Bog spašava Lota

Ključni redak: „Tako se Bog, dok je zatirao gradove u ravnici u kojima je Lot boravio, sjetio Abrahama i uklonio Lota ispred propasti.“
–1.Mojsijeva 19: 29 New International Version

Izabrani tekst:
1.Mojsijeva 19: 15-29

KADA JE ABRAM slijedio Božje upute da napusti Haran i putuje u zemlju Kanaansku, s njim je otišao i njegov nećak Lot. Svatko je imao svoja krda i stada, međutim, u Kanaanu „ih kraj ne bi izdržavao kad bi zajedno ostali“ i „svađa je nastajala između pastira stoke Abramove i pastira stoke Lotove.“ Kako bi izbjegao poteškoće, Abram je odlučio da se trebaju razdvojiti te iako je stariji član obitelji, dopustio je Lotu da prvi odabere u koju će se zemlju naseliti. Lot je odabrao „svu Jordansku dolinu“ koja je bila „dobro natapana“, iako je to značilo živjeti u blizini grada Sodome, gdje su ljudi bili „zli i griješili silno protiv JAHVE“.—1.Mojsijeva 12: 1-5; 13: 1-13

Kasnije, Bog obavijesti Abrahama da je njegovo ime Abram promijenjeno, te da će Sodoma i njeni stanovnici biti uništeni zbog svoje zloće. (1.Mojsijeva 18: 17-32) Ubrzo nakon toga, dok je Lot sjedio na vratima Sodome, Bog mu posla dva anđela. Rekoše mu: „mi ćemo zatrti ovo mjesto: vika je na njih pred Jahvom postala tolika te nas JAHVE posla da ga uništimo.“ „Kako zora puče, anđeli navale na Lota govoreći: Na noge! Uzmi svoju ženu i svoje dvije kćeri koje su ovdje da ne budeš zatrt kaznom grada!“—1.Mojsijeva 19: 1, 12-15

Lot je oklijevao otići, pa ga anđeli „uzeše za ruku, a tako i njegovu ženu i njegove dvije kćeri i—po smilovanju JAHVINU nad njim—odvedoše ih i ostaviše izvan grada. „ Jedan od anđela rekao je: „Ne obaziri se niti se igdje u ravnici zaustavljaj! Bježi u brdo da ne budeš zatrt!“ Međutim Lot je odgovorio: „Ja ne mogu pobjeći u brdo a da me nesreća ne snađe i ne poginem.“ Lot je tako zatražio da ode u obližnji gradić Soar, i njegova je želja ispunjena. Nakon što je stigao u Soar, Bog je uništio Sodomu i Gomoru, uključujući sve njihove stanovnike. „A Lotova se žena obazre i pretvori se u stup soli.“—vss. 16-26

U ovoj lekciji Abraham predstavlja sve one koji održavaju svoju vjernost Bogu i kroz poteškoće i životne kušnje. (Galaćanima 3: 9) Sodoma i Gomora predstavljaju sebičnost, zlo i pokvarenost u ovom „sadašnjem zlom svijetu“, kojeg će Bog uskoro privesti kraju. (2. Petrova 3: 7) Iako su svi stanovnici Sodome i Gomore bili uništeni, u mesijanskom kraljevstvu svi će biti uskrsnuti na zemlji i pružiti će im se mogućnost da se nauče pravednosti, a ako budu poslušni, dat će im se vječni život.—Luka 10: 12

Petar opisuje Lota kao „pravednog čovjeka.“ (2.Petrova 2: 7, 8) Međutim, Lot je također činio kompromise i napravio neke ozbiljne pogreške kako bi bio materijalno uspješan. Gospodinovi sljedbenici trebali bi biti oprezni da se ne kompromitiraju i ne prihvaćaju popularne stavove i nemoralne standarde koje je palo čovječanstvo usvojilo. Zauzimanje takvog stava pravednosti moglo bi nas koštati pozitivnog mišljenja i naklonosti ljudi koji nas okružuju, pa čak i zemaljskog „blagostanja“.

Iako je Lot oklijevao napustiti Sodomu, Bog se smilovao. Naš Nebeski Otac također je milostiv prema nama kada činimo pogreške ili ne prihvaćamo njegovu volju na ispravan način. Međutim, moramo mu u molitvi priznati svoje grijehe, zamoliti ga za oproštenje i nastojati čim vjernije slijediti njegovu pravednost i njegove zapovijedi u našem životu.—Psalmi 103: 9-18Udruženje Istraživaca Biblije „Svanuće“