Samarijanci vjeruju

Ključni redak: „Mnogi Samarijanci iz onoga grada povjerovaše u njega zbog riječi žene koja je svjedočila: ‘Kazao mi je sve što sam počinila’.“
–Ivan 4: 39

Izabrani tekst:
Ivan 4: 25-42

Kad je završilo zatočeništvo stanovnika Judeje koji su ¸na sedamdeset godina prognani u Babilon, perzijski kralj Kir izdao je dekret oslobađajući ih ropstva kako bi sudjelovali u obnovi njihova jeruzalemskog hrama. (Ezra 1: 1-4) Nakon što su se brojni Židovi vratili u svoju domovinu u tu svrhu, naišli su na protivljenje Samarijanaca, skupine ljudi mješovitog nasljeđa koji su vjerovali da je planina Gerizim prikladno mjesto za štovanje Boga.—Deut. 27: 11, 12; Ezra 4: 4-24; Ivan 4: 1-7, 19, 20

Tijekom svoje zemaljske službe, nakon povratka s Pashe u Jeruzalemu, Isus je otišao u Galileju. Putujući kroz Samariju, zadržao se kod Jakovljevog zdenca kako bi se odmorio od putovanja. (Ivan 2: 23; 4: 1-6) Sljedeće izvješće glasi: „Dođe neka žena Samarijanka zahvatiti vode. Kaže joj Isus: ‘Daj mi piti!’ Njegovi učenici bijahu otišli u grad kupiti hrane. Kaže mu na to Samarijanka: ‘Kako ti, Židov, išteš piti od mene, Samarijanke?’ Jer Židovi se ne druže sa Samarijancima. Isus joj odgovori: ‘Kad bi znala dar Božji i tko je onaj koji ti veli: ‘Daj mi piti’, ti bi u njega zaiskala i on bi ti dao vode žive.’“—vss. 7-10

Nakon podužeg razgovora, Isus je ženi objasnio da on može pružiti vodu života i da oni koji je prihvate više nikada neće ožednjeti. Uz to, naš Gospodin otkrio joj je određene detalje o njezinom osobnom životu što je bilo moguće samo ako je poslan od Boga. Shvativši da je prorok, žena je pitala gdje je pravo mjesto za klanjanje Bogu. Isus je odgovorio da će uskoro doći vrijeme da istinsko štovanje Boga neće biti na fizičkom mjestu, poput planine Gerizim ili čak Jeruzalema.—vss. 11-21

Gospodin je nadalje Samarijanki otkrio ovu važnu istinu: „Ali dolazi čas – sada je! – kad će se istinski klanjatelji klanjati Ocu u duhu i istini jer takve upravo klanjatelje traži Otac. Bog je duh i koji se njemu klanjaju, u duhu i istini treba da se klanjaju.“ Tako se očitovala činjenica da se Nebeski Otac više neće otkrivati kroz formalnost židovstva, niti kroz samarijansku religiju. Točnije, dolazit će snagom Božjeg Duha Svetoga onima iskrenog srca koji ga marljivo traže. Kad je žena potaknuta obznanila svoje vjerovanje da će, kad dođe Mesija, on poučavati sve te stvari, Učitelj se otkrio rekavši: „Ja sam, ja koji s tobom govorim!“—vss. 23-26

Naš ključni stih otkriva da su mnogi Samarijanci na tom području vjerovali u Isusa zbog njegova susreta sa ženom i njegovih učenja ljudima dok je prolazio. Iako je zemaljska služba našega Gospodina završila prije gotovo dvije tisuće godina, ostavio je kao nalog svojim istinskim sljedbenicima da objavljuju dobru vijest o Božjem dolazećem kraljevstvu svima koji čuju. Ako smo vjerni u izvršavanju ove povlastice, možemo gajiti nadu da ćemo postati dijelom Abrahamovog duhovnog sjemena koje će pomoći blagosloviti čitavo čovječanstvo kad se završi iscrpljujuća noć grijeha na zemlji.—Psalmi 30: 5; Galaćanima 3: 27-29Udruženje Istraživaca Biblije „Svanuće“