slavom! Ne izazivajmo jedni druge, ne zaviđajmo jedni drugima!“—Galaćanima 5: 22-26

Apostol Petar također prihvaća da su razvoj plodova i milosti Duha Svetoga jamstvo da su naši „poziv i izabranje sigurni“. Petar dakle pouzdano tvrdi: „To čineći – ne, nećete posrnuti nikada! Tako će vam se bogato osigurati ulazak u vječno kraljevstvo Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista.“—2.Petrova 1: 10, 11Udruženje Istraživaca Biblije „Svanuće“