Pobuna Izraelaca

Ključni redak: „Ako nam JAHVE bude dobrostiv, u tu će nas zemlju dovesti i dat će nam je. To je zemlja u kojoj teče med i mlijeko.“
–4.Mojsijeva 14: 8 New International Version

Izabrani tekst:
4.Mojsijeva 13: 25-33; 14: 1-10

KADA SE IZRAEL približio zemlji koju je Bog obećao njihovim precima, ljudi su došli Mojsiju i rekli: „Pošaljimo pred sobom ljude da izvide zemlju i jave nam o putu kojim ćemo ići i o gradovima u koje ćemo doći.“ Mojsije se složio i odabrao dvanaest ljudi, „jednog čovjeka iz svakog plemena“ Izraela, da izvide i istraže zemlju.—5.Mojsijeva 1: 22, 23

Mojsije je uputio dvanaest uhoda: „Razgledajte zemlju kakva je. Je li narod koji u njoj živi jak ili slab, malobrojan ili mnogobrojan? Kakva je zemlja u kojoj živi: dobra ili loša? Kakvi su gradovi u kojima borave: otvoreni ili utvrđeni? Kakvo je tlo: plodno ili mršavo?“ Također je tražio da ponesu plodova zemlje.—4.Mojsijeva 13: 18-20

Uhode su četrdeset dana izviđali zemlju. U Bibliji se razdoblje od četrdeset dana često smatra razdobljem Gospodinova ispitivanja. (Postanak 7: 12; 1. Samuelova 17: 16; Matej 4: 1, 2) Nakon što su se vratili iz izviđanja, svih dvanaest uhoda izvijestilo je da zemljom „zaista protječe mlijeko i med!“ Također su Mojsiju podarili malo zrelog voća koje su sakupili.—4.Mojsijeva 13: 25-27

Međutim, deset je uhoda reklo: „Ali je jak narod koji u onoj zemlji živi, gradovi su utvrđeni i vrlo veliki.“ Ovo negativno izvješće stvorilo je strah i mrmljanje među Izraelcima. Deset uhoda preuveličalo je svoj izvještaj rekavši: „Ne možemo ići na onaj narod jer je jači od nas. … Zemlja kroz koju smo prošli da je izvidimo zemlja je što proždire svoje stanovništvo. Sav narod što ga u njoj vidjesmo ljudi su krupna stasa. … Činilo nam se da smo prema njima kao skakavci.“—4.Mojsijeva 13: 28, 31-33; 14: 1-3

Deset uhoda pribjeglo je čak i laganju kako bi se činilo da postoje nepremostive poteškoće u osvajanju zemlje. Jedna lažna izjava bila je, „gradovi su veliki, i zidine im sežu do nebesa.“ (5.Mojsijeva 1: 28) Druga je bila: „Vidjesmo ondje i divove.“ (4.Mojsijeva 13: 33) Rekli su to iako 1.Mojsijeva 7: 21-23 jasno daje do znanja da su „sva tijela“ i „svako biće“, uključujući i divove nefile, uništena u poplavi.

Izvještaj deset uhoda natjerao je narod Izraela na pobunu protiv Boga. Mojsije je tada rekao svima koji su vjerovali zlom izvještaju: „Ali, unatoč tome, vi niste imali pouzdanja u JAHVU, Boga svoga, u onoga koji je na putu išao pred vama, u ognju obnoć da vam osvijetli put kojim ćete ići, a obdan u oblaku.“—5.Mojsijeva 1: 26, 32, 33

Kaleb i Jošua, jedine uhode čiji je izvještaj bio pouzdan, zadobili su gnjev djece Izraela jer su dali pozitivno svjedočanstvo o zemlji. Na sličan način budući pripadnici crkve u evanđeoskom dobu mogu s vremena na vrijeme zadobiti gnjev nekih ljudi zbog toga što su iz Pisma dali dobro i istinito izvješće o Božjim planovima i obećanjima. Oni čak mogu zadobiti i nezasluženu kritiku, progon ili klevetu od svoje braće.—Luka 21: 16, 17; Ivan 15: 18-20; 2. Timoteju 3: 12; 1.Petrova 3: 14-17

Bog je mogao čudom dati Izraelcima svu hrabrost potrebnu za ulazak u obećanu zemlju, ali to nije učinio. Umjesto toga, Bog je želio da Izrael razvije vjeru i povjerenje u njega. Nebeski Otac djeluje na isti način prema nama i želi da u svim okolnostima razvijemo punu vjeru i povjerenje u njega.—Izreke 3: 5, 6; Izaija 26: 4; 1.Timoteju 4: 10; Hebrejima 11: 6Udruženje Istraživaca Biblije „Svanuće“