Živjeti u vjeri

Ključni redak: „Ne stidim se, uistinu, evanđelja: ono je snaga Božja na spasenje svakomu tko vjeruje – Židovu najprije, pa Grku.“
–Rimljanima 1: 16

Izabrani tekst:
Rimljanima 1:8-17

U Pavlovoj poslanici braći u Rimu on se osvrnuo na ranije obećanje dano Abrahamu kad je Bog nagovijestio da će po njemu i njegovom „potomstvu“ biti blagoslovljeni svi narodi na zemlji. (1.Mojsijeva 22: 18; Rimljanima 4: 1-22) Nadalje, to je potvrđeno ne samo žrtvenom Isusovom smrću, već i njegovim uskrsnućem iz mrtvih, nakon čega je dobio božansku moć i vlast da bude instrument kojim bi započeo Božji vječni plan spasenja čovječanstva.

Svi su apostoli trebali biti očevici da je Učitelj nakon raspeća podignut iz groba. Kao rezultat susreta na putu za Damask s uskrslim Kristom, Pavao je također bio ovlašten svjedočiti o ovom čudesnom događaju i njegovom slavnom smislu.—Galaćanima 3: 8; 1.Korinćanima 15: 9; Rimljanima 1: 1-5

„Među kojima ste i vi pozvanici Isusa Krista: svima u Rimu, miljenicima Božjim, pozvanicima, svetima. Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista. Zahvala i molitva Ponajprije zahvaljujem Bogu mojemu po Isusu Kristu za sve vas: što se vaša vjera navješćuje po svem svijetu. Doista, svjedok mi je Bog – komu duhom svojim služim u evanđelju Sina njegova – da vas se u svojim molitvama neprekidno spominjem.“—Rimljanima 1: 6-9

Nakon pozdrava braći u Rimu, ukazujući na to kako cijeni njihov primjer vjere, Pavao ih izvještava o svojim usrdnim molitvama u njihovo ime. Također izražava svoju želju da ih posjeti u svrhu predaje nekih duhovnih darova koji bi im omogućili da budu još učinkovitije sluge u službi.—vss. 10-15

U našem ključnom stihu Paul iznosi dvije važne točke. Prvo, naglašava da je vjera u snagu Evanđelja način na koji primamo spasenje, za razliku od djela općenito ili od onih iz Mojsijevog zakona. Uz to, apostol ističe da je ova ponuda prvo dana Židovima, iako su kao cjelina imali poteškoća u shvaćanju koncepta da se opravdanje postiže vjerom u i prihvaćanjem otkupne žrtve našega Spasitelja.

U stihovima 19-23 naše lekcije, Paul nastavlja ističući da je čovječanstvo općenito još uvijek pod božanskom osudom i trenutno nije u savezničkom odnosu s Bogom. Većina ne priznaje svoje stanje nepravednosti onako kako treba i ne poštuje Stvoritelja niti cijeni njegove osobine. Mnogi se u stvari bave beskonačnim nagađanjima i glupavo štuju stvorenja poput ptica, zvijeri i gmazova poput zmija.

Članovi Rane Crkve i drugi posvećeni, duhom u Kristu rođeni vjernici od tada su ispoljavali vjeru u biblijsko učenje da zlo neće trajati zauvijek. Takvi su nadahnuti dragocjenim obećanjima iz Svetog pisma koji ukazuju na doba kada će tijekom Božjeg kraljevstva zavladati pravednost i sve zlo biti uništeno. (Djela apostolska 3: 20-26) Koliko će čovječanstvo biti zahvalno kad nauči cijeniti mudrost, pravdu, ljubav i snagu našeg najmilostivijeg i dobronamjernog Nebeskog Oca.Udruženje Istraživaca Biblije „Svanuće“