Ljubite jedni druge

Ključni redak: „Jer ovo je navještaj koji čuste od početka: da ljubimo jedni druge.“
–1.Ivanova 3: 11 [NKJV]

Izabrani tekst:
1.Ivanova 3: 11-24

U našem ključnom stihu apostol Ivan vraća čitatelja na „početak“, kada je Isus svoje učenike poučavao o načelima kršćanstva. „Dječice, još ću malo biti s vama. Tražit ćete Mene; i kao što rekoh Židovima: kamo idem, ne možete doći, tako vam sada kažem. Nova vam zapovijed dajem da se volite; kao što sam ja tebe volio, tako i vi volite jedni druge. Po ovome će svi znati da ste Moji učenici ako imate ljubavi jedni za druge.“—Ivan 13: 33-35, NKJV

Ovo je najmoćnija Isusova zapovijed njegovim sljedbenicima. Naša ljubav prema braći nije neobavezna i ona se mora pokazati djelima. Petar naglašava prirodu zapovijedi našega Gospodina: „Pošto ste posluhom istini očistili duše svoje za nehinjeno bratoljublje, od srca žarko ljubite jedni druge.“ (1.Petrova 1: 22, NKJV) Naša ljubav jednih prema drugima ne smije biti mlaka, niti nerado davana. Mora biti žarka i dolaziti iz čistog srca.

Apostol Pavao daje naslutiti kako smo „svi znali“ mi smo Isusovi učenici ako se volimo. U svojoj poslanici Titu navodi: „ Jer i mi nekoć bijasmo nerazumni, nepokorni, lutalice, robovi raznih požuda i naslada, živjeli smo u zlu i zavisti, odvratni bili, mrzili jedni druge. Ali kad se pojavila dobrostivost i čovjekoljublje Spasitelja našega, Boga, on nas spasi ne po djelima što ih u pravednosti mi učinismo, nego po svojem milosrđu: kupelji novoga rođenja i obnavljanja po Duhu Svetom, koga bogato izli na nas po Isusu Kristu, Spasitelju našemu,“ (Titu 3: 3-6, New International Version) Prije dolaska u Krista, u našim je srcima vladao ovozemaljski duh. Često smo pokazivali zavist i zlobu. Kad bi nas drugi mrzili, mi smo im vraćali mržnjom. Sada u našim srcima vlada ljepota Evanđelja i mi koristimo privilegiju i moć pokazivanja božanske ljubavi prema svima—prijateljima i neprijateljima.

Ove riječi iz Isusove propovijedi na gori i dalje odzvanjaju dubokom istinom: „Čuli ste da je rečeno: Ljubi svoga bližnjega, a mrzi neprijatelja. A ja vam kažem: Ljubite neprijatelje, molite za one koji vas progone da budete sinovi svoga Oca koji je na nebesima, jer on daje da sunce njegovo izlazi nad zlima i dobrima i da kiša pada pravednicima i nepravednicima. Jer ako ljubite one koji vas ljube, kakva li vam plaća? Zar to isto ne čine i carinici? I ako pozdravljate samo braću, što osobito činite? Zar to isto ne čine i pogani? Budite dakle savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski.“—Matej 5: 43-48, NKJV

Kakva li bi čudesna poboljšanja bila stvorena u svijetu kad bi cijelo čovječanstvo sada moglo voljeti svoje neprijatelje, blagoslivljati one koji ih proklinju i moliti za one koji ih progone. Iako to sada nije slučaj, predviđamo da će uskoro doći dani, kao što Sveto pismo kaže: „Neće povrijediti niti uništiti“ u cijelom svetom Božjem kraljevstvu, jer će zemlja biti „puna znanja Gospodinova“. (Izaija 11: 9) Ima li boljeg načina da se pripremimo za ovo vrijeme nego da iskreno volimo svoju kršćansku braću i pustimo da se to prelije svima čije živote dodirujemo svaki dan.Udruženje Istraživaca Biblije „Svanuće“