Nada u budućnost

Ključni redak: „Zabludjeli duhom urazumit će se, a oni što mrmljaju primit će pouku.“
–Izaija 29: 24

Izabrani tekst:
Izaija 29: 13-24

Iako su pouke sadržane u našim odabranim stihovima bile usmjerene prema Izraelu tijekom dana proroka Izaije, principi sadržani u njima jednako se primjenjuju na čovječanstvo općenito. Izaija 29: 9 kaže da je narod Izraela „pijan“ i da „posrće“, ali ne od vina ili jakog pića. Opili su se lažnim učenjima poganskih naroda oko sebe. Izrael je zaboravio načela pravednosti sadržane u njihovom Zakonu, koje je Bog predao Mojsijevim rukama. Zbog toga im je Bog dao „duha obamrlosti,“ zatvorivši im oči na neko vrijeme i zapečativši svoju riječ od daljnjeg razumijevanja.—vss. 10, 11

Općenito, čovječanstvo je također zaboravilo Božje zakone pravednosti i umjesto toga je umjesto njih zamijenilo zakone sebičnosti, pohlepe, gordosti i drugih principa koji potječu od Sotone, „boga ovoga svijeta“. (2.Korinćanima 4: 4) Bog je i ovdje odvratio svoje lice od palog čovjeka tijekom ovog današnjeg razdoblja grijeha i bezakonja na zemlji. Pavao je napisao o Izraelu, a šire i o čovječanstvu, „Jer Bog je sve zatvorio u neposlušnost da se svima smiluje.“—Rimljanima 11: 32

Nevjernost naroda Izraela bila je posljedica stanja njihovog srca. Oni su prema van pokazivali poslušnost Bogu, ali su ga „udaljili od srca“, a njihovo štovanje Boga bilo je „naučena ljudska uredba“ palih ljudi. (Izaija 29: 13) Kao rezultat toga, narod je pao u ropski strah od robovanja vanjskim obredima i ljudskim tradicijama, umjesto u strahopoštovanje utemeljeno na vjeri i povjerenju u velikog Boga koji im je pružio sve što im je potrebno. Unatoč nevjernosti stvarnog Izraela, kao i općenitom nedostatku vjere i poslušnosti čovječanstva prema Bogu, naš je Stvoritelj pružio predivnu zaštitu kroz spasenje koje je dao njegov jedinorođeni Sin, Krist Isus.

Cijeli Izrael i čovječanstvo imat će priliku vratiti se u sklad srca s Bogom u Kristovu nadolazećem kraljevstvu. Izaija piše: „Zato ću, evo, i dalje čudno postupati s ovim narodom—čudno i prečudno.“—vs. 14

Stih 17 govori o vremenu kada će se pustinja „u voćnjak pretvoriti, a voćnjak izroditi u šumu.“ To će biti vrijeme kada će znanje o Bogu napuniti zemlju i njegovi će putovi biti jasni cijelom čovječanstvu. Zatim, prorok piše: „A siromasi će se opet radovati u JAHVI, najbjedniji će klicat’ Svecu Izraelovu.“—vs. 19

„Zato ovako govori JAHVE, Bog kuće Jakovljeve, koji otkupi Abrahama: ‘Neće se odsad više stidjeti Jakov i više mu neće lice blijedjeti, jer kad vidi usred sebe djelo mojih ruku, svetit će ime moje.’ Svetit će Sveca Jakovljeva, bojat će se Boga Izraelova.“ (vss. 22, 23) Uskoro će doći vrijeme kada će svi ljudi doći do istinskog razumijevanja Nebeskog Oca. Kao što kaže naš Ključni stih, oni će „primiti pouku“—točna i pravedna učenja Božje volje za ljude i nitko ih više neće moći obmanjivati.Udruženje Istraživaca Biblije „Svanuće“