Današnjica i sutrašnjica u proročanstvu

„Ponajprije znajte ovo: nijedno se proroštvo Pisma ne može tumačiti samovoljno jer nikada proroštvo ne bî ljudskom voljom doneseno, nego su Duhom Svetim poneseni ljudi od Boga govorili.“ —2.Petrova 1: 20, 21, New Living Translation

Jedan od vodećih američkih poslovnih ljudi jednom je rekao: „Nažalost, ne postoji nešto poput buduće sigurnosti.“ Ako se misli na budućnost poslovanja, gospodarstva, politike i društvenog tkiva našeg društva, ta je izjava zasigurno istinita. Općenito govoreći, čini se da su svi aspekti sadašnjeg svijeta u kojem živimo nesigurni. Međutim, za iskrenog proučavatelja Biblije to ne vrijedi, jer nam Riječ Božja daje određeno jamstvo što u budućnost čeka nas, našu djecu i cijelo čovječanstvo.

Bog je poslao svoje vjerne sluge da nam kažu što možemo očekivati u vezi s budućnošću ljudskog roda, a njihova predviđanja nadahnuo je on. U 2.Petrovoj 1: 19 apostol izjavljuje: „Tako nam je potvrđena proročka riječ te dobro činite što uza nju prianjate kao uza svjetiljku što svijetli na mrklu mjestu – dok Dan ne osvane i Danica se ne pomoli u srcima vašim.“ Zatim, u našem uvodnom tekstu, potvrđuje nam činjenicu da proročanstvo ne dolazi od samog proroka, već dolazi izravno od Boga, snagom Duha Svetoga.

Uvodno Pismo kaže da je proročanstvo poput svjetla koje svijetli u tmini i koliko je stvarno. Tama, zbunjenost i nedoumica danas prekrivaju zemlju. Mnogi ljudi, možda većina, ne znaju ili ne vjeruju da veliki Bog svemira ima plan za svoje stvorenje i za budućnost ljudske rase. Međutim, baš kao što lanterna pomaže pokazati put u mraku, tako su i proročanstva, kao i mnoga s tim povezana obećanja, svjetlost koja svijetli u tmini.

POVIJEST UNAPRIJED

Proročanstvo je povijest napisana unaprijed, i samo Bog to može učiniti; ali kad tako učini, to je sigurno. Dakle, apostol Petar kaže da imamo nešto na što se možemo osloniti—sigurnu Riječ proročanstva—na koju je dobro da „prianjamo.“ Danas to radi vrlo malo ljudi. Mnogi su odbacili Bibliju. Neki kažu da je Bog mrtav, ili da ne postoji. Neki tvrde da su mudri po sebi, a to im često postaje zamkom kada takva mudrost ne uspije postići željene rezultate. U tom slučaju, mudrost ovoga svijeta često se pretvara u sljepoću i zbog toga je čovječanstvo u nedoumici i strahu što budućnost sprema za njih i njihovu djecu.

Mnogi su vjerovali da mogu donijeti zlatno doba mira na zemlji i dobre volje prema ljudima, a da se nije „u gradu Davidovu rodio Spasitelj – Krist, Gospodin“. (Luka 2: 11) Vjerujemo da takvo gledište zasigurno dovodi do tužnog razočaranja. Biblija kaže da će „propasti mudrost njegovih mudraca, pomračiti se umnost njegovih umnika.“ (Izaija 29: 14) Razmislite o naporima koje su uložili iskreni i savjesni ljudi kako bi stvorili idealno društvo na ovom svijetu i zapitajte se je li mudrost njegovih „mudraca“ propala ili ne, i je li umnost njegovih „umnih ljudi“ pomračena.

ISPUNJENA PROROČANSTVA

Pogledajmo prvo neka biblijska proročanstva koja su se već ispunila i na temelju njih prosudimo jesu li njihove riječi koje se tiču budućnosti točne i pouzdane. Razmišljajući o Edenskom vrtu, prisjetite se da se nakon njegove izdaje naših praroditelja, Sotoni obratio Bog, koji je rekao: „Neprijateljstvo ja zamećem između tebe i žene, između roda tvojeg i roda njezina: on će ti glavu satirati, a ti ćeš mu vrebati petu.“ (1.Mojsijeva 3: 15) Ovo je prvo proročanstvo zabilježeno u Bibliji, a vezano je uz nadu u „roda“, odnosno Otkupitelja ili Spasitelja, koji će pomoći palom čovječanstvu. Iako prikriveno, to je bilo proročanstvo o dolasku Isusa Krista.

Prisjećamo se da su kasnije, iako još stotinama godina prije Isusova rođenja, Božji proroci govorili da će se on roditi od žene. Izaija 7: 14 kaže: „Zato, sâm će vam Gospodin dati znak: Evo, začet će djevica i roditi sina i nadjenut će mu ime Emanuel!“ To se proročanstvo ispunilo; Isus, porod žene, došao je u ispunjenju tog proročanstva.

Tu proročanstva ne prestaju. U Miheju 5: 2 čitamo još jedno proročanstvo: „ A ti, Betleheme Efrato, najmanji među kneževstvima Judinim, iz tebe će mi izaći onaj koji će vladati Izraelom; njegov je iskon od davnina, od vječnih vremena.“ Betlehem je trebao biti rodno mjesto ovog poroda koji će se roditi od djevice. Stotine godina prije rođenja Isusa Božji proroci govorili su o tim pojedinostima. Mislimo li da su Marija, djevičanska majka ili druge osobe, mogle oblikovati ostvarenje i okolnosti Isusova rođenja, uskraćeni božanskim ispunjenjem ovih proročanstava? Sigurno da ne.

U Isusovom životu ima mnogo više događaja koji su bili predviđeni. Smrt je bila je jedan; piće koje mu je dano dok je bio na križu bilo je drugi. Predviđena je i grobnica bogataša u kojem je pokopan. (Izaija 53: 3, 4, 9; Psalmi 69: 21) Je li čovjek mogao oblikovati ishod tih proročanstava? Predviđalo se koliko će vremena Isus biti u grobu; prorečeno je njegovo uskrsnuće iz mrtvih i slanje Duha Svetoga na Pedesetnicu—sve je to bilo predviđeno i ispunjeno, a sve je bilo izvan ljudskog dogovora.—Jona 1:17; Matej 12: 40; Izaija 53: 10-12; Psalmi 16: 10; Joel 2: 28, 29

Da su se sva ta proročanstva ispunila u životu jednog savršenog čovjeka, dovoljan je razlog da se, vjerujemo, prihvati kao činjenicu to da je Isus bio porod ženin, Božji Sin. Stoga je mogao dati sebe kao otkupninu, odgovarajuću cijenu, za savršenog čovjeka Adama i ljudski rod u njegovim slabinama. (1.Timoteju 2: 5, 6) Tako vidimo da se Božja sigurna riječ proroštva u prošlosti s vremena na vrijeme pokazala točnom.

PROROČANSTVA SADAŠNJOSTI

Pogledajmo sada neka proročanstva koja se odnose na naše doba. Jedno od njih je povratak židovskog naroda u zemlju Palestinu. Sama ta činjenica dovoljna je da dokaže da se proročanstvo ispunjava u naše doba. U Jeremiji 16: 14, 15 čitamo: „Zato, evo, dolaze dani—riječ je JAHVINA—kad se više neće govoriti: ‘Živoga mi JAHVE koji sinove Izraelove izvede iz Egipta’, nego: ‘Živoga mi JAHVE koji sinove Izraelove izvede iz zemlje sjeverne i iz svih zemalja kamo ih bijaše prognao.’ Vratit ću ih u zemlju njihovu koju dadoh ocima njihovim.“

Vidjeli smo kako se to proročanstvo ispunilo u naše doba. U sljedećem stihu Jeremijinog proročanstva Bog kaže da bi poslao „ribare“ da ih love, a „lovce“ da ih gone, kako bi ih vratio u njihovu zemlju. Ribari ispuštaju udicu i čekaju da riba dođe na mamac. Lovci slijede svoj plijen kako bi ga istjerali iz skrovišta. „Ribolov“ cionističkog pokreta i „lov“ povezan s holokaustom bili su povijesni događaji prve polovice prošlog stoljeća koji su mnoge Židove odveli natrag u domovinu. Vrhunac toga je ponovno uspostavljanje Izraela kao neovisne nacije 1948. godine, nakon više od 25 stoljeća ropstva pod poganskim carstvima i vladama. Oduševljava i jača vjeru saznanje da su ti događaji iz prošloga stoljeća u vezi s Izraelom tako davno najavljeni „sigurnom riječju proroštva.“

Još jedno proročanstvo naših dana nalazi se u Danielu 12: 1-4. Govori o vremenu kada će ustati „Mihael, veliki knez koji štiti sinove tvog naroda“ i doći će „vrijeme tjeskobe kakve ne bijaše otkako je ljudi pa do toga vremena“ i „probudit će se mnogi koji snivaju u prahu zemljinu.“ Nadalje, „mnogi će tumarati, a znanje će se umnažati.“

ZNANJE SE UMNAŽA

Naše doba zasigurno odgovara riječima: „Znanje će se umnažati“, više nego bilo kada u povijesti čovječanstva. U svim godinama prije 1900. godine općenito se smatra da se akumulirano znanje udvostručuje otprilike svako stoljeće. Tada se nešto dramatično promijenilo. Do 1950. godine znanje se udvostručavalo otprilike svakih 25 godina, a početkom 21. stoljeća procjenjvalo se da se udvostručuje svake godine. Iako je teško, ako ne i nemoguće, sa sigurnošću dokazati, neki stručnjaci sugeriraju da se sada, nekih 20 godina kasnije, znanje udvostručuje svakih 12 sati—što je gotovo nedostižna brzina za ograničeni ljudski um. Bez obzira na ukupnu točnost ovih brojeva, jasno je da se od početka prošlog stoljeća akumulirano znanje povećava neviđenom brzinom, kojem se ne nazire kraj. Uistinu, tako možemo vidjeti da se ovaj aspekt Danielovih proročkih riječi ispunio u našem vlastitom životu.

Poznavanje Božje Riječi dio je umnažanja znanja u ovom vremenu u kojem živimo. U prošlim stoljećima vjerovanja, čiji je autor čovjek, bila su ono što je većina ljudi znala i štovala. Nepismenost je bila rasprostranjena, a Biblije rijetke, a malo je tko imao pristup pisanoj Božjoj Riječi. Međutim, sada je Biblija dostupna u cijelom svijetu i na gotovo svim jezicima. Oni koji su marljivo pretraživali i proučavali njezine stranice, mnogi su shvatili da naš Nebeski Otac nije Bog mučenja ili osvete, već mudrosti, pravde, moći i njegovog krunskog obilježja—ljubavi. (1.Ivanova 4: 7-10) Velika Božja ljubav prikazuje se u često ponovljenom obećanju Svetog pisma da je njegov plan blagosloviti sve narode i obitelji na zemlji.—1.Mojsijeva 12: 3; 22: 18; 26: 4; 28: 14; Djela apostolska 3: 25; Galaćanima 3: 8

„Tumaranje“, kao što je i Daniel prorekao, bio je prirodni izdanak umnažanja znanja. Za ilustraciju citiramo samo jedan izvor. U studiji provedenoj prije nepune dvije godine, Svjetska turistička organizacija Ujedinjenih naroda procijenila je da je 1950. godine na međunarodnoj razini bilo samo 25 milijuna turističkih dolazaka. Šezdeset i osam godina kasnije, 2018. godine, taj se broj povećao na 1,4 milijarde međunarodnih dolazaka godišnje, tj. povećao se 56 puta. Ovdje opet moramo zaključiti da su se Danielove riječi u vezi s čovječanstvom koje je tumara amo-tamo ostvarile. Vjerujemo da se to sve zbilo ostvarenjem Božjeg plana, a ne pukom ljudskom suradnjom.

VRIJEME TJESKOBE

Daniel je također predvidio veliko „vrijeme tjeskobe“ koje će doći na svijet u istom razdoblju u kojem će se znanje uvelike umnožiti i ljudi će „tumarati“. Kroz povijest su na svijetu uvijek postojale nevolje raznih vrsta. Međutim, kada razmišljamo o povijesti svijeta od 1914. do danas, vidimo dva različita obilježja nevolje koja nikada prije nisu postojala. Prvo, nevolje su u mnogim slučajevima postale svjetske i nisu ograničene na mala područja zemlje. Drugo, čovjek sada ima sposobnost uništiti cijelu Zemljinu populaciju, stanje koje nije bilo moguće prije manje od jednog stoljeća.

Isus je citirao ovaj dio Danielova proročanstva kada je rekao: „Jer tada će biti velika tjeskoba kakve ne bijaše od početka svijeta sve do sada.“ Zatim je dodao: „A neće je ni biti.“ (Matej 24: 21) Kad ova nevolja završi i kad se uspostavi njegovo pravedno kraljevstvo, Isusove će se riječi ispuniti točno i u potpunosti. Ovo će doista biti posljednje veliko vrijeme nevolje koje će svijet ikad doživjeti. Zahvaljujemo Bogu na tome! Još smo uvijek u nevolji i nema sumnje da će se vremenom pogoršavati. Ipak, kad završi, započet će novi društveni poredak „na zemlji,“ onaj za koji su se molili milijuni u posljednjih 2000 godina: „Dođi kraljevstvo tvoje. Budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji.“—Matej 6: 10

PROREKNUTA SLAVNA SUTRAŠNJICA

Danielovo proročanstvo također sadrži zabrinutost glede događaja koji se tek trebaju dogoditi. Izjavljuje: „ Tada će se probuditi mnogi koji snivaju u prahu zemljinu.“ (Daniel 12: 2) Baš kao što je Bog preko Daniela prorekao umnažanje znanja, bezglavo tumaranje i vrijeme tjeskobe, prorekao je i da će se probuditi oni koji spavaju u prahu zemlje—to jest dogodit će se uskrsnuće mrtvih. Je li naša vjera dovoljno jaka da u to povjerujemo?

Ako smo nesigurni, pogledajmo druga proročanstva koja predviđaju ovo slavno buduće vrijeme. Prva od njih je općenita. Nalazi se u Psalmu 30: 5: „Večer donese suze, a jutro klicanje.“ Ovdje nam je obećano jutro novog dana. To je značenje ovog proročanstva. Ono kaže da nakon ove simbolične „noći“ tjeskobe i „plača“ slijedi novi dan obilježen radošću božanskog blagoslova.

Slično je govorio i prorok Izaija, rekavši: „‘Stražaru, koje je doba noći?’ Stražar odgovori: ‘Dolazi jutro, a zatim opet noć.’“ (Izaija 21: 11, 12) Još uvijek smo u noći tjeskobe i prema ovom proročanstvu ona još nije gotova. Međutim, jednako sigurno, prema ovom proročanstvu, „dolazi jutro“ i započet će novi dan. Doći će jutro kada će se pojaviti „Sunce pravednosti“ sa „iscjeljenjem u njegovim krilima“; riječi su iz još jednog proročanstva. (Malahija 4: 2) Apostol Pavao je, također, vidio ovo vrijeme kad je rekao: „Noć poodmače, dan se približi!.“ (Rimljanima 13: 12, Rotherham Emphasized Bible) Stoga, radujmo se spoznaji da će slavni novi dan uskoro osvanuti!

SLIJEPE OČI ĆE PROGLEDATI

Dolazi vrijeme kada će „Sljepačke oči progledati, uši će se gluhih otvoriti, tad će hromi skakati k’o jelen, njemakov će jezik klicati.“ (Izaija 35: 5, 6) To su Božje riječi kroz njegovog vjernog proroka, a ne samo Izaijina želja.

Druga proročanstva govore o ovom vremenu kao o vremenu kada ratova više neće biti. „Mačeve će prekovati u plugove, a koplja u srpove. Neće više narod dizat’ mača protiv naroda nit’ se više učit’ ratovanju.“ „Do nakraj zemlje on ratove prekida.“ (Izaija 2: 4; Psalmi 46: 9) To nije sve. „Riječ je JAHVINA: ‘Zakon ću svoj staviti u dušu njihovu i upisati ga u njihovo srce. I bit ću Bog njihov, a oni narod moj.’“—Jeremija 31: 33

Tijekom današnjeg evanđeoskog doba, Gospodin je iz svijeta izdvojio svoju crkvu, „malo stado“, „narod imenu svojemu“. (Luka 12: 32; Djela apostolska 15: 14) Zatim, nakon što bude odabrano i proslavljeno to malo stado, doći će kraj ovom današnjem dobu i novo doba za koje su se mnogi molili: „Dođi kraljevstvo tvoje! Budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji,“ postat će stvarnost. (Matej 6: 10) Sva ta proročanstva i mnoga druga koja se odnose na uvjete života i mira na zemlji tada će se ispuniti.

„Gradit će kuće i stanovati,“ i svaki će čovjek sjediti „pod lozom vinovom, pod smokvom svojom, i nitko ga neće plašiti.“ (Izaija 65: 21; Mihej 4: 4) Ove riječi ne govore o nebu, zar ne? One govore o zemaljskom kraljevstvu—„neka bude volja tvoja na zemlji.“ Kad uzmemo ova Pisma i postavimo ih u odgovarajuće vremensko razdoblje, možemo razumjeti razvoj velikog Božjeg plana vjekova. Crkva, malo stado, prima duhovnu ili nebesku nagradu. Tada će sav ostatak čovječanstva imati priliku biti blagoslovljen životom na zemlji.

DVA RAZDOBLJA KRALJEVSTVA

Pismo tako svjedoči da je Božje kraljevstvo koje dolazi dolazi iz dva dijela—nebeskog i zemaljskog razdoblja. Znamo da današnji uvjeti na zemlji nisu u skladu s Božjim mjerilima pravednosti, ali Biblija kaže da će doći dan kada će biti. Svi voljni i poslušni prepoznat će Božju snagu u zemaljskim poslovima. Toga će dana, obećava Biblija, čovječanstvo doći „s veseljem vječnim na čelima; pratit će ih radost i veselje, pobjeći će bol i jauci.“—Izaija 35: 10

Proročanstva o Isusu tijekom njegova prvog dolaska bila su točno i nedvosmisleno ispunjena. Slično se ostvaruju i današnja proročanstva. Biblija kaže da će „svi koji su u grobovima čuti njegov glas i izaći će“. Oni koji se odazovu nebeskom pozivu tijekom sadašnjeg Evanđeoskog doba i koji su vjerni do smrti, opisuju se kao oni koji su „činili dobro“. Oni primaju nebesku prirodu, „uskrsnuće života.“ (Ivan 5: 28, 29) Ostatak čovječanstva—oni koji ili nisu čuli ili se nisu odazvali nebeskom pozivu ili su živjeli prije Evanđeoskog doba, opisani su kao „oni koji su radili zlo“ i primit će „uskrsnuće osude“. (vs. 29, revidirana verzija) Oni će biti uskrsnuti za život na zemlji, nakon što se dovrši nebesko uskrsnuće, i svima će se pružiti prilika da se „nauče pravednosti.“—Izaija 26: 9

Tada će započeti ispunjenje proročanstva iz Otkrivenja 21: 3-5, u kojem je Ivan rekao: „I začujem jak glas s prijestolja: ‘Evo Šatora Božjeg s ljudima! On će prebivati s njima: oni će biti narod njegov, a on će biti Bog s njima. I otrt će im svaku suzu s očiju te smrti više neće biti, ni tuge, ni jauka, ni boli više neće biti jer – prijašnje uminu.’ Tada Onaj što sjedi na prijestolju reče: ‘Evo, sve činim novo!’ I doda: ‘Napiši: Ove su riječi vjerne i istinite.’“

Prije nego što taj novi dan završi, Božja će volja biti izvršena jednako na zemlji kao i na nebu. Stoga, sa sigurnošću se radujmo budućnosti. Shvatimo također da je naš Bog dostojan našega štovanja i obožavanja, jer je uredio ispunjenje obećanja koja je dao Abrahamu, kazavši kako će blagosloviti sve zemaljske obitelji.Udruženje Istraživaca Biblije „Svanuće“