Božji plan za čovjeka

23 Lekcije Biblijskog tečaja kod kuće


SADRŽAJ
Božji plan za čovjeka12. Četiri doba
1. Stvaranje čovjeka13. Gospodinov dan
2. Počinje vladavina smrti14. Svrha povratka našeg Gospodina
3. Nada u oslobođenje15. Kristovo Kraljevstvo
4. Spasitelj i Spasenje16. Podanici Kraljevstva blagoslovljeni
5. Slijediti Učitelja17. Bog iskušava svoj narod
6. Zemaljska slava18. Prvo uskrsnuće
7. Nebeska slava19. Bolje uskrsnuće
8. Nada u Besmrtnost20. Sveopće uskrsnuće 1 dio
9. Kristov obećani povratak21. Sveopće uskrsnuće 2 dio
10. Način povratka našeg Gospodina22. Obnovljeno jedinstvo s Bogom
11. Tri svijeta23. Više nema smrti


Božji plan za čovjeka

Stvoritelj je ustanovio stalne planove po kojima se vodi čitav svemir. Zato što je to istina oni koji siju sjeme znaju da će u određeno vrijeme požnjeti žetvu; i astronomi mogu predvidjeti točno kretanje sunca, mjeseca, i zvijezda. Bog također ima plan za svoja ljudska stvorenja, čiji svaki detalj radi točno u skladu s njegovim dizajnom.

Bog je stvorio zemlju da bude čovjekov vječni dom, ali je upozorio naše praroditelje da njihov daljnji život ovisi o njihovoj poslušnosti njegovom zakonu. Oni su bili neposlušni i osuđeni na smrt. Ova je smrtna presuda zakonom nasljeđivanja prešla na njihovo potomstvo, i tako je ljudska obitelj tokom više od šest tisuća godina iskusila grijeh, bolest i smrt. Sada postoji opasnost da cijela ljudska rasa bude uništena putem sebične zloupotrebe ljudskih izuma i otkrića.

Međutim Biblija nam zasigurava da se to neće dogoditi, nego da će umjesto toga ljudska rasa biti obnovljena u život kojeg je Stvoritelj prvobitno zamislio. Božji plan putem kojega se to ostvaruje, kroz stoljeća se kretao prema svom ispunjenju, i Biblija otkriva da je sada blizu vrijeme za njegovo slavno dovršenje. Oni koji razumiju Božji plan za čovjeka ispunjeni su sa nadom a ne sa strahom.

Taj Božji plan se sastoji od mnogo aspekata kao što ćete to vidjeti kroz korištenje ovog priručnika. Ovo nije knjiga samo za čitanje. Najviše koristi od nje ćete imati samo ukoliko budete bili sigurni da razumijete odgovore na pitanja za svaku lekciju prije nego što prijeđete na sljedeću.

Da bi ste stekli tu spoznaju također je važno pogledati sve citirane biblijske retke i da pročitate predloženi dodatni materijal ukoliko je dostupan na vašem jeziku.Preporučujemo vam ovo tematsko proučavanje Biblije. Ukoliko vam se javi neko pitanje na koje nema odgovor u ovim lekcijama ne ustručavajte se postaviti ga onome tko s vama proučava ili nam se pismeno obratite.

Dodatni materijal koji je predložen ispod pitanja jesu šest svezaka Studija Svetog Pisma.Biblijski tečaj

BOŽJI PLAN ZA ČOVJEKA
1 Lekcija

Stvaranje čovjeka

Šest „stvaralačkih dana“ na koje se ukazuje u uvodnom poglavlju Prve knjige Mojsijeve (Postanak) ne odnose se na prvobitno djelo stvaranja svemira, nego na pripremu naše zemlje da može podržavati život, osobito ljudski život. Saznali smo da je zemlja već postojala prije početka tih „dana“ stvaranja (1 Moj. 1:2) A

Ti dani su u stvarnosti bili dugi periodi vremena tijekom kojih se odvijalo postupno pripremanje zemlje za ljudsko obitavanje. Krajem šestog „dana“ bio je stvoren čovjek , na sliku Božju i bilo mu je zapovjeđeno da se razmnožava i napuni zemlju. (1 Moj. 1:26-31) To što je čovjek bi stvoren na „Božju sliku“ ne znači da mu je fizički nalikovao već u moralnom smislu. Čovjek je bio obdaren sa sposobnošću da razmišlja i da razumije Božje upute glede ispravnog i pogrešnog, dobra i zla. B

To što je bio stvoren na božju sliku ne znači da je bio obdaren sa besmrtnošću, niti znači da mu je bila ugrađena negdje u ljudskom organizmu „besmrtna duša“. Izraz „besmrtna duša“ ne pojavljuje se nigdje u Bibliji. Riječ duša jednostavno znači živo biće. Živo biće, Adam, bio je načinjen od organizma koji je bio oživljen sa „dahom života“. (1 Moj. 2:7) C

Zadatak kojeg je Bog dao našim praroditeljima da se množe i da napune zemlju otkriva da je udes kojeg je Bog namjenio čovjeku bio da on nastani zemlju koja je bila stvorena da bude njegovo trajno obitavalište. (Iza. 45:18) Čovjek je bio stvoren kao zemaljsko biće i savršeno prilagođen prebivalištu kojeg mu je Bog pripremio na zemlji. (1 Kor. 15:47) Našim praroditeljima ništa nije bilo rečeno o tome da će biti prenešeni na neko drugo mjesto u svemiru.

Čovjeku je bila dana vlast nad zemljomi nad nižim životnim oblicima. (Ps. 8:4-8) On si je trebao „podložiti“ zemlju što je značilo da ju je trebao dovesti pod svoju kontrolu i učiniti je prekrasnom, korisnom i produktivnom. U rajskom vrtu kojeg je Stvoritelj pripremio za naše praroditelje bilo je u izobilju prekrasne i ukusne hrane za podržavanje života. (1 Moj. 2:8, 9)

Može se pretpostaviti da je ovaj veličanstveni rajski vrt kojeg je zasadio sam Stvoritelj služio kao svojevrstan radni uzorak čovjeku koji je nastojao ispuniti zadatak koji mu je bio dan, naime da napuni zemlju svojim potomcima i da si je podloži. I nije nam teško zamisliti kakva bi situacija bila da je Božji naum bio proveden prema Stvoriteljevim pripremama.

Kako bi ljudska obitelj brojčano rasla, taj rajski dom kojeg je Bog posebno pripremio „u Edenu prema istoku“ uskoro bi postao premali, pa bi se njegove granice u skladu sa potrebama trebalo proširiti. To bi se nastavilo sve dok cijela zemlja ne bi postala jedan veliki Raj, ispunjen sa savršenom i sretnom ljudskom obitelji koja bi uživala u trajnom savršenom zdravlju i životu, radujući se sunčanim zracima Stvoriteljevog osmjeha. To je bio Božji naum kod stvaranja čovjeka.


PITANJA ZA RAZMIŠLJANJE:

Da bi smo razumjeli Božji plan za ljudsko spasenje od grijeha i smrti neophodno je znati što je bio Božji naum prilikom stvaranja čovjeka. Možeš li odgovoriti na sljedeća pitanja?


Dodatni materijal:

A - „Novo stvorenje“ str.18 odl. 1
B - „Novo stvorenje“ str.39
C - „Pomirenje između čovjeka i Boga“ str. 307, 308


Sažetak važnih misli

Čovjek je bio stvoren da u moralnom pogledu nalikuje svom Stvoritelju, obdaren sa sposobnošću da razlikuje ispravno od pogrešnog. Dobio je zadatak da se namnoži i da napuni zemlju koju je Bog stvorio da bude njegov vječni dom.Biblijski tečaj

BOŽJI PLAN ZA ČOVJEKA
2 Lekcija

Počinje vladavina smrti

Božja namjera bila je da čovjek uživa vječni život na zemlji, ali je bilo neophodno da se on pokaže dostojnim da uživa te blagoslove života u svom zemaljskom domu poslušnošću Božanskom zakonu. Kazna za neposlušnost Božjem zakonu bila je smrt.(1 Moj. 2:15-17; Rim. 6:23)

Bog je vrlo jednostavnim terminom izjavio svoj zakon i tako pojasnio kakva će biti kazna za neposlušnost. Ali, Sotona je govoreći preko „zmije“ rekao majci Evi, da smrt ipak neće uslijediti kroz neposlušnost Božjoj zapovijedi. (1 Moj. 3:1-5) Od tada se kroz stoljeća ovu laž izražavalo na različite načine tako da je rezultat toga bio taj da je samo nekolicina vjerovala da smrt uistinu predstavlja kraj. Mnogi vjerski vođe i u poganskom i u kršćanskom svijetu inzistiraju na tome „da nema smrti“. Tako se oni zapravo slažu sa opakom laži koju je izrekao Đavao u Edenskom vrtu.

Sama Eva je bila zavedena sa Sotoninom laži i okusila je zabranjeni plod. Tada ga je ponudila i Adamu koji ga je isto okusio. Međutim Adam nije bio prevaren. On je znao kakva će biti posljedica njegove neposlušnosti. (1 Tim. 2:14)

Mi smatramo da je veoma moguće kako je Adamu nedostajalo vjere u Stvoriteljevu sposobnost da Evin prijestup okrene njemu na dobro; pa je tako namjerno bio neposlušan smatrajući da mu život ne bi bio vrijedan bez njegove pomoćnice Eve. Kako god da je razmišljao, njegov je grijeh bio namjeran, i Bog ga je osudio na smrt. (1 Moj. 3:17-19) Eva je bila suučesnik u ovoj presudi.

Prijestup i presuda našim praroditeljma dogodio se prije rođenja njegove djece. To je značilo da je proces umiranja već bio počeo kada su im se rodila djeca. Tako je njihovo potomstvo bilo nesavršeno i automatski dospjelo pod osudu smrti. (Rim. 5:12)

Tako je počela vladavina grijeha i smrti i nastavila se kroz više od šest tisuća godina. Tijekom tog vremena bezbrojni milijuni su patili i umrli. Svi, i mladi i stari u svakoj generaciji iskusili su tugu,bolest i bol- mentalnu i fizičku. Ovaj dugi period ljudske patnje opisan je u Bibliji kao noć plača koja je došla na ljudsku rasu kao posljedica Božjeg gnjeva, ili osude koja je počivala na ljudima zbog grijeha. (Ps. 30:5) Međutim u od Boga određeno vrijeme kao što ćemo vidjeti kasnije doći će oslobođenje od patnje i smrti.

Apostol Pavao je rekao da se „Božja srdžba izlijeva s neba na svaku bezbožnost i nepravednost ljudi“ (Rim. 1:18) Izlijeva se kroz sve što nas podsjeća na bolest i smrt. Zaista čovjek uči o užasnoj posljedici prijestupa Božanskog zakona.


PITANJA ZA RAZMIŠLJANJE:

Da bi smo razumjeli Božji plan za spašavanje palog čovječanstva iz smrti, neophodno je jasno shvatiti što se dogodilo u Edenskom vrtu. Možeš li odgovoriti na sljedeća pitanja?


Dodatni materijal:

Pomirenje između Boga i čovjeka“ str. 407 - 409


Sažetak važnih misli

Poslušnost Božjem zakonu je uvjet da bi sva njegova inteligentna stvorenja mogla nadalje uživati njegovu naklonost i blagoslove vječnog života.Biblijski tečaj

BOŽJI PLAN ZA ČOVJEKA
3 Lekcija

Nada u oslobođenje

Kada je Bog izrekao smrtnu presudu našim praroditeljima, nije ih ostavio bez nade da će u određeno vrijeme i na određeni način ta kazna biti podignuta. Zraka nade mogla se zapaziti u Božjoj izjavi „zmiji“ u vezi dolazećeg „potomstva“ koje će joj zdrobiti glavu. (1 Moj. 3:15)

Ne možemo pretpostaviti da su Adam i Eva jasno razumjeli dublji smisao Božje izjave glede potomstva žene; ali izgleda da su ipak kroz nju imali neku nadu jer kada je bio rođen njihov prvi sin Kain, Eva je rekla, „dobih čovjeka od Gospodina.“ (1 Moj. 4:1)

U svijetlu Božjih kasnijih obećanja, sada je jasno da je Božja izjava glede potomstva koje će zdrobiti glavu zmiji ustvari značila da će u od Boga određeno vrijeme Adam i njegova rasa biti oslobođeni od Sotonine vladavine i od grijeha i smrti. (Otkr. 20:1-3; 1 Kor. 15:25, 26) To znači da će Božji prvobitni naum kod stvaranja čovjeka biti ispunjen, i da će zemlja postati jedan velik Raj, nastanjen sa otkupljenim i obnovljenim potomstvom Adama i Eve. (Otkr. 21:4)

Oko dvije tisuće godina nakon čovjekovog pada u grijeh i smrt Bog je obećao Abramu- koji je kasnije nazvan Abraham- rekavši da će kroz njega i njegovo potomstvo biti blagoslovljeni svi narodi na zemlji. (1 Moj. 12:3) Kasnije kad se Abraham pokazao dostojnim pokazavši svoju spremnost da posluša Gospoda u prinošenju svog sina Izaka kao žrtve, Bog je potvrdio to obećanje sa svojom zakletvom. (1 Moj. 22:15-18)

U Novom je zavjetu potomstvo obećano Abrahamu poistovjećeno sa Kristom. (Gal. 3:8,16) Dato je daljnje objašnjenje da će oni koji slijede Kristove stope biti povezani s njim kao dio tog obećanog potomstva. (Gal. 3:27-29) To znači da će pravi kršćani učestvovati sa Isusom u budućem djelu blagoslivljanja čovječanstva sa zdravljem i životom.

Iako je predvidio da mu neće biti poslušni, iz svoje velike ljubavi prema njima on im je preko Krista omogućio oslobođenje od smrtne kazne. (Iv.3:16) Božji plan za oslobođenje čovječanstva iz smrti kroz Krista na istoj je osnovi kao i osuda cijele ljudske rase kroz jednog čovjeka. Svi su izgubili život kroz Adama, i svi će imati priliku dobiti natrag život kroz Krista. (1 Kor. 15:21, 22)

Mnoga obećanja u Bibliji zasiguravaju nam da kada se ostvari Božanski plan za oslobođenje čovječanstva od grijeha i smrti, više neće biti bolesti, boli, ili smrti, da će radost zamjeniti tugu, i da će biti izbrisane sve suze. (Iza. 25:8, 9) Ovo oslobođenje čovječanstva od grijeha i smrti uključivat će i buđenje onih koji su umrli. Oni su svi bili „otkupljeni„ od Isusa i vratit će se u svoje prijašnje stanje. (Iza. 35:10) (A)


PITANJA ZA RAZMIŠLJANJE:

Da bi smo znali odgovore na ova pitanja podrazumijeva neprocjenjivu spoznaju Božjih otkrivenih nauma glede njegovog ljudskog stvorenja. Na koliko od njih možeš odgovoriti?


Dodatni materijal:

„Božanski plan o vjekovima“ str. 191, 192


Sažetak važnih misli

Nejasna izjava koju je Bog izrekao „zmiji“u svezi „potomstva“ u stvarnosti je Božje prvo obećanje o oslobođenju palog čovjeka iz grijeha i smrti.Biblijski tečaj

BOŽJI PLAN ZA ČOVJEKA
4 Lekcija

Spasitelj i Spasenje

KADA se je Isus rodio, anđeo je objavio da on treba biti Spasitelj. (Lk. 2:11) Božji plan spasenja za umiruću rasu zahtijevao je savršen ljudski život kao zamjenu za izgubljeni život savršenog čovjeka, Adama. Ali sve i jedan pripadnik adamske rase bio je u palom stanju i nesavršen pa stoga nijedan od njih nije mogao biti otkupitelj i spasitelj. (Rim. 3:10; Ps. 49:7)

Božja obilna ljubav prema paloj ljudskoj rasi potaknula ga je da pošalje svog vlastitog ljubljenog Sina u svijet da on bude Spasitelj. (Iv. 3:16; 1 Iv. 4:14) Da bi omogućio spasenje iz smrti, bilo je neophodno da Isus postane čovjek, a što je bilo ostvareno putem njegovog rođenja po ljudskoj majci. (Hebr. 2:9,14) Isus je spremno položio svoj život kako bi omogućio spasenje za osuđenu i umiruću rasu. (Iv. 6:51)

Isus je ljubio svijet čovječanstva i nije samo dao svoj život da bi ljudi mogli živjeti nego je također pretrpio i mnogo patnje i nevolje. (Iza. 53:3-7) Kada shvatimo što je Isus pretrpio za nas to bi u nama trebalo pobuditi ljubav i odanost prema njemu i njegovom Nebeskom Ocu koji ga je dao za našeg Otkupitelja i Spasitelja.

Biblija koristi riječ „otkupnina“ da bi opisala što je za nas bil ostvareno Isusovom smrću. (1 Tim. 2:5, 6) Riječ Otkupnina kako ju se koristi u Bibliji a s obzirom na Božanski plan otkupljenja, znači odgovarajuća cijena. Savršeni čovjek Isus postao je zamjena u smrti za savršenog čovjeka Adama, koji je izgubio svoj život kroz neposlušnost Božanskom zakonu.

Biblija izjavljuje da je kazna za grijeh smrt ali da je Bog učinio pripremu za vječni život kroz dar svojeg ljubljenog sina kao Otkupitelja i Spasitelja. (Rim. 6:23) To znači da će u od Boga određeno vrijeme svaki pripadnik adamske rase imati priliku prihvatiti pripremu Božje ljubavi i time se spasiti od smrti. (1 Kor. 15:22)

Božji dar života kroz Krista dostupan je jedino kroz vjeru i poslušnost. Međutim da bi netko vjerovao on najprije mora biti upoznat sa tom pripremom života. (Rim. 10:14, 15) Velika većina čovječanstva je umrla bez da je stekla pravu spoznaju o Kristu; ali to ne znači da neće još imati priliku vjerovati u njega i postići spasenje , jer oni trebaju biti „spašeni“ ili probuđeni iz smrti, u tu svrhu. (1 Tim. 2:3-6)

Biblija govori o tom budućem vremenu blagoslova za ljude kada kaže da će tada spoznaja Gospodnja ispuniti zemlju, i da će tada svi poznavati Gospoda i ujedinjeno mu služiti. (Iza. 11:9; Sef. 3:9)

One koji sada vjeruju u Krista i posvećuju se vršenju Božje volje on proglašava pravednima na temelju vjere. (Rim. 4:24) Oni više nisu otuđeni od Boga zbog adamske osude, nego su kroz vjeru, jedno s njim. (Rim. 5:1; 8:1) Ako ti posvećeni Isusovi sljedbenici tijekom ovog Evanđeoskog doba ostanu vjerni do smrti, biti će nagrađeni sa veličanstvenom nagradom besmrtnosti. (2 Pet.1:4; Rim. 2:7; 1 Kor. 15:53, 54)


PITANJA ZA RAZMIŠLJANJE:

Mnogi znaju da Biblija govori o spasenju i o Isusu kao Spasitelju, ali što ti izrazi zapravo znače? Na koliko od sljedećih pitanja možeš odgovoriti?


Dodatni materijal:

„Pomirenje između Boga i čovjeka“ str.417 odl.2 do str.420


Sažetak važnih misli

Isus je postao Spasitelj svijeta dajući svoj život kao otkupninu za izgubljeni život oca Adama.Biblijski tečaj

BOŽJI PLAN ZA ČOVJEKA
5 Lekcija

Slijediti Učitelja

Isus je pozvao one koji vjeruju u njega da postanu njegovim sljedbenicima. Međutim on je pojasnio da samo oni koji su spremni odreći se sebe i nositi križ mogu biti njegovi pravi sljedbenici. (Mat. 16:24) Isus je objasnio da ga nisu dostojni oni koji više vole članove svoje obitelji nego njega. (Mat. 10:37, 38) Ovi uvjeti učeništva koje je postavio sam Učitelj vrlo su zahtijevni.To nisu uvjeti po kojima će čovječanstvo u cijelini na koncu primiti život kroz Krista, nego su to uvjeti po kojima se u sadašnje vrijeme može postati pravim sljedbenikom Isusa.

Samoodricanje kakvo je naučavao Isus nije samo odustajanje od izvjesnih stvari koje su dobre za jesti niti odustajanje od drugih živtonih radosti. Umjesto toga to je odricanje od samog sebe, predanje Gospodu koje je toliko potpuno i svesrdno da se pojedinac odriče svih prava da upravlja svojim životom. To je potpuno odustajanje od vlastite volje i puteva i prihvaćanje Gospodnje volje kao pravila života. To znači potpunu promjenu pogleda na život, obnavljanje svog uma kako bi ga se uskladilo sa Božjom voljom. (Rim. 12:2)

Nositi križ znači mnogo više od trpljenja neugodnih iskustava. Kada netko uzme svoj križ i slijedi Isusa to označava njegovu spremnost da trpi i umre s Učiteljem. Oni koji su po Rimskom zakonu bili osuđeni na smrt morali su nositi svoj križ do mjesta raspeća. Prema tome nečije nošenje križa znači da je on na svom putu prema smrti, i to je simbolično značenje kršćanskog nošenja križa. Kao Isusovi učenici, mi trpimo i umiremo s njim. (Rim. 6:3-6; 2 Tim. 2:11, 12)

Biti Kristov učenik dakle znači mnogo više nego samo voditi moralan i čestit život. To znači predanje nečijeg života Božjoj stvari provedenoj kroz Krista. To znači predanje toj stvari koje vodi do žrtvovanja samog sebe i svih svojih interesa. To je kršćanski život.

Međutim život žrtvovanja kršćanskoj stvari ima svoju nadoknadu u miru i radosti Gospodnjoj, a što rezultira od zasiguranja da se ima Božansko priznanje. To je mir i radost koji se temelje na spoznaji da naš Nebeski Otac koji je pun ljubavi zna što je najbolje za nas i koji prouzročuje da sve stvari rade za neše dobro. (Rim. 8:28)

Postoje također i buduće nadoknade za one koji vjerno polože svoje živote hodajući Isusovim stopama.Obećanje takvima je da ako budu vjerno trpjeli i umrli sa Isusom da će živjeti i vladati s njim. (Rim. 8:17,18; Otkr. 3:21)

Svrha življenja i vladanja s Kristom je u tome da se ima udio s njim u blagoslivljanju sa zdravljem i životom ostatka svijeta čovječanstva a to su blagoslovi koje je on omogućio sa svojom smrću kao Otkupitelj i Spasitelj svijeta. Prednost da se učestvuje u Isusovom uzvišenju Pavao je opisao kao „nagradu nebeskog poziva“. (Filip. 3:14)


PITANJA ZA RAZMIŠLJANJE:

Nema važnijeg poziva od toga da se bude predani sljedbenik Učitelja, kao što će to pokazati odgovori na sljedeća pitanja:


Dodatni materijal:

„Novo stvorenje“ str. 443 odl, 2 i str. 444


Sažetak važnih misli

Biti pravim kršćaninom znači mnogo više nego samo živjeti moralnim i čestitim životom. To znači žrtvu, čak do u smrt.Biblijski tečaj

BOŽJI PLAN ZA ČOVJEKA
6 Lekcija

Zemaljska slava

Jedno od čuda Božjih stvaralačkih djela jeste njihova gotovo beskrajna raznolikost.Evolucionisti vjeruju da ta raznolikost naprosto ukazuje na razvoj i napredak, koji se mjenja kako jedna vrsta evoluira u drugu. To se nastavlja, oni kažu, slučajno i beskrajno. Biblija se s tim ne slaže. Biblija naučava da je razlog velike raznolikosti u djelima stvaranja Stvoriteljev dizajn i da su vrste utvrđene. (1 Kor. 15:39; 1 Moj. 1:24, 25)

Najviši stupanj ili vrsta u Božjem zemaljskom stvaranju je čovjek. Apostol Pavao je na to ukazao kao na „zemaljsko“ što jednostavno znači od zemlje. (1 Kor. 15:40) Čovjek je bio stvoren na Božju sliku, i u svojoj savršenosti on je odražavao slavu Stvoriteljeve osobnosti. (1 Moj. 1:26, 27; Ps. 8:4, 5; Hebr. 2:6, 7)

Čovjek nije bio stapanje zemaljske i duhovne prirode. U svim bezbrojnim božjim stvarstvima nema hibrida, osim onih koje je čovjek proizveo. Iako će kao što ćemo to vidjeti u sljedećoj lekciji veoma ograničen broj Božjih ljudskih stvorenja na temelju uvjeta vjernosti u slijeđenju Isusovih stopa biti kroz uskrsnuće uzvišeni do najviše prirode, to ne znači da su ljudi po svojoj prirodi dijelom duhovni. (1 Kor. 15:47-49)

Savršenom čovjeku bila je data vlast nad svim nižim oblicima zemaljskog stvarstva. U tom pogledu on je bio obdaren sa službenom slavom Stvoritelja, koji vlada nad cijelim svemirom. (1 Moj. 1:28; Ps. 8:4-8)

Zbog neposlušnosti Božanskom zakonu, čovjek nije samo izgubio život, nego je također izgubio i vlast nad zemljom. Zbog toga ne vidimo da se Božja slava odražava u ljudskoj rasi kakvu je posjedovao prvi čovjek, Adam. Danas vidimo palog čovjeka, nesavršenog i umirućeg, koji nije u stanju osloboditi se ropstva bolesti i smrti u koje je pao zbog svog grijeha. (Ps. 14:1-3; 53:1-3; 49:7; Rim. 3:10, 12, 23)

Ali Bog je nastavio ljubiti svoja ljudska stvorenja; on je napravio pripreme da ih oslobodi od grijeha i smrti. (Ps. 102:19, 20; Iv. 3:16, 17; 5:28, 29) Božja priprema za od grijeha prokleti i umirući svijet čovječanstva, njegova zemaljska ljudska stvorenja, je otkupljenje kroz Isusa. Stoga, dok danas vidimo kako čovjek umire i da je bez svoje vlasti, mi vjerom vidimo kako je Isus već dao svoj život da bi se čovjeku njegov život i zemaljska slava tijekom tisu ću godina mesijanskog kraljevstva vratili natrag. (Hebr. 2:6-9)

Božji naum nije uzvisiti zemaljske ljude na uzvišeniji stupanj života nego kroz uskrsnuće iz mrtvih obnoviti ih u život na zemlji. Apostol Petar je to opisao sa riječi „obnova“ koja znači ne uzvišenje nego obnavljanje. (Djela 3:21)

Kakva je to samo slavna priprema za od grijeha prokletu umiruću rasu! Danas je svijet ispunjen sa bijedom i tugom, poniženjem i patnjom, a što će sve proći tijekom tisućugodišnje Kristove vladavine. Zapravo ni trunka grijeha neće kvariti mir i sklad čovječanstva. Tamo više neće biti boli niti tuge, niti bilo kakvog dokaza prijašnje vladavine grijeha i smrti. Tamo više neće biti potrebe za liječnicima i pogrebnicima. U bolnicama više neće biti nijednog bolesnika. Umjesto umiranja i odlaska u grob, ljudi će se vraćati iz mrtvih, zbog moći Božje koja će biti korštena da ih vrati u život. To je Božja priprema puna ljubavi za čovjeka. To je sudbina čovječanstva, omogućena posredstvom Kristove otkupnine. To će biti obnovljena zemaljska slava.


PITANJA ZA RAZMIŠLJANJE:

Objasni razliku između evolucionističkog poimanja stvaranja i istine utvrđene u Bibliji.


Dodatni materijal:

„Božanski plan o vjekovima“ str.173-177


Sažetak važnih misli

Čovjek je bio stvoren kao zemaljsko biće i nije mješavina zemaljskog i duhovnog. Kroz Otkupninu i uskrsnuće, on će biti obnovljen u život na zemlji kao čovjek.Biblijski tečaj

BOŽJI PLAN ZA ČOVJEKA
7 Lekcija

Nebeska slava

Riječ „nebesko“ pojavljuje se dva puta u Bibliji. (1 Kor.15:40) Ona je prijevod Grčke riječi wordepouranios. Doslovno značenje te riječi je „iznad neba“. (Vidi Strongs Exhaustive concordance)

Ta ista grčka riječ je prevedena i sa „nebo“ u izjavi apostola Pavla u kojoj on stavlja u kontrast stvari na nebu i stvari na zemlji. (Filip. 2:10) To znači da postoje inteligentna Božja stvorenja u područjima svemira gore ili preko neba ili mnogo znanstvenije rečeno izvan atmosfere zemlje.

Epouranios je također prevedeno sa „nebeski“ u vezi sa više stvari. Ta je riječ povezana sa Ocem u imenu „Nebeski Otac“ (Mat. 18:35) Apostol Pavao je bio uvjeren da će ga Gospod izbaviti od zla kako bi mogao sudjelovati sa Isusom u njegovom „nebeskom“ kraljevstvu. (2 Tim. 4:18) Ovdje je također korištena grčka riječ Epourianos.

Apostol Pavao je također koristio tu riječ kada je govoreći o nadi stavljenoj pred predane Isusove sljedbenike koristio izraz, „nebeski poziv“. (Hebr. 3:1)

Kada je Nikodem, vladar u Izraelu, izrazio izneneađenje Isusu u vezi ideje da se bude „ponovno rođen“, Isus je ukazao na to kao na „nebeske stvari“ koje ljudski um ne može prihvatiti. (Ivan 3:12) Ovdje je opet korištena grčka riječ epourianos.

Apostol Pavao je koristio tu riječ u drugom kontekstu u kojem on naglašava da su „nebeska“ bića odvojena i različita od zemaljskih ili ljudskih bića. (1 Kor. 15:48) Pavao međutim objašnjava da će neki pripadnici ljudske rase u uskrsnuću biti uzvišeni na „nebeski „nivo postojanja. (1 Kor. 15:49)

Veoma je važno zadržati na umu smisao ovih različitih Biblijskih tekstova, jer oni ističu da postoji velika razlika između nebeske prirode i zemaljske prirode, da te dvije prirode ni na koji nisu stopljene u jednu, kao što mnogi pogrešno pretpostavljaju. Čovjek kada je bio stvoren ni u kom smislu nije bio nebesko ili duhovno biće, niti će priroda čovjeka ikada promjeniti.

Istina je da Biblija naučava da će oni koji žrtvuju svoje zemaljske živote, slijedeći Isusove stope biti prilikom uskrsnuća uzvišeni u nebesku prirodu. Zaista, u idućoj ćemo lekciji vidjeti da postoje različiti nivoi postojanja ili prirode, „iznad neba“ i da će Isusovi sljedbenici biti uzvišeni na najveći nivo od tih nivoa, na nivo Božanske prirode. (2. Pet.1:4)

Biblijska obećanja nude ovu slavnu nadu vjernim sljedbenicima Učitelja. To je daleko više vrednije od svega od čega moramo odustati da bi smo postigli tu slavnu „nagradu“ Božanske prirode.

„Nebeska slava“ je uistinu veličanstvena nagrada. Apostol Pavao ju opisuje kao „nagradu nebeskog poziva Božjeg po Kristu Isusu“ (Filip. 3:14) Isus je objasnio da je moguće dobiti to „blago na nebu“ jedino odustajanjem od svih zemaljskih blaga i postajanjem njegovim sljedbenikom u žrtvenu smrt, koju je on usporedio sa idejom uzimanja našeg križa kao njegovih učenika. (Mat.16:24) Neka bi stoga svi koji su se usmjerili na stvari koje su gore bili marljivi u naprezanju na uskom putu koji vodi u slavu, čast i besmrtnost.


PITANJA ZA RAZMIŠLJANJE:

Koliko se puta riječ „nebeski„ pojavljuje u Bibliji, i koja je Grčka riječ i njeno značenje iz koje ona prevedena?


Dodatni materijal:

„Božanski plan o vjekovima“ str.181-184


Sažetak važnih misli

Biblija naučava da je Bog stvorio bića na višim nivoima postojanja od ljudskog i da je vjernim Isusovim sljedbenicima obećano uzvišenje na najviši od tih nivoa, koji je Božanski.Biblijski tečaj

BOŽJI PLAN ZA ČOVJEKA
8 Lekcija

Nada u Besmrtnost

Oni koji posjeduju besmrtnost žive vječno, ali vječni život nije nužno i besmrtnost. Da su naši praroditelji ostali poslušni svom Stvoritelju i da im je bilo dopušteno da nastave jesti sa životodajnog drveća u Edenu, živjeli bi zauvijek, ali ne bi bili besmrtni. (1 Moj. 3:22-24) Besmrtnost je neuništivost. To je svojstvo Božanske prirode koje je prvobitno posjedovao samo Bog ali je kasnije bilo dodijeljeno Isusu u vrijeme njegovog uskrsnuća. (Iv. 5:26; Hebr. 1:3; Mat. 28:18)

Apostol Pavao nas obavještava da je Isus sa Evanđeljem rasvijetlio život i besmrtnost. (2 Tim. 1:10) Evanđelje je dobra vijest o spasenju iz smrti posredstvom otkupljujuće krvi Isusa Krista. Tijekom Milenijskog doba vječni život bit će ponuđen cijelom svijetu čovječanstva u ispunjenju Božjeg obećanja da će blagosloviti sve narode na zemlji, ali onima koji sada prihvate Krista, na temelju vjere, i predaju svoje živote Gospodu obećana je besmrtnost. (Rim. 2:7)

To znači da će ti vjerni Isusovi sljedbenici, prilikom uskrsnuća biti visoko uzvišeni da budu poput njega. (1 Iv. 3:1-3) Biti sličan uskrslom Isusu znači biti sudionikom Božanske prirode. (2 Pet.1:4)

Postići takvo uzvišeno stanje i položaj uključuje poniznost i vjernost Gospodu tijekom sadašnjeg života, vjernost koja se pokazuje spremnošću da se žrtvuje i sam život u službi Gospodu. I to mora biti trajna vjernost koja traje sve do smrti. (Otkr. 2:10)

Čovjek je bio stvoren smrtnim. To znači da je smrt bila mogućnost ali ne i nužnost. Smrt je postala za ljude izvjesnost zbog grijeha. (1 Moj. 2:17; Rim. 5:12) Isusovi sljedbenici su po svojoj prirodi smrtni budući da su pripadnici ljudske rase. Po vjeri je ta smrtna presuda dignuta s njih , i oni polažu tu svoju opravdanu ljudsku prirodu kao žrtvu. (Rim.5:18; 8:1)

Apostol Pavao koristi kontrastne riječi „raspadljivost“ i „neraspadljivost“ da opiše svojstva smrtnosti i besmrtnosti, i on nas obavještava da prilikom uskrsnuća ti kršćani koji su sada smrtni ili raspadljivi oblače nerasadljivost. Radi naglašavanja Pavao ponavlja tu misao koristeći riječi smrtnost i besmrtnost. (1 Kor. 15:53, 54)

Pavao govori o vremenu kada će pobjeda progutati smrt. To je jedno od Starozavjetnih Božjih obećanja koja se primjenjuju na Milenijsko doba kada će čovječanstvu biti obnovljen savršeni život ovdje na zemlji. (1 Kor. 15:54, 55; Iza. 25:7,8) Ali ovi blagoslovi vječnog ljudskog života ne mogu poteći svijetu čovječanstva sve dok se svi pravi Isusovi sljedbenici tijekom sadašnjeg doba ne pokažu dostojnima uzdizanja u besmrtnost. Tada će oni živjeti i vladati s Kristom u svrhu uništavanja tog velikog neprijatelja Smrti. (1 Kor. 15:25, 26; Otkr. 20:6)


PITANJA ZA RAZMIŠLJANJE:

Objasni razliku između besmrtnosti i vječnog života. Koje je jedno od svojstava besmrtnosti i tko je prvi posjedovao besmrtnost?


Dodatni materijal:

„Božanski plan o vjekovima“ str. 207, odl.1, i str. 208


Sažetak važnih misli

Čovjek nije bio stvoren besmrtnim, međutim besmrtnost je obećana vjernim Isusovim sljedbenicima a dobit će ju prilikom uskrsnuća.Biblijski tečaj

BOŽJI PLAN ZA ČOVJEKA
9 Lekcija

Kristov obećani povratak

Isusovi učenici su bili uvjereni da je njihov Učitelj bio obećani Mesija i da je on došao u ispunjenju Starozavjetnih obećanja koja se odnose na uspostavu moćne vladavine koja će proširiti svoju sferu utjecaja po cijeloj zemlji. (Iza. 9:6,7; Ps. 72:8; Iv. 1:41,42) Iz tog su razloga bili veoma razočarani kada je Isus bio uhićen i okrutno ubijen. Oni tada još nisu shvaćali da je Isus davao svoje tijelo za život svijeta. (Iv. 6:51)

Tek su kasnije, kroz prosvjetljujuči utjecaj Svetog Duha, apostoli idrugi učenici u ranoj Crkvi naučili da će njihova nada u Kraljevstvo a kojoj je Isus središnja točka, biti realizirana kao rezultat njegovog povratka na zemlju, a što je postalo poznato kao drugi advent. Međutim, čak i prije svoje smrti Isus je rekao svojim učenicima da on odlazi, da će se opet vratiti i da će oni tada biti sa njim. (Iv. 14:3; Mat. 16:27)

Nakon Isusovog uskrsnuća, kada se je po posljednji put pojavio pred svojim učenicima, prije povratka na nebo, oni su bili veoma zabrinuti oko svoje nade u Kraljevstvo. Međutim, Isus im je tada dao zapovjed da budu njegovi svjedoci; i kada ih je napuštao pojavila su se dva anđela i zasigurali im da će im se Isus vratiti. (Djela 1:6-11)

U propovjedi koju je održao na Pedesetnicu, apostol Petar je govorio o Kristovom povratku i povezao taj događaj sa onim što je opisao kao „vremena obnove svega“. (Djela 3:20, 21)

Nada u Kristov povratak i uspostavu njegovog Kraljevstva i nagradu za njegove sljedbenike bila je veoma stvarna pripadnicima Rane Crkve. To je za njih bilo izvorom utjehe i duhovne snage dok su nastojali svjedočiti o Isusu u neprijateljskom svijetu. (Titu 2:13; 1 Sol. 4:16-18)

Braća u ranoj Crkvi nisu razumjela da se Kristov povratak trebao dogoditi stoljećima kasnije. Tadašnje općenito očekivanje je bilo da će se on vratiti vrlo brzo. Mnoga obećanja davala su im povoda za takvo gledište, jer nisu uzeli u obzir da su se ta obećanja temeljila na Božanskom stanovištu o vremenu. (Ps. 90:4; 2 Pet.3:8, 10; Otkr. 3:11; 22:20) Ta su braća bila u veoma složenoj situaciji kao pokrovitelji Mesijine stvari, onoga kojega su njegovi neprijatelji ubili. Oni su razumijeli zašto je on umro, ali nevjerujući svijet nije. Istina je, oni su objavljivali činjenicu da je Isus bio podignut iz mrtvih; ali k tome je trebalo dodati da se je on vratio na nebo a što bi zvučalo nevjerojatnim za nevjerujući svijet.

Bilo je veoma teško prihvatiti jednu takvu poruku, pa je stoga vjera braće bila bolno ispitana. Njima je dakle povratak njihovog Gospodina, bilo središte svih nihovih nadanja i čezmuli su za vremenom kada se je on trebao pojaviti. (1 Pet. 1:7, 8)


PITANJA ZA RAZMIŠLJANJE:

Zašto je Isusova smrt bila tako veliki ispit za vjeru njegovih učenika?


Dodatni materijal:

„Božanski plan o vjekovima“ str. 93, 94


Sažetak važnih misli

Veoma važna svrha Isusovog prvog dolaska bila je da umre kao Otkupitelj, i da otkpi svijet od smrti. Drugi put dolazi kao Osloboditelj, da obnovi čovječanstvo u život.Biblijski tečaj

BOŽJI PLAN ZA ČOVJEKA
10 Lekcija

Način povratka našeg Gospodina

Kada razmatramo način Kristovog povratka na zemlju prilikom njegovg drugog dolaska, potrebno je imati na umu da on više nije ljudsko biće, da je žrtvovao svoju ljudsku prirodu kako bi omogućio otkupljenje iz smrti za Adama i njegovo potomstvo, ljudsku rasu. (Hebr. 2:9; 2 Kor. 5:16) Biblija govori o Isusovim iskustvima „u danima dok je bio u tijelu“ a što je bilo u prošlosti. (Hebr. 5:7) Biblija nas također obaviještava da je Isus bio ubijen u tijelu ali da je prilikom uskrsnuća oživio kao duh, ili duhovno biće, točna slika svog Nebeskog Oca. (Hebr. 1:3; 2 Kor. 3:17; 1 Pet. 3:18)

S obzirom da je bio uzdignut do Božanske prirode kad je bio podignut iz mrtvih, Isus je sada nevidljiv ljudskim očima, kao i sam Stvoritelj. (1 Tim. 1:17; 6:15,16) Kako bi dokazao svojim učenicima da je bio podignut iz mrtvih, čudesno im se pokazivao u raznim prilikama u fizičkom tijelu- jednom kao vrtlar, jednom kao stranac itd. Ali na ta se pojavljivanja u Bibliji ukazuje kao na „znakove“ i „dokaze“ (Iv. 20:30; Djela 1:3) Apostoli su znali da će ga moći vidjeti onakvog kakav jest, Božansko biće, jedino kada budu postali poput njega i oni su njegovali tu nadu. (1 Iv. 3:1-3)

Isus je učio svoje učenike da ga svijet čovječanstva više neće vidjeti nakon njegove smrti i uskrsnuća. (Iv. 14:19) Isus je objasnio da će ga njegovi učenici vidjeti i to je zbog toga što će prilikom uskrsnuća postati poput njega. Zbog toga što ljudske oči nisu u stanju vidjeti uskrslog i uzvišenog Isusa, on je u stanju vratiti se tajno dok svijet u isto vrijeme nastavlja svojim uobičajenim tempom. (Otkr. 16:15; 1 Sol. 5:2; 2 Pet.3:10)

Isus je objasnio svojim sljedbenicima da će biti neophodno da budno prate znakove koji će označiti činjenicu njegove druge prisutnosti na zemlji, i da će za neko vrijeme njegova prisutnost biti nepoznata svima koji ne bdiju. Isus je to usporedio sa danima Noe prije potopa, kada je svijet živio svojim uobičajenim tempom, ne zanajući pravi značaj vremena u kojem su živjeli. (Mat. 24:38, 39; Lk. 21:36; 17:26, 27)

Pravo značenje termina „stražari“ kako je korišten u Bibliji, ne znači zuriti u nebo da bi se vidjelo Isusov povratak. Misao je u stvari u promatranju svjetskih događaja koji ispunjavaju proročanstva koja se odnose na vrijeme povratka našeg Gospodina. Petar govori o „pouzdanoj proročanskoj riječi“. (2 Pet.1:19)

Na kraju će cijeli svijet čovječanstva „vidjeti“ ili razabrati činjenicu druge prisutnosti našeg Gospodina. Biblija kaže da će ga „vidjeti“ u „oblacima“ što znači u kaotičnim i tjeskobnim iskustvima u vezi sa slomom zemaljske vladavine i uspostave Kristovog kraljevstva. Ljudi u svijetu nikada neće vidjeti Isusa u doslovnom smislu. (Otkr. 1:7; 2 Sol. 1:7-10)

Svijet čovječanstva razabrat će Isusa na mnogo sličan način kako je Job vidio Boga. Nakon što je njegova vjera bila ozbiljno ispitana nevoljama koje je Gospod dozvolio da dođu na njega, Job je rekao u molitvi: „Po čuvenju sam te poznavao do sad, ali sada te oko moje vidi“ (Job. 42:5) Job nije vidio Boga doslovno, nego je stekao bolje razumijevanje o njemu.


PITANJA ZA RAZMIŠLJANJE:

Kako znamo da se Isus više neće vratiti na zemlju kao čovjek? Citiraj Biblijski dokaz.


Dodatni materijal:

„Vrijeme je blizu“ str. 106-108


Sažetak važnih misli

Proučavajući proročanstva koja se odnose na Kristov povratak i njegovu drugu prisutnost na zemlji, bitno je imati na umu da je on sada Božansko Biće, „točna slika“ svog Nebeskog Oca.Biblijski tečaj

BOŽJI PLAN ZA ČOVJEKA
11 Lekcija

Tri svijeta

Postoje važne vremenske podjele u Božjem planu a na koje Biblija ukazuje kao na epohe i doba. Ono što Biblija kaže za jedno od tih vremenskih perioda ne mora biti točno i za drugo; stoga je u našem proučavanju Biblije važno primjeniti njena različita obećanja i proročanstva na odgovarajući vremenski period u Božanskom planu; inače će nam se Biblija činiti kontraditkornom. Apostol Pavao je glede ove metoda proučavanja Biblije rekao da je to „pravo upravljanje Riječju Božjom“. (2 Tim. 2:15)

Na cijeli vremenski period od Adama do potopa ukazuje se kao na „svijet“-„ondašnji svijet“ (2 Pet. 3:6) Vjerni Božji sluge poput Abela, Enoha i Noe živjeli su u tom svijetu. S približavanjem kraja tog svijeta Bog je uputio Nou da gradi arku. (1 Moj. 6:14)

Vremenski period koji počinje sa potopom i završava s uspostavom Kristovog kraljevstva Biblija naziva „sadašnji zli svijet“ (Gal.1:4) Nazvan je zlim svijetom ne zato što u njemu nema dobra već zato što zlo u njemu dominira. Sotona, Đavao je vladar „sadašnjeg zlog svijeta“ (Mal. 3:15; Iv. 14:30; 2 Kor. 4:4)

Treći svijet započinje kada Gospodin koji se je vratio veže Sotonu i kad tapočne njegova tisućugodišnja vladavina. U Bibliji se o njemu govori kao o „budućem svijetu“ (Hebr. 2:5) Tijekom prvih tisuću godina tog trećeg svijeta, Isus će biti vrhovni vladar; i svrha njegove vladavine biti će da uspostavi Božju volju širom zemlje i da uništi sve neprijatelje Boga i pravednosti. (1 Kor. 15:25-28)

Budući da je zlo dominiralo u prva dva svijeta, očito je da je Biblija u svojim izvještajima uzela u obzir opće uvjete tokom ta dva vremenska perioda. Samo u posebnim prilikama i iz specifičnih razloga Bog se uplitao u ljudska zbivanja tijekom ta dva svijeta kako bi zaustavio zla djela. Izgledalo je kao da je tokom većine tog vremena zlo cvjetalo. (Job 21:7-15)

Danas izgleda kao da su zli postupci gotovo neobuzdani. U „budućem svijetu“ biti će drugačije jer tada će Sotona biti vezan i Kristovo će kraljevstvo upravljati svime. (Otkr. 20:1-4)

Tijekom „sadašnjeg zlog svijeta“ pravedni su Božji sluge često progonjeni. (2 Tim. 3:12) U Starom se zavjetu o progonstvu govori kao o „sramoti“ Božjeg naroda, i mi smo uvjereni da će ta sramota biti uklonjena posredstvom instrumenata Kristovog kraljevstva. (Iza.25:8) Tada će pravednik cvjetati i čak će velika zla kao što su bolest i smrt biti uklonjena. Apostol Ivan je pišući u vezi trećeg svijeta u Božjem planu rekao: „I obrisat će (Bog) svaku suzu s očiju njihovih i smrti više neće biti, ni tuge ni jauka ni boli više neće biti. Sve što je prije bilo nestalo je.“(Ps. 72:7; Hoš. 13:14; 1 Kor. 15:55; Otkr. 21:1-5)


PITANJA ZA RAZMIŠLJANJE:

Vjerojatno si već čuo kako neki kažu da je Biblija proturiječna, ali to nije istina, kao što ćeš shvatiti ako odgovoriš na sljedeća pitanja:


Dodatni materijal:

„Božanski plan o vjekovima“ str. 65-70


Sažetak važnih misli

Da bi smo razumijeli Biblijska učenja, potrebno je poznavati različite vremenske podijele u Božjem planu i primjeniti Biblijska obećanja i proročanstva u njihove odgovarajuće vremenske periode.Biblijski tečaj

BOŽJI PLAN ZA ČOVJEKA
12 Lekcija

Četiri doba

U prethodnoj lekciji naučili smo da postoje tri glavne vremenske podjele u Božjem planu. Prva od tih bio je svijet prije potopa; druga, period koji je počeo s potopom i završava sa uspostavom Kristovog Kraljevstva; treća je svijet koji počinje sa vezivanjem Sotone i uspostavom Kristovog kraljevstva i nastavlja se u vječnu budućnost. Druga od tih glavnih vremenskih podjela koju je Apostol Pavao opisao kao „sadašnji zli svijet“ (2 Kor. 4:4; Gal. 1:4) podijeljena je u tri doba. Prvo od tih doba počelo je sušenjem voda potopa i nastavilo se sve do smrti Jakova, Abrahamovog unuka. Tijekom tog perioda Bog je provodio svoj plan preko pojedinačnih patrijarha, kao što su bili Noa, Abraham, Izak i Jakov. On je dao obećanja Abrahamu, ponovio ih Izaku, a Jakov ih je naslijedio po rođenju. (1 Moj. 12:3; 22:16-18; 26:3-5; 27:28, 29; 28:10-14)

Počev od Jakovljeve smrti, Bog se počeo baviti s njegovih dvanaest sinova, kao obitelji ili nacijom. Ovu promjenu mnogi predlažu zbog činjenice da dok je Izak darovao svoj roditeljski blagoslov samo jednom od svojih sinova, Jakov je blagoslovio svih dvanaest svojih sinova , premda je samo Juda primio obećanje. (1 Moj. 49:8-10) Kasnije nakon što ih je izbavio iz Egipta, Bog je dao tom narodu svoj Zakon, i njima je slao svoje proroke. (Rim. 3:1, 2) Na taj period u Božjem planu mi ukazujemo kao na Židovsko doba, jer Bog se tokom tog perioda bavio samo sa Izraelskom nacijom. (Amos 3:2)

Židovsko doba obilježila je činjenica da je Bog tokom tog vremena dao Izraelcima svoj Zakon i slao im svoje proroke. Ovo uređenje završilo je sa prvim Kristovim dolaskom , Ivan Krstittelj bio je zadnji od proroka. (Lk. 16:16) Jedan od bitnih nauma Židovskog doba bio je da se Izraelcima kao narodu da prilika da se kvalificiraju kako bi učestvovali zajedno sa Mesijom u budućem blagoslivljanju svijeta, ali u tome nisu uspjeli. (2 Moj. 19:5, 6)

Završni ispit za tu naciju bio je dolazak Mesije, i oni ga nisu prošli jer su ga odbacili. Tada je započelo Evanđeosko doba, doba u kojem se Bog bavi sa pojedincima koji pozitivno reagiraju na Evanđelje i posvećuju se njegovoj službi. Nekolicina Izraelaca bila je među prvima koji su prigrlili tu mogućnost. (Iv. 1:11,12) Ali nije bilo dovoljno Izraelaca da popune Božji predodređeni broj sunasljednika s Kristom, pa se Evanđelje počelo propovjedati neznabošcima, i to se objavljivanje Evanđelja nastavilo kroz cijelo doba. (Djela 1:8)

Nakon Evanđeoskog doba slijedi Milenijsko doba. To će biti prvo doba u trećem svijetu. To je doba Kristovog vladanja nad Zemljom. To je doba tokom kojeg će sve zlo biti uništeno, uključujući bolest i smrt. (1 Kor. 15:25, 26) To je doba velikog izvršenja u Božjem planu kada će njegov veliki dizajn biti dovršen. (Efež. 1:10)

Kroz Krista, Glavu i tijelo, - potomstvo Abrahamovo- spoznaja o Gospodu ispunit će zemlju kao što se vodama pune mora. U tom pravednom kraljevstvu neće ničemu biti dopušteno da uzrokuje kakvu štetu ili zlo. (Iza. 11:9)


PITANJA ZA RAZMIŠLJANJE:

Znati kako je Bog djelovao u različitim dobima u okviru svog plana i što će činiti u budućnosti neophodno je da bi smo cijenili sklad Biblije. Možeš li odgovoriti na sljedeća pitanja?


Dodatni materijal:

„Božanski plan o vjekovima“ str.70-75


Sažetak važnih misli

Stavljanje različitih Biblijskih tekstova u njima odgovarajuća doba je veoma važno u proučavanju Biblije.Biblijski tečaj

BOŽJI PLAN ZA ČOVJEKA
13 Lekcija

Gospodinov dan

Biblija koristi izraz „dan Gospodinov“ (ili dan Jehovin) da označi period u završnim danima ovog Evanđeoskog doba kada se Božja ruka upliće u ljudska zbivanja. S pravom ga se primjenjuje na taj dio Kristove druge prisutnosti tijekom kojeg se Sotonin svijet, ili društveni poredak, uništava utirući put uspostavi Kristovog Milenijskog Kraljevstva. (1 Sol. 5:2,3; 2 Pet. 3:10)

Kristovo djelo uništavanja Sotoninog društvenog poretka, kao mišice Jehovine, bit će ostvareno kako je opisano „u danima Sina čovječjega“ (Lk. 17:26, 27) To je vrijeme kada je Isus „Sin čovječji„ prisutan, raspadanje ljudskih institucija jedan je od znakova da se on vratio.

Ovaj dan Gospodinov ili Jehovin, također je prorečen u Starom Zavjetu, gdje je simbolički opisan kao dan sa oblacima, tamom i zvukom trube. (Joel 2:1, 2) Danijel opisuje taj dan kao „vrijeme kraja“ u kojemu će biti veliko „vrijeme tjeskobe“. (Dan. 12:1, 4)

Taj isti period nacionalne i međunarodne nevolje koji označava uništenje Sotoninog svijeta u Bibliji je također opisan kao dan „Božje osvete“ (Iza. 34:1-8; Jer. 25:32, 33) Tokom tog perioda grešne i sebične ljudske institucije kojima je dominirao Sotona trebaju uništene premda im je do sada bilo dopušteno da napreduju.

Na kraju tog „dana“ sebičan ljudski autoritet po cijeloj zemlji biti će zamjenjen sa Božanskim autoritetom u rukama Krista. (Otkr. 11:15, 17, 18) Biblija otkriva da u procesu uništavanja zlih ljudskih institucija narodi postaju gnjevni što vodi u vrijeme velike nevolje koju je prorekao Isus. (Mat. 24:21, 22)

Biblija također koristi izraz „posljednji dani“što ukazuje na završne dane ovog sadašnjeg Evanđeoskog doba, neposredno prije nego na zemlji bude uspostavljeno Kristovo pravedno kraljevstvo. To Kraljevstvo je upoređeno sa velikom gorom koja je na položaju da dominira nad svim drugim „vrhovima gorskim“ i „bregovima“koja simboliziraju „kraljevstva ovog svijeta“. Biblija pokazuje da će ljudi priznati autoritet Kristovog Kraljevstva i kroz poslušnost njegovim zakonima pronaći mir i sigurnost. (Mih. 4:1-4)

Zlo neće biti skroz uništeno sve do završnih godina Kristovog kraljevstva. Dok su tijekom Gospodinovog dana ljudske sebične vladalačke institucije bile uništene u vremenu nacionalne i međunarodne nevolje, djelo ukidanja sveg zla nastavit će se tijekom sljedećih tisuću godina kraljevstva. Na koncu će svi „neprijatelji“ biti uništeni. (1 Kor. 15:25, 26)


PITANJA ZA RAZMIŠLJANJE:

Kada proučavamo proročanstva bitno je shvatiti da se izraz „dan“ često koristi za duži vremenski period. Ispravni odgovori na sljedeća pitanja će to otkriti.


Dodatni materijal:

„Bitka od Harmagedona“ str. 11-20


Sažetak važnih misli

„Dan Gospodinov“ ili dan Jehovin je vremenski period u završnim danima Evanđeoskog doba , prije uspostave Kristovog tisućugodišnjeg kraljevstva, kada su sebične i zle ljudske institucije uništene u velikom vremenu nevolje. Također je opisan u Bibliji kao dan Božjeg gnjeva i srdžbe i dan Božje osvete.Biblijski tečaj

BOŽJI PLAN ZA ČOVJEKA
14 Lekcija

Svrha povratka našeg Gospodina

U prethodnoj smo lekciji naučili da je Isus došao u svijet kao čovjek da bi žrtvovao svoj ljudski život za grijehe ljudi i tako ih otkupio od smrti. Iz tog je razloga on dao svoje tijelo, svoju ljudsku prirodu, za život svijeta. (Iv. 6:51)

Gospodinovo djelo na zemlji nakon Isusove smrti i uskrsnuća nije bilo obnavljanje ljudi u zdravlje i život na zemlji (premda je to bilo omogućeno njegovom smrću i uskrsnućem) nego odabiranje iz redova ljudstva onih koji su spremni trpjeti i umrijeti s njim, da bi mogli živjeti i vladati s njim. Ova grupa ljudi opisana je u Bibliji kao „narod za njegovo ime“. (Djela 15:14)

Međutim Biblija nas uvjerava da će kao posljedica Kristovog djela otkupljenja, čovječanstvo biti obnovljeno u život na zemlji. Krist se vraća na zemlju upravo zato da ostvari to veliko djelo o kojem Biblija govori kao o „vremenima obnove svega“. Biblija nas obavještava da su svi Božji sveti proroci prorekli ta „vremena obnove.“ (Djela 3:19-21)

Izaija je bio jedan od Božjih svetih proroka i on je prorekao dan kada ljudi više neće govoriti da su bolesni. (Iza.33:24) Izaija je također predskazao da će se otvoriti oči slijepima, da će gluhi opet čuti, i da će se oni koje je Isus otkupio- „otkupljeni od Gospodina“- vratiti iz mrtvih. (Iza. 35:5, 10) U drugom predviđanju o „vremenima obnove“ Izaija je napisao da će Bog obrisati suze ljudima i da će uništiti smrt. (Iza. 25:8) Jeremija je bio još jedan od Božjih svetih proroka, i on je prorekao da će djeca koja su umrla biti vraćena u život, odnosno vratiti se iz „zemlje neprijateljske“. (Jer. 31:15-17)

Djelo obnavljanja čovječanstva u zdravlje i život na zemlji bit će ostvareno kroz instrumente Kristovog kraljevstva. Ovo je Kraljevstvo u Bibliji upoređeno sa gorom, „gorom Gospodinovom“, i prorok Mihej je prorekao da se na toj gori ili kraljevstvu Gospodinovom ljudi više neće učiti ratu i da ih nitko neće plašiti. (Mih. 4:1-4)

U Starom su zavjetu oni koji su umrli upoređeni sa zatočenicima. Njihovo buđenje iz mrtvih je opisano kao oslobađanje iz zatočeništva. Ezekijel, još jedan od Božjih svetih proroka koristeći tu terminologiju je prorekao obnovu Sodomljana, Samarićana i Izraelaca. (Ezek. 16:53) Koristeći slične izraze prorok Jeremija je prorekao obnovu drugih zlih ljudi iz prošlosti. (Jer. 48:47; 49:39)

Prorok Habakuk je prorekao da će s povratkom Gospodina zemlja biti ispunjena sa spoznajom o Gospodnjoj slavi. (Hab. 2:14) Svi ovi blagoslovi će doći ljudima na zemlju kao posljedica povratka našeg Gospodina.


PITANJA ZA RAZMIŠLJANJE:

Što je bio jedan od glavnih razloga Kristovog prvog dolaska? Što je bilo Gospodinovo djelo nakon smrti i uskrsnuća Isusa?


Dodatni materijal:

„Božanski plan o vjekovima“ str. 93-95


Sažetak važnih misli

Krist se ne vraća da uništi zemlju nego da vrati ljudima zdravlje i život.Biblijski tečaj

BOŽJI PLAN ZA ČOVJEKA
15 Lekcija

Kristovo Kraljevstvo

Kristovo Kraljevstvo je vrlo istaknuta tema u Bibliji. Ponekad se na njega ukazuje kao na Božje Kraljevstvo, što je prikladno budući da je Bog taj koji je omogućio svom Sinu uspostaviti kraljevstvo na zemlji. Također ga se ponekada naziva nebeskim kraljevstvom, što ističe da ova obećana svjetska vladavina nije rezultat ljudskog planiranja niti porijekla, nego je uspostavljena i ovlaštena od Boga nebeskog. (Dan. 2:44)

Neka od Biblijskih obećanja i proročanstava o kraljevstvu ukazuju na njegove vladare, dok druga na njegove podanike, one koji imaju priliku biti blagoslovljeni kroz upravu putem njegovih pravednih zakona. Isus Krist će biti veliki Kralj, ili Vladar u tom kraljevstvu. (Zah. 9:9, 10; Otkr. 19:16; Iv. 18:37)

Udruženi sa Isusom u tom kraljevstvu biti će oni, koji su se tijekom Evanđeoskog doba odrekli sebe, i vjerno uzeli svoj križ i slijedili ga, spremno pijući iz njegove čaše patnje. O njima se u Bibliji govori kao o onima koji su patili i umrli s Isusom i bili podignuti iz mrtvih da žive i vladaju s njim. (Otkr. 20:4)

Isus i njegovi sljedbenici neće vladati kao ljudski kraljevi nego kao Božanski, nevidljivi ljudskim očima. (Kol. 1:13-15) Isusovim je sljedbenicima zasigurano da će biti poput njega. (1 Iv. 3:1-3; 2 Pet. 1:4)

Jedna od ilustracija s kojima Biblija opisuje tu promjenu prirode, iz ljudske u božansku je „ponovno se roditi“. Isus je objasnio Nikodemu da su oni koji su ponovno rođeni nevidljivi i moćni poput vjetra. (Iv. 3:6-8) Rođenje iz ljudske u duhovnu prirodu zbiva se u trenutku uskrsnuća; i kada je Isus bio podignut iz mrtvih bio je u stanju otići i doći neprimjetno, pojavljujući se svojim učenicima samo onda kada je on to želio.

Ovi nevidljivi i moćni vladari u Kristovom kraljevstvu na zemlji će biti zastupljeni po vjernim Božjim slugama koji su trpili i umrli zbog pravednosti prije Isusovog prvog dolaska. Na njih se u Bibliji ukazuje kao na „očeve“ i obećano je da će oni biti „kneževi po svoj zemlji“. (Ps. 45:16)

Apostol Pavao je objasnio da će ti vjerni sluge Božji iz drevnih vremena uskrsnuti iz mrtvih savršeni, tijekom „boljeg uskrsnuća“ (Hebr. 11:35, 39, 40) Apostol Pavao je spoomenuo imena nekolicine od tih drevnih uglednika, ali Biblija ukazuje da ima mnogo više onih iz tih davnih vremena koji su dokazali svoju lojalnost Bogu i koji će biti korišteni u kraljevstvu. Isus je također spomenuo drevne uglednike i njihovo mjesto u Kraljevstvu. (Mat. 8:11; Lk. 13:28, 29)

„Obećanje dato Abrahamu biti će kroz te dvije faze kraljevstva potvrđeno“- „U tebi i u tvom potomstvu blagoslovit će se svi narodi na zemlji“, „Tvog će potomstva biti kao pijeska morskoga i kao zvijezda nebeskih“- i zemaljsko i nebesko potomstvo, oboje Božji instrumenti za blagosiljanje svijeta…Taj korijenski savez (Rim. 11:17) nosi dvije različite vrste grana a koja će po usksrnuću svoju specifičnu vrstu savršenog ploda- ljudska i duhovna klasa u kraljevskoj moći“. (A)


PITANJA ZA RAZMIŠLJANJE:

Spomeni različite načine na koje se Mesijansko Kraljevstvo opisuje u Bibliji, i objasni.


Dodatni materijal:

„Božanski plan o vjekovima“ str. 288-292, „Bitka od Harmagedona“ str. 625, odl. 1, 2


Sažetak važnih misli

Kristovo Kraljevstvo će imati svoje vladare i podanike. Glavni vladari će biti duhovni, nevidljivi ljudima, ali će imati ljudske predstavnike.Biblijski tečaj

BOŽJI PLAN ZA ČOVJEKA
16 Lekcija

Podanici Kraljevstva blagoslovljeni

Podanici Kristovog Kraljevstva biti će ljudi cijelog svijeta, uključujući i one koji su umrli, izuzev onih koji su se za svog života dokazali dostojnima da budu ili među duhovnim ili zemaljskim vladarima u Kraljevstvu. Njihovi će se blagoslovi sastojati od svih dobrih stvari koje s pravom pripadaju ljudima koji žele biti u skladu sa pravednim zakonima njihovog Stvoritelja. (Ps.145:16) Na ove se blagoslove u jednom od Biblijskih obećanja s pravom ukazuje kao na „gozbu“. (Iza. 25:6)

Ima mnogo za sada nedostižnih blagoslova za kojima je ljudska rasa žudila i borila se. Jedan od njih je mir. Ljudi svih naroda čeznuli su za vremenom kada više neće biti ratova, i Bog je obećao da će kroz instrumente Kristovog kraljevstva mir biti uspostavljen, univerzalan i vječni mir. (Ps. 46:9, 10; Iza. 2:3, 4; 9:7)

Kroz stoljeća je uvijek bilo u velikoj mjeri nesigurnosti u ekonomskom pogledu. Premda je u Americi Socijalna služba smanjila napetosti do jedne određene mjere, problem je daleko od riješenja na globalnom planu. Samo će Kristovo kraljevstvo donijeti stvarno riješenje. Pod zakonima tog kraljevstva, postojat će pravedni i sretni uvjeti za sve. (Mih. 4:4; Ps. 72:11-13; Iza. 65:21, 22)

Još jedan uzrok koji doprinosi ljudskoj nesreći bio je svijetom rašireni sukob mišljenja glede Boga i religije. U svakom dobu to je vodilo do gorke mržnje i progonstva. U mnogim zemljama danas učinjeni su napori da se riješi taj problem, ali to je u najboljem slučaju vodilo samo do površnih sporazuma o jedinstvu. Međutim kroz upravu Kristovog kraljevstva, ovaj će problem biti potpuno i zauvijek riješen. Božja nam obećanja jamče da će on upisati svoje zakone u srca ljudi i da će ga svi uistinu poznavati. (Jer. 31:31-34) Također nam je zasigurano da će Gospod upraviti čistu poruku istine k ljudima, na temelju koje će mu svi služiti ujedinjeno. (Sef. 3:9) Obavješteni smo o tome da će tada spoznaja o Gospodu ispuniti zemlju kao što vode ispunjavaju mora. (Iza. 11:9)

Svi ovi blagoslovi, bez obzira na to koliko su prekrasni, ne bi bili od trajne vrijednosti ako bi ljudi nastavili obolijevati i umirati; stoga nam Biblija jamči da će problem bolesti i smrti također biti riješen. Ova pošast koja je na ljudskoj rasi biti će uništena. (Iza. 33:24; 25:8; 1 Kor. 15:25, 26)

Blagoslovi Kristovog kraljevstva proširit će se i na one koji su mrtvi, jer će biti probuđeni iz smrtnog sna. (Da. 12:2; Iv. 5:28,29) Smrću Isusa bio je otkupljen sav mrtvi svijet čovječanstva, i obećano nam je da će se otkupljeni od Gospodina vratiti iz mrtvih. (Iza. 35:10) To će uključivati i zle i pravedne. (Djela 24:15)


PITANJA ZA RAZMIŠLJANJE:

Tko će biti podanici Kristovog kraljevstva, i koje će blagoslove primiti?


Dodatni materijal:

„Božanski plan o vjekovima“ str.111-114


Sažetak važnih misli

Blagoslovi Kristovog kraljevstva će biti toliko sveobuhvatni i zadovoljavajući da ih Biblija uspoređuje sa „gozbom od najljepših jela“ koju će Gospod učiniti za sve ljude.Biblijski tečaj

BOŽJI PLAN ZA ČOVJEKA
17 Lekcija

Bog iskušava svoj narod

Božja je volja da sva njegova inteligentna stvorenja uživaju vječni život. Ljudi sada umiru, ne zato što su tako bili stvoreni već zbog grijeha. Nikome neće biti dan vječni život dok se ne dokaže dostojnim kroz poslušnost Božanskom zakonu.

Naši su praroditelji imali pred sobom test poslušnosti. (1 Moj. 2:16, 17) Oni su pali na tom ispitu i bili osuđeni na smrt. (1 Moj. 3:17-19) Zakonom nasljeđivanja smrtna kazna prešla je na Adamovo potomstvo, tako da je cijela ljudska rasa postala umiruća rasa. (Rim. 5:12)

Međutim, kroz Krista je Božja ljubav učinila pripremu za oslobođenje čovječanstva od prvobitne smrtne kazne, i da svaki pripadnik ljudske rase pojedinačno dobije priliku da se dokaže dostojnim vječnog života. (Iv. 3:16) Isus nije došao u svijet da osudi ljude nego da im da priliku da žive. (Iv. 3:17)

Ova će prilika biti data svijetu općenito u budućem vremenskom razdoblju opisanom u Bibliji kao sudnji dan. (Djela 17:31) Ovaj dan ili razdoblje suda, ili testiranja biti će vrijeme prosvjetljenja kada će se ljudi učiti pravednosti. (Iza.26:9; Ps. 96:10-13)

Izuzev naraštaja koji živi na početku ovog budućeg razdoblja testiranja, biti će neophodno da čovječanstvo bude probuđeno iz smrtnog sna da bi bili prosvjetljeni glede Božanske volje za njih. Davanje ove spoznaje svijetu čovječanstva postiže se kako to Biblije pokazuje otvaranjem „svitaka“ , i onima koji poslušaju ono što je zapisano u tim knjigama imena će biti zapisana u „svitak života“. (Otkr. 20:12)

Krist će biti veliki sudac tijekom ovog sudnjeg dana svijetu. On je opisan u Bibliji kao „taj Prorok“ ili učitelj i informira nas se da će oni koji ne poslušaju tog Proroka biti uništeni. (Djela 3:23) Ovo uništenje onih koji su namjerni grešnici u Bibliji je opisano kao „druga smrt“ koja je simbolizirana kao „vatreno jezero“. (Otkr. 20:14, 15)

Isus je dao obećanje o uksrsnuću u kojem je spomenuo pravedne- one koji su „činili dobro“- kako izlaze na život i nepravedne – one koji su „činili zlo“- kako izlaze na sud. (Iv. 5:28, 29 Ša.) Jedna grupa pravednih sastojat će se od vjernih Božjih slugu od Abela pa do prvog Isusovog dolaska. Ovi će doći u „boljem uskrsnuću“ (Hebr. 11:35) Vjerni sadašnjeg doba će također izići na život- čak besmrtan život- u „prvom uskrsnuću“. (1 Kor. 15:53; Rim. 2:7; Otkr. 20:6)

Drevni uglednici, kojima se neće suditi na tom budućem sudu, biti će Kristovi predstavnici u djelu suđenja svijetu. (Ps. 45:16; Mat. 8:11) Vjerni Isusovi sljedbenici iz sadašnjeg doba izići će u uskrsnuću kako bi se pridružili Isusu kao suci svijetu čovječanstva, i njih će na zemlji predstavljati drevni uglednici. (1 Kor. 6:2)


PITANJA ZA RAZMIŠLJANJE:

Što se zahtijeva od svih Božjih inteligentnih stvorenja da bi mogli uživati vječni život?


Dodatni materijal:

„Božanski plan o vjekovima“ str.143-147


Sažetak važnih misli

Nitko neće imati vječni život dok se ne dokaže da ga je dostojan. Neki su se dokazali dostojnima u ovom životu, a ostali će biti ispitani u budućnosti.Biblijski tečaj

BOŽJI PLAN ZA ČOVJEKA
18 Lekcija

Prvo uskrsnuće

Apostol Pavao je napisao, da ako nema uskrsnuća mrtvih, tada su i krćani propali u smrti. (1 Kor. 15:16-18) To znači da sva nada u život nakon groba ovisi o tome da se mrtve vrati u život u uskrsnuću. Ali neće svi mrtvi biti uskrsnuti u isto vrijeme niti na isti stupanj života. Po uskrsnuću će nekima biti data duhovna tijela a nekima ljudska tijela. (1 Kor. 15:38, 40-42)

Oni koji po uskrsnuću prime duhovna tijela, naslijedit će nebeski dom. (1 Pet. 1:3-5) To su Isusovi sljedbenici, koji nadahnuti nebeskim Biblijskim obećanjima misle na ono što je gore, i „hitaju“k „cilju, k nagradi nebeskog poziva Božjeg po Kristu Isusu“. (Kol. 3:1-3; Filip. 3:10-14; Hebr. 12:1)

Apostol Pavao je Isusove sljedbenike zajedno s njim opisao kao „prvine“uskrsnuća. (1 Kor. 15:23) Znamo da su vjerni sljedbenici Učitelja uključeni u tu klasu „prvina“ zato što su i Apostoli Jakov i Ivan svjedočili u tom pravcu. (Jak. 1:18; Otkr. 14:4) Jedan od razloga u Božanskom naumu zašto se vjerne sljedbenike Učitelja uzvisuje na duhovni nivo postojanja je taj da bi mogli vladati s Kristom u njegovom tisućugodišnjem kraljevstvu. Zato se za njih kaže da su dovedeni iz mrtvih u „prvom uskrsnuću“. (Otkr. 20:6)

To „malo stado“ koje treba primiti tu uzvišenu poziciju u Kraljevstvu biti će podignuti na najviši nivo duhovnog postojanja koji se u Bibliji naziva „božanskom prirodom“. (Lk. 12:32; 2 Pet. 1:4) Oni trebaju primiti besmrtnost. (Rim. 2:7;1 Kor. 15:54) Ljudi po svojoj prirodi ne posjeduju besmrtnost, nego je kao što to Biblija jasno potvrđuje ona darovana vjernim Isusovim sljedbenicima kao nagrada kada budu dovedeni kroz „prvo uskrsnuće“.

Biblija ukazuje na ovaj najviši nivo postojanja kao na „krunu“ života i pravednosti. (Otkr. 2:10; 2 Tim. 4:8) Put koji vodi k tom visokom uzvišenju s Isusom je put žrtvi i patnji. To je put koji nije ugodan tijelu, ali će njegov kraj biti slavan za sve oni koji budu bili vjerni- vjerni do u smrt.

Božja milost i snaga su posebno darovani onima koji hode tim uskim putem žrtve. Biblija nam jamči da ista ona moćna sila s kojom je Isus bio podignut iz mrtvih djeluje u korist svih njegovih vjernih sljedbenika. To je istina u sadašnje vrijeme kada polažu svoje živote kao žrtvu, i biti će tako kao i u Isusovom slučaju ,istina kada ih ta Božanska moć podigne u uskrsnuću, daleko iznad svakog stvorenja u svemiru. (Efež. 1:16-23)

Božji plan za vjerne sljedbenike Učitelja zaista je veličanstven i nadahnjujuć. Dajmo hvalu našem Nebeskom Ocu punom ljubavi koji nas je pozvao tim „nebeskim pozivom“. Nastojmo biti vjerni iz dana u dan. (Hebr. 3:1; Lk. 9:23)


PITANJA ZA RAZMIŠLJANJE:

Možda do sada nisi shvaćao da Biblija ukazuje na posebno uskrsnuće pravih Isusovih sljedbenika. Ako nisi tada će ti ova pitanja biti od posebnog interesa.


Dodatni materijal:

„Pomirenje između Boga i čovjeka“ str.394-396


Sažetak važnih misli

Jedino će oni koji će izići u „prvom uskrsnuću“ primiti „slavu, čast i besmrtnost“.Biblijski tečaj

BOŽJI PLAN ZA ČOVJEKA
19 Lekcija

Bolje uskrsnuće

Kraljevstvo Božje, ili Kristovo kraljevstvo, kako je to objašnjeno u Bibliji sastoji se od vladara i od podanika. Biblija otkriva da su glavni vladari u kraljevstvu, Isus i njegova crkva, njegovi vjerni sljedbenici. Oni će biti na Božanskom nivo postojanja, nevidljivi ljudskim očima. Međutim ovi duhovni vladari na zemlji će biti zastupljeni sa savršenim ljudima podignutima iz mrtvih u onom što Biblija opisuje kao „bolje uskrsnuće“. (Hebr. 11:35)

Oni koji će primiti ovaj blagoslov „boljeg uskrsnuća“ jesu vjerni Božji sluge koji su dokazali svoju apsolutnu odanost Bogu i njegovim načelima pravednosti prije Isusovog prvog dolaska. (Hebr. 11) Prvi od tih bio je pravedni Abel, a posljednji je najvjerojatnije bio Ivan Krstitelj za kojega je Isus rekao da neće biti u kraljevstvu „nebeskom“ misleći na duhovnu, ili nebesku fazu kraljevstva. (Mat. 11:11)

Isus je rekao Izraelskom narodu svog vremena da će vidjeti i sjesti sa Abrahamom, Izakom , Jakovom i svim prorocima. (Mat. 8:11; Lk. 13:28, 29) To podrazumijeva da će ljudi Isusovih dana biti podignuti iz mrtvih i da će drevni uglednici koji će biti zemaljski predstavnici duhovne faze kraljevstva, također biti podignuti iz mrtvih, budući da su dokazali da su dostojni ovog uzvišenog položaja u kraljevstvu, svojom lojalnošću Bogu pod ozbiljnim ispitima kojima su bili podvrgnuti.

Biblija ukazuje da će ti drevni uglednici biti uskrsnuti u savršenstvo, „biti učinjeni savršenima“. Međutim ovo „bolje uskrsnuće“ zemaljskih predstavnika kraljevstva mora čekati da duhovna klasa bude potpuna i njihovo uskrsnuće u „slavu, čast i besmrtnost“ što je nešto „bolje“ što će sljedbenici Učitelja primiti. (Hebr. 11:39, 40; Rim. 2:7)

U jednom drugom obećanju o „boljem“ uskrsnuću onih koji će služiti kao ljudski predstavnici Krista tokom tisuću godina njegove vladavine, obavješteni smo da će oni svijetliti „kao zvijezde u sve vijekove“ . To je u suprotnosti sa mnogo sjajnijim sjajem onih koji će biti duhovni vladari u kraljevstvu a koji će biti „sjajni kao svod nebeski“ili „kao sunce“. (Dan. 12:3; Mat. 13:43)

Sjajenje obiju ovih klasa simbolizira činjenicu da će kroz duhovnu i zemaljsku fazu kraljevstva spoznaja o Gospodu ispuniti zemlju kao što se vodom pune mora. (Iza. 11:9)

Tijekom četrdeset godina Mojsijeve službe kao izbavitelja i zakonodavca, ljudi su s njim uglavnom kontaktirali preko „savjetnika“. Kasnije tijekom perioda sudaca, Gospod je podizao suce da vladaju nad njima. Gospod je namjerno tako uredio stvari kako bi ilustrirao svoje buduće korištenje drevnih uglednika, koje će on podignuti u „boljem uskrsnuću“ da budu sudci i savjetnici. (Iza. 1:26) Oni će zaista biti veličanstveni sluge naroda.


PITANJA ZA RAZMIŠLJANJE:

Vjerni sluge Božji iz prošlih vjekova oživjet će za život na zemlji, kako bi bili ljudski izvršitelji nove svjetske vladavine pod Kristom. Odgovori na sljedeća pitanja otkrit će ovu važnu istinu Božanskog plana.


Dodatni materijal:

„Božanski plan o vjekovima“ str. 288-292


Sažetak važnih misli

Postojat će dvije faze Kristovog kraljevstva- duhovna i zemaljska. Zemaljski vladari će biti drevni uglednici a duhovni, Isus i njegovi vjerni sljedbenici.Biblijski tečaj

BOŽJI PLAN ZA ČOVJEKA
20 Lekcija

Sveopće uskrsnuće 1 dio

Cijeli svijet čovječanstva biti će probuđen iz smrtnog sna u općem uskrsnuću, izuzev pobjedničkih klasa koje su prethodno uskrsnute , oni koji „su činili dobro“. (Iv. 5:28,29) One koji su probuđeni iz mrtvih tijekom općeg uskrsnuća Pavao naziva „nepravednima“. (Djela 24:15) Oni su „nepravedni“ ili neopravdani zato što zbog nedostatka razumijevanja ili prilike nikada u potpunosti nisu vršili Božju volju.

Sveopće uskrsnuće mrtvih naučavano je i u Starom Zavjetu kao i u Novom, premda se riječ uskrsnuće ne spominje u Starom zavjetu. Jedna od riječi korištenih u Starom Zavjetu a koja opisuje uskrsnuće je „vratiti se“. Mojsije je u molitvi koristio tu riječ da opiše svoju nadu u uskrsnuće. (Ps. 90:3) Mrtvi će biti vraćeni u život, zato što su bili otkupljeni krvlju Kristovom. Prorok Izaija pisao je o vremenu kada će se „otkupljeni od Gospodina“ vratiti. (Iza.35:10)

Prorok Ezekijel je također koristio riječ „vratiti se“ da opiše buđenje mrtvih. Ezekijel je prorekao da će se Izraelci, Sodomljani i Samarićani vratiti iz mrtvih, jamčeći nam da će se oni „vratiti u svoje prijašnje stanje“ života. (Ezek. 16:55)

Prorok Jeremija zapisao je obećanje od Gospoda koje jamči majkama da će im se njihova umrla djeca vratiti u život. (Jer. 31:15-17) U ovom obećanju, i živi i mrtvi opisani su kako prebivaju u dvije različite zemlje. Obnova u život opisana je kao prelaženje granice iz zemlje mrtvih u zemlju živih. Izraz „vratit će se“ koristi se da označi njihov povratak u zemlju živih.

U Starom je zavjetu povratak iz mrtvih opisan kao buđenje iz sna. (Dan. 12:2) U tom se obećanju govori o mrtvima kao da spavaju u prahu zemaljskom. Taj nas način izražavanja vraća natrag na izvještaj iz 1.Mojsijeve koji govori o čovjekovoj neposlušnosti i osudi na smrt, kojom prilikom je Gospod rekao Adamu da će se vratiti u prah zemaljski. (1 Moj. 3:19) Obećanje da će se oni koji spavaju u prahu zemaljskom probuditi ukazuje na to da će svi oni koji su bili osuđeni na smrt kroz Adama biti vraćeni u život kroz Krista. (1 Kor. 15:21-23)

Isus je u više navrata rekao za umrle da spavaju. Jedan Izraelski vladar molio je Isusa da vrati njegovu mrtvu kćerku u život. Kada je Isus došao u njegov dom, rekao je da djevojčica nije mrtva nego da spava. (Mat. 9:24-26) Isus je vratio umrlu djevojčicu u život i tako ju je simbolično govoreći probudio. To je bila predslika općeg uskrsnuća mrtvih kada će svi koji spavaju u smrti biti probuđeni.

Isus je svojim učenicima rekao za mrtvog Lazara da je zaspao i da ga on ide probuditi. (Iv. 11:11-14) Došavši u Betaniju, u dom Marte i Marije, sestara Lazarovih, Isus ga je pozvao iz mrtvih, pružajući tako još jednu predsliku općeg uskrsnuća. (Iv. 11:43, 44)


PITANJA ZA RAZMIŠLJANJE:

Jedina nada za život nakon smrti temelji se na Božjim obećanjima da će vratiti mrtve u život, međutim znaš li koliko je zapravo obećanja o uskrsnuću u Bibliji?


Dodatni materijal:

„Novo stvorenje“ str.712-718


Sažetak važnih misli

Biblijsko učenje glede uskrsnuća mrtvih nije ograničeno samo na Novi zavjet. Pored riječi „uskrsnuće“ Biblija koristi nekoliko drugih riječi da prenese ideju o vraćanju mrtvih u život. Ovo obećano uskrsnuće iz mrtvih je jedina nada za život nakon smrti.Biblijski tečaj

BOŽJI PLAN ZA ČOVJEKA
21 Lekcija

Sveopće uskrsnuće 2 dio

Biblija govori o onima koji su umrli kao da su bili zarobljenici smrti. (Job 3:17-22) U toj slici o smrti, na uskrsnuće mrtvih se ukazuje kao na oslobađanje zarobljenika. (Iza. 49:9) Biblijski pakao je stanje mrtvih, i Isus nas obavještava da on ima ključeve od pakla i od smrti. (Otkr. 1:18); i Biblija nam jamči da će vrata pakla, velikog zatvora smrti, biti otvorena i da će on dati svoje mrtve. (Mat. 16:18; Otkr. 20:13)

U skladu s idejom da su mrtvi zarobljenici smrti, Biblija govori o njihovom buđenju iz mrtvih kao o „povratku“ iz „zarobljeništva“. Ponekad se s tim u vezi koristi izraz „vratiti“. (Ezek. 16:53; Jer. 48:47; 49:6, 39)

Uskrsnuće mrtvih će biti kroz Isusa Krista (1 Kor.15:21, 22); i u skladu sa mišlju o zarobljenicima koji su oslobođeni iz zatvora Apostol Pavao govori kako Krist u svom uskrsnuću vodi mnoštvo zarobljenika. (Efež. 4:8) Ovo „mnoštvo zarobljenih“ biti će probuđeno iz mrtvih kao ljudi da žive na zemlji.

„Malo stado“ sadašnjeg Evanđeoskog doba, koji će imati udjela u „prvom uskrsnuću“ da bi „živjeli i vladali s Kristom“ i drevni uglednici koji će biti vraćeni u život kao savršeni ljudi da bi bili zemaljski vladari u Kristovom kraljevstvu, su prošli svoje ispite i pokazali se dostojnima vječnog života. Zato će odjednom biti nagrađeni sa savršenošću života, bilo na duhovnom bilo na zemaljskom nivou.

Međutim s onima koji će imati udjela u sveopćem uskrsnuću stvar će biti drugačija. Mi vjerujemo da će oni biti probuđeni iz smrti u gotovo istom stanju u kojem su umrli. Njima neće odjednom biti dat vječni život nego će trebati dokazati da su dostojni punog podizanja u život, prihaćanjem božje milosti kroz Krista i poslušnošću zakonima mesijanskog kraljevstva.

Bit će učinjene sve pripreme za njihovo prosvjetljenje i pomoć. Više neće biti dopušteno zavodljivim utjecajima Sotone da zasljepljuje njihove umove i srca. (Otkr. 20:1-3)

Put ka savršenstvu osobnosti i života opisan je u Bibliji kao „cesta“ na kojoj se nitko neće izgubiti i s koje će biti uklonjene sve prepreke napretku. (Iza. 35:8, 9) Međutim Biblija ukazuje da će i „u taj dan pravednosti“ biti nekih koji će pokazati namjernu neposlušnost zakonima kraljevstva; i takvi naravno neće napredovati prema svaršenom životu, nego će zbog toga što nastavljaju sa svojim nepopravljivim stavom u konačnici biti uništeni, pretrpjet će kaznu „druge smrti“. (Iza. 26:10; Otkr. 20:14, 15) Apostol Petar ukazuje na takve i kaže da će biti uklonjeni između naroda. (Djela 3:23)

Stoga do kraja tisućugodišnje Kristove vladavine, svi će mrtvi biti probuđeni iz smrti, i oni koji budu bili željni učenja i poslušni Božjm zakonima dostići će ljudsko savršenstvo. Oni će tada uživati vječni život na savršenoj zemlji, u svijetom raširenom raju.


PITANJA ZA RAZMIŠLJANJE:

Jesi li uvjeren da će biti uskrsnuće svih mrtvih? Kad imamo takvu nadu, tereti sadašnjeg života čine nam se mnogo lakšima.


Dodatni materijal:

„Pomirenje između Boga i čovjeka“ str.378 odl.1-3 i str.379 odl.1,2


Sažetak važnih misli

Buđenje nepravednih mrtvih iz smrtnog sna ne predstavlja potpuno podizanje u savršeni život. Oni koji tada dostignu ljudski savršeni život trebat će dokazati da su ga dostojni.Biblijski tečaj

BOŽJI PLAN ZA ČOVJEKA
22 Lekcija

Obnovljeno jedinstvo s Bogom

Čovjek je bio stvoren na Božju sliku, i prije nego što je Adam prekršio Božji zakon, on je bio u jedinstvu sa svojim Stvoriteljem. Ovo stanje sklada s Bogom, opisano je u Bibliji kao savezni odnos s njim. Adam je izgubio svoj savezni odnos s Bogom kada nije poslušao jedan od Božjih zahtijeva na kojemu se on temeljio. (Hoš. 6:7)

Oni koji su u saveznom odnosu s Bogom, njegovi su prijatelji i uživaju njegovu naklonost. Kada je Adam izgubio naklonost svog Stvoritelja on je također izgubio i svoj život, jer nitko tko je u stanju otuđenosti od Boga ne može nastaviti živjeti. Međtim Bog nije zauvijek skrivao svoje lice od svojih ljudskih stvorenja, jer je njegova ljubav omogućila otkupninu kroz Krista, i tako će biti obnovljena njegova naklonost. (Iv. 3:16)

Otuđenje od Boga zbog grijeha i zle posljedice bolesti i smrti u Bibliji su simboizirani kao tama. Cijeli period vladavine grijeha i smrti uspoređen je sa „noći“. Zbog Božje ljubavi pokazane u pružanju Otkupljenja od grijeha i smrti ova noć tuge će nestati u jutru radosti. (Ps. 30:5)

Bog je Izraelskom narodu dao priliku da se oporave od Adamske osude kroz poslušnost njegovom Zakonu. Da su mogli savršeno držati taj Zakon, mogli su steći Božju naklonost i život, ali nisu uspjeli. (3 Moj. 18:5; Gal. 3:12; Rim. 7:10)

Neuspjeh Izraelaca da dobiju život držanjem Božjeg Zakona ukazao je na potrebu za Otkupiteljem od grijeha i smrti, i Isus je bio taj Otkupitelj. (Rim. 3:23-26) Stoga je kroz Isusa čovječanstvo pomireno s Bogom; obnovljeno u sklad s njim, i u poziciji da prime i uživaju njegovu naklonost. (2 Kor. 5:19; Efež. 1:10)

Klasa Crkve, sljedbenici Isusa, je kroz vjeru u njegovu krv, pomirena s Bogom tijekom ovog Evanđeoskog doba. Oni su postali njegovi suradnici u djelu pomirenja. (2 Kor. 5:18)

Kada Savez Zakona nije uspio dati život zbog nemogućnosti ljudi da žive savršeno po njegovim zahtijevima, Bog je obećao sklopiti Novi Savez s njima i taj će se savez proširiti i na koncu obuhvatiti čitavo čovječanstvo.(Jer. 31:31-34; 1 Tim.2:3-6) Biblija otkriva da će Isus biti posrednik Novog Saveza i da će crkva, uzvišena u slavu s njim kroz prvo uksrsnuće biti udružena s njim kao „sluge“ tog saveza. (Hebr. 12:24; 2 Kor.3:6) Čovječanstvo će biti pomireno s Bogom kroz Novi Savez. Novi Savez će ostvariti taj Božanski cilj zato što će kroz njegovog posrednika Božji zakon biti upisan „u njih“ (Jer. 31:33) To podrazumijeva obnovu u prvobitno savršenstvo i Božansko obličje po kojemu je Adam bio stvoren.

Kada Novi Savez bude bio u potpunosti sklopljen sa svim ljudima, i živima i onima koji su bili probuđeni iz smrtnog sna, spoznaja o Gospodu ispunit će zemlju. (Iza. 11:9) Nitko tada neće biti bez točne spoznaje Boga i njegove volje. (Jer. 31:34)


PITANJA ZA RAZMIŠLJANJE:

Da li si se ikada pitao kakav bi bio svijet da svi ljudi vole svog Stvoritelja, pravog i živog Boga i služe mu, i da nisu pogođeni sa grijehom i smrti? Odgovori na sljedeća pitanja otkrit će kako će i kada takvo stanje postati stvarnost.


Dodatni materijal:

„Pomirenje izmeću Boga i čovjeka“ str.27-31


Sažetak važnih misli

Čovjek je bio stvoren sličan Bogu, i sve dok je bio poslušan Storitelju, uživao je njegovu naklonost i blagoslove. Kroz neposlušnost izgubio je Božansku naklonost, i bio je osuđen na smrt. On je bio otkupljen od Krista, i bit će obnovljen u Božju naklonost pod uvjetima Novog Saveza, kojemu će Krist biti posrednik.Biblijski tečaj

BOŽJI PLAN ZA ČOVJEKA
23 Lekcija

Više nema smrti

Izraz „prirodna smrt“je često korišten kao nešto suprotno od slučajne smrti ili smrti na bojištu. Zapravo kada su u pitanju ljudi, smrt nikada nije prirodna. Čovjek je bio stvoren da živi a ne da umire. Smrt je postala dio ljudskog iskustva zbog grijeha. (Rim. 5:12) Nakon što su naši praroditelji prestupili Božanski zakon, bili su istjerani iz Edenskog vrta i bilo im je zabranjeno da jedu s drveta života da ne bi živjeli zauvijek. (1 Moj. 3:22, 23) To podrazumijeva da je čovjek bio u stanju nastaviti živjeti zauvijek , da mu je Bog dopustio uživati blagoslove koji su bili predviđeni za njega.

Zbog toga što je Bog toliko ljubio svoja ljudska stvorenja, premda su prestupili njegov zakon, on im je omogućio sredstvo za oslobođenje od smrti. Ta priprema je bio Krist i njegova krv otkupljenja, što je bilo pokriće za Adamov grijeh. (Rim. 3:25; 1 Iv. 2:2) To znači da se na temelju vjere u krv otkupljenja, može opet dobiti život tako da nitko ne mora propasti zauvijek. (Iv. 3:16,17) Međutim mogućnost prihvatiti Krista i primiti život preko njega nije ograničena samo na ovaj kratak vijek sadašnjeg umirućeg iskustva. Božji je naum da spasi čovječanstvo iz Adamske smrti tako da ih probudi iz smrtnog sna, prosvijetli ih sa istinom kako bi imalu punu priliku vjerovati i poslušati. (1 Tim. 2:3-6)

Mogućnost za prihvatiti Krista i dobiti vječni život biti će data cijelom čovječanstvu tijekom tisuću godina mesijanskog kraljevstva. Zajamčeno nam je Riječju Božjom da će jedan od slavnih rezultata Kristove vladavine biti uništenje smrti. (Hoš. 13:14; 1 Kor. 15:25, 26)

U Starom je zavjetu Božje Kraljevstvo upoređeno sa velikom gorom koja će ispuniti cijelu zemlju. (Dan. 2:35, 44) Bog je obećao da će na toj gori obrisati suze sa svakog lica i da će smrt biti uništena. (Iza. 25:6-9) Bolest je dio procesa umiranja, i Biblija nam jamči da u dan Kristovog kraljevstva više neće biti bolesti. (Iza. 33:24)

Jedna od biblijskih ilustracija blagoslova zdravlja i života koji će biti podijeljeni ljudima tijekom Kristove vladavine je jedna snažna rijeka- „rijeka vode života“. Postoji i drveće života pored te rijeke koje donosi obilan životodajan urod, i rečeno nam je da je lišće tog drveća za liječenje naroda. (Otkr. 22:1, 2, 17)

Međutim tko god ne sluša zakone kraljevstva neće primiti vječni život. Tko god namjerno okrene svoja leđa Božanskoj milosti tako što odbija vjerovati i poslušati biti će uništen u simboličnom „vatrenom jezeru“ koje predstavlja „drugu smrt“. (Otkr. 20:14, 15) Apostol Petar to potvrđuje. (Djela 3:23)

Tako će obnovljena Adamova rasa biti oslobođena od sve bolesti i boli. Biti će obrisane suze sa svakog lica, i neće biti daljnjeg razloga za tugu, jer kao što nam Gospod jamči preko Apostola Ivana , „smrti više neće biti.“ I rečeno nam je da „su ove riječi vjerodostojne i istinite“. (Otkr. 21:3-5)


PITANJA ZA RAZMIŠLJANJE:

Doista je teško zamisliti svijet u kojem više nema bolesti i smrti; ali to je ono što je Gospod obećao kako će otkriti odgovori na sljedeća pitanja.


Dodatni materijal:

„Božanski plan o vjekovima“ str.191,192


Sažetak važnih misli

Kada se ostvari Božji plan za čovjeka, sav grijeh, bolest i smrt biti će iskorijenjeni sa zemlje, a obnovljeno će čovječanstvo zauvijek uživati Božansku naklonost.Udruženje Istraživaca Biblije “Svanuće”