Jošijina pravedna vladavina

Ključni redak: „Nije bilo prije njega takva kralja koji se obratio JAHVI svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom snagom svojom, u svemu vjeran Zakonu Mojsijevu, a ni poslije njega nije mu bilo ravna.“
–2.Kraljevima 23: 25

Izabrani tekstovi:
2.Kraljevima 22: 1-20; 23: 1-30

Današnji ključni stih opisuje Jošiju, kralja suprotnog karaktera od njegova dva prethodnika. Njegov djed, Manaše, počinio je takvo zlo da je Bog objavio da će predati Jeruzalem i Judeju njihovim neprijateljima. Jošijin otac, Amon, slijedio je Manašeove zle postupke i protiv njega se urotiše njegove vlastite sluge i ubiše ga. (2.Kraljevima 21: 1-23) Kao rezultat ovog djela, „prosti puk je pobio sve one koji se bijahu urotili protiv kralja Amona i na njegovo mjesto zakraljio sina mu Jošiju.“—vs. 24

To da će Jošija postati istinski Božji sluga i jedan od najvećih judejskih kraljeva, ne treba shvatiti kao da se dogodilo slučajno. U stara vremena imena su davana kako bi ukazivala na karaktere kojima su se roditelji nadali. Jošija znači „Jahve će podržati.“ Postavši kraljem u dobi od osam godina, razumno je zaključiti da je dječak koji je bio religiozno nastrojen bio pod paskom svoje majke i bake. (2.Kraljevima 22: 1, 2) Njegova se majka zvala Jedida što znači „voljena od Jahve“, a baka se zvala Adaja, što znači „počašćena od Jahve“. Njihov utjecaj morao je pomoći u oblikovanju pravednog karaktera Jošije. Riječi u Izrekama 31: 10-31 govore o utjecaju koji majke visokog morala i pravednog karaktera imaju na svoju djecu i obitelji.

U dvanaestoj godini svoje vladavine, Jošija je naredio uništenje idolopoklonstva koje je bilo uspostavljeno za vrijeme vladavine njegova djeda, kralja Manašea. Manaše je promovirao idolopoklonstvo u cijelom svom kraljevstvu, gradio poganske hramove, pa čak i žrtvovao jednog od svojih sinova u ognju poganskog boga Moloha. Uništavanje ovih idola trajalo je šest godina. (2.Ljetopisa 34: 3-7) Nakon toga, u osamnaestoj godini svoje vladavine, Jošija je svoju pozornost usmjerio na popravak hrama.—2.Ljetopisa 34: 8; 2.Kraljevima 22: 3-6

Ovaj redoslijed događaja predstavlja model za naš kršćanski život. Poput Jošije, prvo se moramo očistiti od sebičnosti i tjelesnih idola srca. (2.Korinćanima 7: 1; Kološanima 3: 8) Nakon što postanemo sluge pravednosti, možemo se zagledati u izgradnju istinskog Božjeg hrama za kojeg apostoli objavljuju da se sastoji od Kristovih sljedbenika, Crkve.—1.Korinćanima 3: 16,17; 2.Korinćanima 6: 16; 1.Petrova 2: 4, 5

Jošijina obnova hrama dovela je do otkrića drevnog rukopisa. Bila je to kopija „knjige zakona“, bilo cjelovita ili djelomična, koju je Mojsije napisao i naredio da se stavi u kovčeg saveza zajedno sa zlatnim loncem s manom i Aronovim štapom koji je pupao. Kad je Jošija čuo sadržaj ove izgubljene knjige, razderao je haljine svoje i bio je duboko zabrinut jer je knjiga ukazivala na buduće uništenje njegova kraljevstva kao posljedicu zla koje su učinili kraljevi prije njega.—2.Kraljevima 22: 8-13; Hebrejima 9: 4

Kako bi vratio narod svome Bogu, Jošija je obnovio Pashu i vratio svećenike i levite na njihove zadaće u hramu. (2.Ljetopisa 35: 1-19) Iako će Izrael biti kažnjen kao narod zbog kršenja njihova zavjetnog dogovora s Bogom, Jošiji je rečeno da se to neće dogoditi dok je on živ. U ljubavi je Bog rekao: „Evo, sjedinit ću te s ocima tvojim i s mirom ćeš leći u grob da ne vidiš svojim očima svu nesreću koju ću svaliti na ovo mjesto.“—2.Kraljevima 22: 20Udruženje Istraživaca Biblije „Svanuće“