Mudrost je opravdana

Ključni redak: „Dođe Sin Čovječji koji jede i pije, a govori se: ‘Gle, izjelice i vinopije, prijatelja carinikâ i grešnikâ!’ Ali opravda se Mudrost djelima svojim.“
–Matej 11: 19
[Weymouth New Testament]

Izabrani tekst:
Matej 11: 7-19

Ivan Krstitelj, posljednji od proroka koji su prethodili Kristu, bio je jedan od Božjih izabranih slugu. Njegova je poruka glasila: „Obratite se, … jer približilo se kraljevstvo nebesko!“ (Matej 3: 1-12; Weymouth New Testament) Ivan je također proglasio da je Isus „Jaganjac Božji koji odnosi grijeh svijeta!“ (Ivan 1: 29, WNT) Međutim, dok je bio zatvoren, Ivan Krstitelj poslao je neke od svojih učenika da pitaju Isusa: „Jesi li ti Onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo?“—Matej 11: 2, 3, WNT

Isus odgovori: „Pođite i javite Ivanu što ste čuli i vidjeli: Slijepi progledaju, hromi hode, gubavi se čiste, gluhi čuju, mrtvi ustaju, siromasima se navješćuje evanđelje.“ (vss. 4, 5, WNT) Nakon što je primio odgovor, Ivan se zasigurno radovao, u potpunosti uvjeren da je Isus doista obećani Mesija.

Zatim je Isus upitao mnoštvo o Ivanu: „Što ste izišli u pustinju gledati? Trsku koju vjetar ljulja?“ Ne, Ivan nije bio slaba osoba, niti se na njega lako utjecalo. „Što ste izašli vidjeti?“ Isus je nastavio. „Čovjeka u mekušasto odjevena?“ Ne, Ivan je nosio jednostavnu odjeću i živio je u osami, ali bio je vjeran i predan u prenošenju Božje poruke svima koji bi je slušali. Isus je dalje pitao: „Vidjeti proroka? Da, kažem vam, i puno više od proroka. On je onaj o kome je pisano: Evo, ja šaljem glasnika svoga pred licem tvojim da pripravi put pred tobom.“—vss. 7-10, WNT

Isus je tada rekao o Ivanu: „Zapravo ako hoćete: on je Ilija koji ima doći.“ (vs. 14, WNT) Ivan je učinio djelo koje je ispunilo proročanstva izjavljujući da onaj poput Ilije mora prvi doći i obaviti posao priprave prije nego što Mesija započne svoju službu. (Malahija 3: 1; Izaija 40: 3; Ivan 1: 19-27) Dok su mnogi prihvatili Ivanovu poruku, većina nije vjerovala da je Isus Mesija, iako je to dokazano mnogim divnim djelima. Većina je bila „nalik je djeci što sjede na trgovima“ i nije ih zanimalo što se događa oko njih.—Matej 11: 16, WNT

Ivan Krstitelj živio je jednostavno, ali neki su lažno tvrdili: „Ima đavla.“ Isus je živio nešto manje neobično, jeo je, pio i oblačio se kao i drugi ljudi, ali o njemu su neki lažno optuživali: „Gle, izjelice i vinopije, prijatelja carinikâ i grešnikâ!“ Isus je zatim dodao: „Ali opravda se Mudrost djelima svojim.“ Božja mudrost poslala je i Ivana Krstitelja i Isusa Krista za određene i drugačije svrhe koje će se, na kraju, ispuniti ili dokazati pravima ispunjenjem Božijih planova i nakana—vss. 18, 19, WNT

Veliki je blagoslov i povlastica pronaći božansku mudrost. (Job 28: 12-28; Izreke 3: 13-18) Takva se mudrost svojevrsno otkrila u Božjem jedinorođenom Sinu, „čovjeku Kristu Isusu,“ „istinskoj Svjetlosti“. Božja mudrost zastupljena je u cijeloj Bibliji. Međutim, za većinu je nevidljiva i nepoznata. „Bog ovoga svijeta zaslijepio je umove onih koji ne vjeruju.“ Srećom, Bog je obećao da će se s vremenom sve slijepe oči otvoriti i tada će pravo svjetlo, istinska mudrost odozgo prosvijetliti svakoga!— 1.Timoteju 2: 5, 6; 2.Korinćanima 4: 4; Izaija 35; Ivan 1: 9Udruženje Istraživaca Biblije „Svanuće“