Ljubav koja služi

Ključni redak: „Primjer sam vam dao da i vi činite kao što ja vama učinih.“
–Ivan 13: 15
[New King James Version]

Izabrani tekst:
Ivan 13: 1-15, 34, 35

U današnjem Ključnom stihu Isus nas potiče da oponašamo njegov primjer služenja. Ova je lekcija došla u najvažnijem trenutku njegove zemaljske službe. Naš se Gospodin pripremao za blagdan Pashe. On i njegovi učenici okupili su se zajedno u gornjoj sobi. „I reče im: ‘Svom sam dušom čeznuo ovu pashu blagovati s vama prije svoje muke.’“ (Luka 22: 15, NKJV) Ovo im je trebala biti zadnja zajednička Pasha. Netko od njegovih izdat će ga baš te noći i bit će razapet na križ. Učenici će biti lišeni njegovog svakodnevnog vodstva, a Duh Sveti će im sada biti vodič i tješitelj. (Ivan 14: 16, 26) Ovo je doista bio važan trenutak, ne samo u povijesti Crkve, već i za cijelu ljudsku obitelj. Sada je trebalo položiti pomirenje između Boga i čovjeka, što bi na kraju vratilo cijelo čovječanstvo iz groba uz priliku da dođe u sklad sa svojim Stvoriteljem.

Znajući da će ovo vjerojatno biti posljednja prilika da svojim učenicima održi važnu lekciju, Isus „usta od večere, odloži haljine, uze ubrus i opasa se. Nalije zatim vodu u praonik i počne učenicima prati noge i otirati ih ubrusom kojim je bio opasan.“ (Ivan 13: 1-5, NKJV) Učitelj ih je podučavao na vlastitom primjeru da je služenje, čak i tako ponizno poput pranja nogu drugima, od ključne važnosti za sljedbeništvo.

Kad je Isus došao do Petra, „on mu reče: ‘Gospodine! Zar ti da meni pereš noge?’ Odgovori mu Isus: ‘Što ja činim, ti sada ne znaš, ali shvatit ćeš poslije.’ Reče mu Petar: ‘Nećeš mi prati nogu nikada!’ Isus mu odvrati: ‘Ako te ne operem, nećeš imati dijela sa mnom.’“ Isus se nije podsmjehivao Petru, već mu je s ljubavlju i nježnošću mirno iznio činjenice slučaja. Odgovor Učitelja s ljubavlju potakao je Petrovu neposrednu i srdačnu reakciju da mu opere „i ruke i glavu“. (vss. 6-9, NKJV) Da ga je Isus oštro kritizirao, ishod vjerojatno ne bi bio tako blagoslovljen. Molimo se da svi mi, kao Božji narod, provodimo taj isti slatko razumni Isusov duh svima koji nas mogu izazvati.

Isus je ranije rekao svojim učenicima: „Znate da oni koji se smatraju vladarima gospoduju svojim narodima i velikaši njihovi drže ih pod vlašću. Nije tako među vama! Naprotiv, tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj! I tko hoće da među vama bude prvi, neka bude svima sluga. Jer ni Sin Čovječji nije došao da bude služen, nego da služi i život svoj dade kao otkupninu za mnoge.“ (Marko 10: 42-45, NKJV) Oličenje vodstva u Crkvi ne očituje se zapovijedanjem već služenjem. Mnoge poteškoće u ranoj crkvi nastale su zbog onih koji su to pogrešno shvatili.

Svatko od nas ima što ponuditi svojoj braći u Kristu i moramo tražiti mogućnosti da služimo njihovom prosvjećivanju, ohrabrenju i utjehi. Duh Sveti nam je dan u tu svrhu. „Jedni druge poslužujte – svatko po primljenom daru – kao dobri upravitelji različitih Božjih milosti!… Neka poslužuje kao snagom koju daje Bog da se u svemu slavi Bog po Isusu Kristu.“ (1.Petrova 4: 10, 11, NKJV) Sa željom da ugodimo Bogu i blagoslovimo bratstvo, možemo imati ljubav koja služi.



Udruženje Istraživaca Biblije „Svanuće“