Nepristrana ljubav

Ključni redak: „Ako doista izvršujete kraljevski zakon po Pismu: Ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga, dobro činite; ako li ste pristrani, grijeh činite i Zakon vas osuđuje kao prijestupnike.“
–Jakov 2: 8,9 [NKJV]

Izabrani tekst:
Jakov 2: 1-13

Ključni stihovi naše lekcije uzdižu vrlinu nepristranosti u izražavanju pobožne ljubavi. Kao kršćani, borimo se protiv predrasuda i pristranosti. Neke su očite poput nacionalističkog ponosa, socijalnog statusa i rasnih stereotipa. Moramo, međutim, kopati dublje i surađivati s Božjim duhom u borbi protiv našeg unutarnjeg rata protiv svake pristranosti. „Jer iako živimo u tijelu, ne vojujemo po tijelu. Ta oružje našega vojevanja nije tjelesno, nego božanski snažno za rušenje utvrda. Obaramo mudrovanja i svaku oholost koja se podiže protiv spoznanja Boga i zarobljujemo svaki um na pokornost Kristu. … Gledajte što je očito! Ako je tko uvjeren da je ‘Kristov’, neka sâm ponovno promisli ovo: kako je on Kristov, tako smo i mi.“ (2.Korinćanima 10: 3-7, NKJV) Božjom milošću srušit ćemo sva uporišta osobnih predrasuda, shvaćajući da su sebična i lažna. Također moramo odbaciti svu naslijeđenu netrpeljivost, često izraženu kroz samodopadnost i aroganciju.

Jedna od najljepših biblijskih izjava glede ovoga nalazi se u ovim riječima: „Bog ne gleda kao što gleda čovjek: čovjek gleda na oči, a JAHVE gleda što je u srcu.“ (1.Samuelova 16: 7, NKJV) Riječi apostola Jakova također su snažne i prodorne. Govore otvoreno, bez dodatnih objašnjenja.

„Braćo moja, vjeru Gospodina našega Isusa Krista slavnoga ne miješajte s pristranošću! Dođe li na vaš sastanak čovjek sa zlatnim prstenjem, u sjajnoj odjeći, a dođe i siromah u bijednoj odjeći i vi se zagledate u onoga što nosi sjajnu odjeću te reknete: ‘Ti lijepo ovdje sjedni!’, a siromahu reknete: ‘Ti stani – ili sjedni – ondje, podno podnožja moga!’, niste li u sebi pristrano sudili te postali suci što naopako sude? Čujte, braćo moja ljubljena: nije li Bog one koji su svijetu siromašni izabrao da budu bogataši u vjeri i baštinici Kraljevstva što ga je obećao onima koji ga ljube? A vi prezreste siromaha! Ne tlače li vas upravo bogataši? Ne vuku li vas baš oni na sudove? Ne psuju li oni lijepo Ime na vas zazvano? Ako doista izvršujete kraljevski zakon po Pismu: Ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga, dobro činite; ako li ste pristrani, grijeh činite i Zakon vas osuđuje kao prijestupnike. Ta tko sav Zakon uščuva, a u jednome samo posrne, postao je krivac svega. … Tako govòrite i tako činite kao oni koji imaju biti suđeni po zakonu slobode. Jer nemilosrdan je sud onomu tko ne čini milosrđa; a milosrđe likuje nad sudom.“—Jakov 2: 1-13, NKJV

Bog je nepristran. Postavio je suce u Izraelu i rekao im: „Gledajte što radite, jer ne sudite u ime čovjeka, nego u ime JAHVE. On je s vama dok sudite. Sada, dakle, neka bude JAHVIN strah nad vama; pazite i savjesno radite, jer u JAHVE, Boga našega, nema nepravde ni osobne pristranosti, niti on prima mita.“ (2.Ljetopisa 19: 6, 7, NKJV) Neka naše presude uvijek budu poštene, bez pristranosti u izražavanju naše ljubavi.Udruženje Istraživaca Biblije „Svanuće“