Proročanstvo protiv Ahaba

Ključni redak: „Tako je, evo, JAHVE stavio lažljiva duha u usta svih ovih tvojih proroka, ali ti JAHVE navješćuje zlo.“
–1.Kraljevima 22: 23

Izabrani tekst:
1.Kraljevima 22: 1-40

Tijekom posljednjih godina izraelskog opakog kralja Ahaba, Bog je koristio i blagoslivljao proroka Miheja zbog njegove vjerodostojnosti u prenošenju istine, bez obzira na to kako bi mogao biti povrijeđen. Iako je Mihej bio okružen teškim okolnostima, bio je odlučan kazivati Božju poruku onako kako ju je primio, bez obzira na to koliko bi se to moglo zamjeriti kralju.

Ahab je zatražio pomoć Jošafata, judejskog kralja, u oslobađanju Gileada od Sirijaca. Jošafat je izrazio spremnost za suradnju, ali je predložio da se prvo po tom pitanju posavjetuju s Gospodinom raspitujući se kod njegovih proroka mogu li očekivati božansko vodstvo i pomoć ili ne. Kralj Ahab okružio se „prorocima“ koji su bili spremni govoriti ugodne stvari kako bi ga usrećili. Četiri stotine njih je pozvano i svi su uvjeravali Ahaba da će pobijediti u zauzimanju Gileada.—1.Kraljevima 22: 1-6

Jošafat nije bio uvjeren i pitao je postoji li još neki Jahvin prorok o kojem bi se mogli raspitati. Ahab mu je rekao za Miheja, ali rekao je da mu nije naklonjen jer: „Ne prorokuje dobro o meni, već zlo.“ Ova izjava otkriva izopačeni Ahabov stav. Bio je odlučan da ima svoj put, čak i ako je morao ušutkati Božje proroke koji su bili dovoljno odvažni da mu kažu istinu. Želio je slušati samo one koji su bili spremni kompromitirati svoju poruku kako bi mu udovoljili. Jošafat je, međutim, inzistirao da se savjetuje s Mihejem. Budući da je Ahabu prijeko bila potrebna njegova pomoć, popustio je i ovaj samotni Gospodinov prorok je pozvan.—vss. 7-9

Glasnik poslan da dovede Miheja pred Ahaba i Jošafata očito je bio pobožni suradnik kralja Ahaba. Upozorio je proroka da bi mu bilo u najpametnije da proriče dobro, a ne zlo. Međutim, Miheja to nije odvratilo od toga da govori istinu.—vss. 13, 14

Isprva se Mihej složio s ostalim prorocima, što je iznenadilo Ahaba, jer to nije bilo ono što je očekivao čuti. Tada je Mihej jasno stavio do znanja da će Ahab spoznati svoju sudbinu u predloženoj bitci. Prorokova pripovijest o viziji kojom mu je Gospodin dao ove podatke najzanimljivija je, iako je ne treba shvaćati doslovno. Koristeći oblik priče, Mihej kaže Ahabu da mu je Gospodin navijestio zlo, ali i da je Bog je svim kraljevim prorocima stavio „lažljiva duha“ u usta kako bi ga namamio u bitku. Njegova pouka govori da će Bog često dopustiti da se prevare oni čija su srca već izopačena i opaka. (vss. 15-23) Apostol Pavao govori nam o sličnoj vrsti ljudi tijekom Evanđeoskog doba na koje je Gospodin poslao „djelovanje zavodničko“ kako bi mogli povjerovati u laž.—2.Solunjanima 2: 11

Evo lekcije za temeljito preispitivanje svakog sljedbenika Učitelja o velikoj važnosti održavanja našeg srca čistim i iskrenim pred Bogom. Ako volimo volju Nebeskog Oca više nego što volimo sebe ili svoju obitelj i prijatelje, njegova će nas providnost voditi. Koliko god nas Sotona pokušao prevariti, on neće moći ostvariti svoje zle namjere. Međutim, ako tražimo put koji nije put istine i pravednosti, Gospodin može dopustiti velikom prevarantu da nas zavede. Kao što je na kraju prorok Mihej zaštićen, tako će biti i sa svima onima koji ostanu vjerni istini koju im daje Gospodin.Udruženje Istraživaca Biblije „Svanuće“