Deset očišćenih gubavaca

Ključni redak: „A njemu reče: ‘Ustani! Idi! Tvoja te vjera spasila!’“
–Luka 17: 19

Izabrani tekst:
Luka 17: 11-19

Tijekom biblijskih vremena guba je bila zarazna, neizlječiva bolest. Prema Mojsijevom zakonu, gubavci su trebali ostati izolirani i zbog toga, uglavnom su ovisili o svojoj obitelji ili o dobročinstvima drugih kako bi opstali. „Onaj koji se bude ogubavio, neka nosi rasparanu odjeću; kosa neka mu je raščupana; gornju usnu neka prekrije i viče: ‘Nečist! Nečist!’ Sve dok na njemu bude bolest, neka nečistim ostane, a kako je nečist, neka stanuje nasamo: neka mu je stan izvan tabora.“—3.Mojsijeva 13: 45, 46

U današnjoj je lekciji Isus putovao u Jeruzalem kroz Samariju i Galileju kada je naišao na deset gubavaca koji su vapili za njegovo milosrđe, nakon čega ih je uputio da se pokažu svećenicima. Sigurno su imali stanovitu vjeru u Učiteljevu sposobnost da ih izliječi od ove bolesti, jer su poslušali njegove upute. Kad su stigli do svećenika, ovi su ih smatrali izliječenima i dopustili su im da se vrate svojim obiteljima i prijateljima.Luka 17: 11-14

„Jedan od njih vidjevši da je ozdravio, vrati se slaveći Boga u sav glas. Baci se ničice k Isusovim nogama zahvaljujući mu. A to bijaše neki Samarijanac. Nato Isus primijeti: ‘Zar se ne očistiše desetorica? A gdje su ona devetorica? Ne nađe li se nijedan koji bi se vratio i podao slavu Bogu, osim ovoga tuđinca?’“—vss. 15-18

U našem Ključnom stihu, koji izravno slijedi gore citirani odlomak, Isus je izjavio da ga je vjera ovog gubavca učinila cjelovitim. Zapravo je božanska snaga koju je Isus ispoljio utjecala na ovo čudesno izlječenje.

Razmotrimo sada dvije pouke iz cijele ove epizode. Prvo, čini se da je guba simbolički prikaz grijeha jer nas ostavlja oslabljenima, otuđenima i u bezizlaznom stanju. Živopisan primjer za to je činjenica da Adam, koji je stvoren savršen, nije poslušao Božje upute jedući zabranjeno voće i izbačen je iz edenskog raja u kojem je živio. Na kraju je umro nakon što je živio devet stotina i trideset godina.—1.Mojsijeva 5: 5

Unatoč tome, božanska je providnost osigurala čovjekov konačni oporavak i priliku za postizanje vječnog života. Božja svrha puna ljubavi dolazila bi kroz vjernu i savršenu žrtvu Krista Isusa, koji je dao otkupninu kako bi se to ostvarilo.—Marko 10: 45; 1.Timoteju 2: 3-6

Druga pouka koju bismo mogli uzeti u obzir pri razmatranju ove pripovijesti koja uključuje deset gubavaca je izražavanje zahvalnosti. Od svih gubavaca koje je Isus očistio, samo se Samarijanac vratio Isusu i zahvalio mu na ovom čudesnom ozdravljenju. Tako će i njegovi mogući pripadnici crkve Evanđeoskog doba, kao odani kršćani, uvijek zahvaljivati i slaviti Boga zbog njegovog neopisivog dara spasenja po Kristu.—Efežanima 2: 8

Radujemo se ispunjenju one često ponavljane molitve: „Dođi kraljevstvo tvoje! Budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji!“ (Matej 6: 10) Kakvim li će to slavnim ishodom Božjeg veličanstvenog vjekovnog plana rezultirati, jer će svi upoznati i obožavati Stvoritelja.Udruženje Istraživaca Biblije „Svanuće“