A Hajnal folyóirat

Hajnal Bibliai
Tanulmányozók Szövetsége


Az Írás világosan tanítja nekünk:

  • hogy az Egyház az „Élő Isten Temploma”, különösen „az Ő munkatársai”; hogy ennek építése folyamatban volt az egész Evangéliumi Korszak alatt, amióta Krisztus a világ Megváltója és Templomának szegletköve lett, mely által, ennek befejeztekor, Isten áldása száll „minden népre”, akik bemenetelt nyernek majd ebbe. – 1.Kor.3:16,17, Ef.2:20-22, 1.Mózes 28:14, Gal.3:29
  • hogy időközben folyik a tisztítási, formálási és fényezési munka azokban, akik hisznek Krisztus bűnért való áldozatában; és amikor „az élő kövek”, „a választottak és értékesek” közül az utolsó is kész lesz, a nagy Mester összegyűjti mindannyiukat az első feltámadásban és a Templom betelik az Ő dicsőségével. Találkozó hely lesz az, Isten és az emberek között a Milleniumi Korszak alatt. – Jel.15:5-8
  • hogy az Egyház és a világ reménysége azon a tényen alapszik, hogy „Jézus Krisztus az Isten kegyelméből megkóstolta a halált minden emberért, váltságul mindenekért”, és lesz „igaz világosság, mely megvilágosít minden világra jött embert, alkalmatos időben”. – Zsid.2:9, Ján.1:9, 1.Tim.2:5,6
  • hogy az Egyház reménysége az, hogy hasonló lesz Urához, „meglátja Őt úgy amint van”, részese lesz az isteni természetnek, és mint örökös társ, osztozik az Ő dicsőségében. – 1.Ján.3:2, Ján.17:24, Róma 8:17, 2.Péter 1:4
  • hogy az Egyház jelenlegi hivatása a szentek tökéletesítése a jövőbeli munkára, minden kegyelem kifejlesztése annak érdekében, hogy Isten tanúi legyenek a világ számára és felkészüljenek papok és királyok lenni a következő korszakban. – Ef.4:12, Máté 24:14, Jel.1:6, 20: 6
  • hogy a világ reménysége azokban az áldásokban áll, amelyeket Krisztus Ezeréves Országlása fog hozni mindenki számára, akkor, amikor mindaz, ami Ádámban elveszett, helyre lesz állítva azok részére, akik készségesek a Megváltónak és megdicsőült Egyházának engedelmeskedni; és akkor, amikor azok, kik szándékosan gonoszak, megsemmisíttetnek. – Ap.csel.3:19-23, Ézs.35

Dawn Bible Students Association
DawnBibleRequest@gmail.com