Ostajanje u Isusovoj ljubavi

Ključni redak: „Budete li čuvali moje zapovijedi, ostat ćete u mojoj ljubavi; kao što sam i ja čuvao zapovijedi Oca svoga te ostajem u ljubavi njegovoj.“
–Ivan 15: 10 [NKJV]

Izabrani tekst:
Ivana 15: 4-17

U našem ključnom stihu Isus objavljuje da je njegova ljubav prema nama ovisna o našoj poslušnosti njegovim zapovijedima, baš kao što je sačuvao sve one koje je primio od svoga Oca. Kao stvorenja umazana grijehom, često se osjećamo raspoloženima da pobunjeno reagiramo protiv Božjih zapovijedi, a sebičnost nas može natjerati da negodujemo zbog obaveze da se pokoravamo njegovim zakonima. Međutim, takvi su stavovi ludost. Samo poslušnošću božanskoj volji možemo pronaći istinsku sreću i ispunjenje.

Apostol Ivan moćno je o tome govorio: „Jer ljubav je Božja ovo: zapovijedi njegove čuvati. A zapovijedi njegove nisu teške.“ (1.Ivanova 5: 3, NKJV) Ovdje apostol iznosi dva duboko rezonantna zapažanja. Prvo, ako kažemo da volimo Boga, moramo to pokazati držeći se njegovih zapovijedi—to jest živeći život u skladu s njegovom voljom. Drugo, Božje zapovijedi nisu opterećujuće; nego oslobađaju.

U tom smislu psalmist je bio potaknut da govori ovako: „Savršen je zakon JAHVIN – dušu krijepi; pouzdano je svjedočanstvo JAHVINO – neuka uči; prava je naredba JAHVINA – srce sladi; čista je zapovijed JAHVINA – oči prosvjetljuje; neokaljan strah JAHVIN – ostaje svagda; istiniti sudovi JAHVINI – svi jednako pravedni, dragocjeniji od zlata, od mnogo zlata čistoga, slađi od meda, meda samotoka. Sluga tvoj pomno na njih pazi, vrlo brižno on ih čuva.“—Psalmi 19: 7-11, NKJV

„Velika je nagrada“ u održavanju Božjih zakona. Zahvaljujemo za buduću nagradu u njegovu vječnom kraljevstvu. U današnje vrijeme postoje i blagoslovi kroz poslušnost Bogu. Naša je duša obraćena u njegovu božansku volju; postali smo mudri; radujemo se slavnim obećanjima Svetoga pisma; oči su nam prosvijetljene. To su sada neprocjenjiva blaga. Pokoravajući se Božjim zapovijedima mijenjamo se iz dana u dan. „Ne prilagođavajte se obrascu ovoga svijeta, već se preobrazite obnavljanjem svog uma. Tada ćete moći testirati i odobriti ono što je Božja volja - njegova dobra, ugodna i savršena volja.“ (Rimljanima 12: 2, New International Version) Kako je Božja volja dokazana u nama, kao što je Pavao rekao, nalazimo da je dobra, ugodna i, jednostavno rečeno, savršena.

Isus je usporedio proces našeg duhovnog rasta s plodom. „Ostanite u meni i ja u vama. Kao što loza ne može donijeti roda sama od sebe, ako ne ostane na trsu, tako ni vi ako ne ostanete u meni. Ja sam trs, vi loze. Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda. Uistinu, bez mene ne možete učiniti ništa. Ako tko ne ostane u meni, izbace ga kao lozu i usahne. Takve onda skupe i bace u oganj te gore. Ako ostanete u meni i riječi moje ostanu u vama, što god hoćete, ištite i bit će vam. Ovime se proslavlja Otac moj: da donosite mnogo roda i da budete moji učenici.“ (Ivan 15: 4-8, NKJV) Ne možemo sami donijeti plod, bez obzira na to kako bi naš ljudski ponos mogao tvrditi da to možemo, već samo snagom koju dobivamo ostajući u Isusu. Donoseći plodove duha u izobilju, slavimo svog Nebeskog Oca i blagoslivljamo svaki dan srazmjerno kako živimo svoju vjeru. Neka nas svaki trenutak zatekne kako se obilno radujemo dok ostajemo u Isusovoj ljubavi.Udruženje Istraživaca Biblije „Svanuće“