Mudrost Isusova

Ključni redak: „I kada dođe subota, poče učiti u sinagogi. I mnogi što su ga slušali preneraženi govorahu: Odakle to ovome? Kakva li mu je mudrost dana?“
–Marko 6: 2 [WNT]

Izabrani tekst:
Marko 6: 1-6

Kad je Isus navršio trideset godina, posvetio je svoj život Nebeskom Ocu i zatim to slikovito prikazao tako što ga je Ivan Krstitelj krstio u rijeci Jordan. Tada je rođen u Svetom Duhu Božjem. Nakon toga Isus je otišao u pustinju gdje ga je četrdeset dana iskušavao Sotona. Zatim je otišao u Galileju i u raznim gradovima i mjestima naviještao „evanđelje kraljevstva Božjega“.—Marko 1: 9-15

Ubrzo nakon toga Isus je „došao u svoj zavičaj“, gdje je odrastao, u pratnji svojih učenika. „U subotu je nastavio učiti u sinagogi.“ Starozavjetna pisma su se često čitala i raspravljala u sinagogi. Bila je to metoda grupnog proučavanja koja je i danas prikladna i korisna.—Marko 6: 1, 2; Luka 4: 16

Isus je primio Izaijinu knjigu i čitao je s mjesta na kojem je zapisano: „Duh Gospodnji na meni je jer me pomaza! On me posla blagovjesnikom biti siromasima, proglasiti sužnjima oslobođenje, vid slijepima, na slobodu pustiti potlačene, proglasiti godinu milosti Gospodnje.“ Isus je smotao knjigu, vratio je, sjeo i rekao: „Danas se ispunilo ovo Pismo što vam još odzvanja u ušima.“ (Luka 4: 17-21, Weymouth New Testament; Izaija 61: 1, 2) Kao što je napomenuto u našem ključnom stihu, mnogi su se čudili i pitali kako je stekao takvu mudrost.

Mudrost i umnost koje je Isus primio od Duha Svetoga, primio je bez „ograničenja,“ nakon što se potpuno posvetio Bogu. (Ivan 3: 34, WNT) Kao što je prorok Izaija stoljećima ranije zapisao: „Isklijat će mladica iz panja Jišajeva, izdanak će izbit’ iz njegova korijena. Na njemu će duh JAHVIN počivat’, duh mudrosti i umnosti.“—Izaija 11: 1, 2

Izaijino proročanstvo objašnjava da će „mudrost“ i „umnost“ podarena Isusu „prodahnuti znanje i strah JAHVIN“ i on „neće suditi po viđenju, presuđivati po čuvenju, već po pravdi će sudit’ ubogima i sud prav izricat’ bijednima na zemlji.“—vss. 3, 4

Kroz ljudsku povijest čovječanstvo je bilo naviknuto na bezvlašće. Stoga je bilo potrebno da Izaijino proročanstvo o Mesiji pruži sigurnost da će njegova nova vladavina, koja će uskoro vladati cijelom zemljom, imati dobre pobude kao i superiornu mudrost i prosuđivanje. Siromašni, nemoćni i prezreni tijekom današnjeg vremena u budućem će Mesijanskom kraljevstvu otkriti da im je njihov novi vođa prijatelj. Kao rezultat toga, neće biti ni bogatih ni siromašnih, već će se svi dovesti na jednu zajedničku razinu.—Izaija 65: 21, 22; Mihej 4: 4, 5

U to vrijeme krotki koji vole pravednost više neće biti potlačeni, već će biti uzvišeni i blagoslovljeni. Njihov kralj, Krist Isus, bit će Božji vjerni, marljivi sluga, i „zemlja će se ispuniti spoznajom JAHVINOM kao što se vodom pune mora.“—Izaija 11: 4, 5, 9Udruženje Istraživaca Biblije „Svanuće“