Primite mudrost

Ključni redak: „Jer JAHVE daje mudrost, iz njegovih usta dolazi znanje i razboritost.“
–Izreke 2: 6 [NKJV]

Izabrani tekst:
Izreke 2: 1-11

KLJUČNI stih navješćuje da mudrost koju nam Gospodin želi dati ima dvije komponente. To su znanje i razumijevanje. Upozoreni smo: „ Sine moj, ako primiš moje riječi i pohraniš u sebi moje zapovijedi, i uhom svojim osluhneš mudrost i obratiš svoje srce razboru; jest, ako prizoveš razum i zavapiš za razborom; ako ga potražiš kao srebro i tragaš za njim kao za skrivenim blagom – tada ćeš shvatiti strah Gospodnji i naći ćeš Božje znanje.“ (Izreke 2: 1-5, NKJV) Vrijednost stjecanja božanske mudrosti je podcijenjena. Njezine nagrade su neprocjenjive!

Primanje mudrosti od Boga nije pasivno iskustvo. Prethodna Pisma to jasno govore. Moramo cijeniti Božje naredbe, načuliti uši, dati svoje srce, vapiti za rasuđivanjem, dizati glas, zahtijevati i tražiti razumijevanje. Tijekom kalifornijske zlatne groznice devetnaestog stoljeća, mnogi su pomamno ostavili sve za sobom i pošli tražiti blago. Čuli su i vjerovali da se može naći mnogo zlata, pa su riskirali život i ostajali bogalji ne bi li stekli dio bogatstva. Takvu bismo razinu hitnosti trebali demonstrirati jedino u traženju mudrosti. Zaista, u Svetom pismu postoji blago veće i vječne vrijednosti. U njemu se nalazi mudri Božji savjet—božanska mudrost.

Psalmist potvrđuje vrijednost razumijevanja Božijih puteva. „Savršen je zakon JAHVIN – dušu krijepi; pouzdano je svjedočanstvo JAHVINO – neuka uči; prava je naredba JAHVINA – srce sladi; čista je zapovijed JAHVINA – oči prosvjetljuje; neokaljan strah JAHVIN – ostaje svagda; istiniti sudovi JAHVINI – svi jednako pravedni, dragocjeniji od zlata, od mnogo zlata čistoga, slađi od meda, meda samotoka. Sluga tvoj pomno na njih pazi, vrlo brižno on ih čuva.“ (Psalmi 19: 7-11, NKJV) Mudrost je dar koji nam Bog iskreno želi podariti.

Svi smo u životu dobili razne darove. Neke smo vrlo cijenili, a druge manje. Općenito, poklon cijenimo prema pažljivosti kojom je odabran. Kad je davatelj uložio puno vremena i razmišljanja u odabir dara, nastojeći odabrati najbolje, time ga više cijenimo. Nakon otvaranja poklona, možemo uzviknuti: „Savršen je!“

Naš je Nebeski Otac uložio mnogo vremena i truda u pripremanje dara mudrosti za nas. Spoznajmo njegovu vrijednost te ljubav i osjećajnost koju je Bog izrazio darujući ga. Ako budemo živjeli prema poukama mudrosti predanih u Svetom pismu, uvidjet ćemo ogromnu blagodat ovog dara. Također je savršen.

Job je u svojoj raspravi o ovoj temi rječito govorio o mudrosti. Njegove su riječi prikladan zaključak ove lekcije. „Ali otkuda nam mudrost dolazi? Na kojemu mjestu razum prebiva? Čovjek njezina ne poznaje puta, … tad ju je vidio te izmjerio, učvrstio i do dna ispitao. A potom je rekao čovjeku: ‘Strah Gospodnji’ – eto što je mudrost; ‘Zla se kloni’ – to ti je razumnost.“ (Job 28: 12, 13, 27, 28, NKJV) Neka naša srca budu otvorena za primanje mudrosti Božje.Udruženje Istraživaca Biblije „Svanuće“