Ilija se suprotstavlja Ahabu

Ključni redak: „Ilija odgovori: ‘Ne upropašćujem ja Izraela, nego ti i tvoja obitelj, jer ste ostavili JAHVU, a ti si sljedbenik Baala.’“
–1.Kraljevima 18: 18

Izabrani tekst:
1.Kraljevima 18: 1-40

Ilijina služba u Izraelu započela je u prijelomnom vremenu. Narod je bio podijeljen na dva dijela: dvoplemensko kraljevstvo Juda i deseteroplemensko kraljevstvo Izrael. Na prijestolju potonjeg sjedio je kralj Ahab, ali na njega je velik utjecaj imala njegova supruga Izebela, bivša fenička princeza. (1.Kraljevima 16: 31) Kao rezultat njezinog utjecaja, štovanje Baala, glavnog boga Feničana, brzo se proširilo među Izraelcima. Zbog ovog idolopoklonstva Bog je odlučio izazvati sušu na zemlji kao kaznu Izraelu.—1.Kraljevima 16: 30-33; 17: 1

Bog čudesno odgovara ljudima, u ovom slučaju, Iliji, u poslu kojeg im on osmisli. Ilijina objava o gladi u ime Boga bila je hrabar izazov za Ahaba. Baal je bio pogani bog odgovoran za kišu, grmljavinu, munje i rosu. Kad je Ilija najavio sušu, nije samo izazvao Baala, već i kralja Ahaba, njegovu suprugu Izebelu, njihove svećenike i narod Izraela.

U trećoj godini gladi Bog je rekao Iliji da se suprotstavi Ahabu. U to je vrijeme kralj prepoznao da je glad Božja kazna, ali ipak se kolebao između dobrog i lošeg. Ilijin je zadatak bio da kralj i sav narod vide svoje zle putove i natjera ih da se vrate Bogu čitavim srcem.—1.Kraljevima 18: 1-16

Kad su se upoznali, Ahab je pitao Iliju: „Jesi li ti onaj koji upropašćuješ Izraela?“ (vs 17) Ilijin odgovor, pronađen u našem Ključnom stihu, s pravom je prebacio odgovornost natrag na Ahaba i njegovu vladajuću kuću. Uslijedio je jedan od najdramatičnijih događaja zabilježenih u Svetom pismu, izazov koji suprotstavlja Jahvu, izraelskog Boga i Baala, boga Fenicije i Kanaana.

U tom je izazovu Ilija bio Jahvin zastupnik, a četiri stotine i pedeset svećenika kraljice Izebele bili su predstavnici Baala. Izgrađena su dva oltara, a dva junca izabrali su Baalovi proroci. Na svaki žrtvenik trebalo je staviti jednog junca koji će se žrtvovati dvojici bogova. Koji god bog bi odazvao potpaljujući žrtvu ognjem, bio bi određen pravim Bogom. Prijedlog je bio toliko pošten da ga Baalovi proroci nisu mogli odbiti. (vss. 22-24) Prije nego što je test počeo, Ilija je razgovarao s Izraelcima, kao što bi razočarani otac mogao razgovarati s djetetom: „Dokle ćete hramati na obje strane? Ako je JAHVE Bog, slijedite ga; ako je Baal, slijedite njega.“—vs. 21, New International Version

Rezultat je bio jednostran, kao što je prikazano u stihovima 25-38 naše lekcije. Zli proroci pozvali su Baala da im zapali junca, ali ništa se nije dogodilo. Nakon njihovog neuspjeha, Ilija je odnio dvanaest kamenova s oltara Jahvi koji je prethodno srušen i sagradio novi oltar, na kojeg je stavio junca. Oko njega je iskopao rov i tri puta dao izliti vodu preko cijelog oltara, ispunjavajući jarak. Ilija je pozvao Jahvu da pokaže ljudima da je on jedini pravi Bog. Odmah je junca, drvo, kamenje i vodu progutala vatra odozgo.

Kako je blagoslovljeno znati da je Jahve taj „pravi Bog, on je živi Bog.“ (Jeremija 10: 10) Radujemo se vremenu kada će to svi ljudi prepoznati i „od idola se obratiti k Bogu da bi služili Bogu živomu i istinskomu.“—1.Solunjanima 1: 9Udruženje Istraživaca Biblije „Svanuće“